Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.01.2022 23 stycznia 2022

Europejczycy żądają czystego powietrza

Forum na rzecz Czystego Powietrza w Bratysławie właśnie się rozpoczęło. Zostaną tam przedstawione m.in. najnowsze wyniki Eurobarometru w kwestii jakości powietrza. Europejczycy chcą bardziej zdecydowanych działań, także na arenie międzynarodowej.

   Powrót       28 listopada 2019       Powietrze i klimat   

Głównymi tematami na trwającym od dziś do jutra unijnym Forum na rzecz Czystego Powietrza są: zdrowie i jakość powietrza; energia i jakość powietrza; rolnictwo i jakość powietrza oraz mechanizmy finansowania czystego powietrza. Ponad 30 prelegentów reprezentujących rządy, przemysł i organizacje pozarządowe będzie dyskutować na temat opracowywania i wdrażania skutecznych europejskich, krajowych i lokalnych polityk, projektów i programów dotyczących powietrza.

Tuż przed Forum opublikowano wyniki badania Eurobarometru(1), według których ponad dwie trzecie Europejczyków uważa, że Unia Europejska powinna zaproponować dodatkowe środki w celu poprawy jakości powietrza. Spośród ponad 27 tys. obywateli, z którymi przeprowadzono rozmowy we wszystkich państwach członkowskich, ponad połowa jest zdania, że gospodarstwa domowe, producenci samochodów, producenci energii, rolnicy i władze publiczne nie podejmują wystarczających działań na rzecz dobrej jakości powietrza. Jednocześnie większość respondentów nie czuje się dobrze poinformowana o problemach związanych z jakością powietrza w swoim kraju.

Czyste powietrze dla wszystkich?

Na szczeblu europejskim podejmowane są działania w celu poprawy jakości powietrza, jak np. przyjęcie w maju ubiegłego roku przez Komisję Europejską komunikatu „Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich(2)”, w którym określono środki, jakie powinny wprowadzić podmioty krajowe, regionalne i lokalne w celu poprawy jakości powietrza w Europie, czy kierowanie spraw w obszarze przestrzegania przepisów o jakości powietrza przeciwko państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego Polska jest przykładem. Jednak w opinii większości Europejczyków takie ruchy nie są wystarczające.

Ponad dwie trzecie respondentów (71 proc.) uważa, że UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemów związanych z jakością powietrza w Europie, a ponad siedem dziesiątych respondentów twierdzi, że zanieczyszczeniem powietrza należy się zająć na poziomie międzynarodowym (72 proc.).

Dla największego odsetka respondentów (44 proc.) najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów związanych z jakością powietrza jest przeprowadzanie bardziej rygorystycznych kontroli działalności przemysłowej i energetycznej pod kątem emisji zanieczyszczeń. Jest to najczęściej wymieniany środek w 25 państwach członkowskich.

Większość respondentów uważa również, że jakość powietrza pogorszyła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat – liczba osób, które tak uważają, wzrosła w porównaniu z 2017 r. – gdy tymczasem według statystyk jakość powietrza nieznacznie się poprawiła. Nadal niski jest także poziom wiedzy na temat unijnych norm jakości powietrza. Tylko jedna trzecia respondentów słyszała o unijnych normach jakości powietrza (31 proc.). Większość z tych, którzy słyszeli o tych normach, uważa, że należy je wzmocnić (63 proc.).

Smog = health emergency

Odczucia Europejczyków w kwestii znaczenia jakości powietrza dla jakości życia w ujęciu medycznym doprecyzowują brytyjscy badacze z King's College z Londynu. Co ciekawe, w raporcie pt. Personalising the Health Impacts of Air Pollution: Summary for Decision Makers(3) opisano nie tylko wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie Brytyjczyków, ale również na zdrowie mieszkańców czterech polskich miast: Bielska-Białej, Poznania, Wrocławia i Warszawy.

Na przykład w Warszawie w czasie dni o wysokim zanieczyszczeniu powietrza występuje średnio każdego roku o 81 więcej przypadków zatrzymania akcji serca poza szpitalem niż w dniach o czystym powietrzu. Liczba ta wynosiła 4 w Liverpoolu.

Ponadto w raporcie stwierdzono, że spośród wymienionych polskich miast najwięcej przypadków zatrzymania akcji serca poza szpitalem w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców odnotowano w Bielsku-Białej. To liczba aż sześciokrotnie wyższa niż w Londynie, Liverpoolu czy Manchesterze. Niewiele lepiej jest w Poznaniu – (5,4 razy więcej), Wrocławiu (4,8 razy więcej) i Warszawie (4,5 razy więcej). Łączna liczba osób, które umierają na zatrzymanie akcji serca w dniach smogowych w czterech polskich miastach, jest wyższa (151 osób), niż w dziewięciu przebadanych miastach brytyjskich (124 osoby) liczących łącznie dwanaście i pół miliona mieszkańców. Dajmy jeszcze, że bynajmniej nie byli to smogowi liderzy w Polsce…

Katarzyna Zamorowska: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Badanie przeprowadzono w 28 państwach członkowskich UE między 11 a 29 września 2019 r. Bezpośrednie wywiady przeprowadzono z 27 565 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych. Odpowiedzi udzielano w języku ojczystym. Raport Eurobarometru dostępny jest tutaj (w wersji angielskiej):
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7913-eurobarometr-497.pdf
2/ Treść komunikatu przyjętego przez KE:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7913-Europa-ktora-chroni-czyste-powietrze.pdf
3/ Wyniki przeprowadzonych przez brytyjskich badaczy badań tutaj:
http://www.erg.kcl.ac.uk/Research/home/projects/personalised-health-impacts.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gminy a deklaracje ws. źródła ogrzewania budynków. Kto najszybciej wypełnia rejestr emisyjności? (21 stycznia 2022)W Katowicach w siedem lat wymieniono 6,3 tys. źródeł ciepła, ok. 15 tys. wciąż do wymiany (21 stycznia 2022)Warszawscy radni odrzucili uchwałę w sprawie zakazu palenia węglem i drewnem. Jakie powody? (21 stycznia 2022)Warszawa: Oddychający mural na Woli (20 stycznia 2022)65 proc. Europejczyków jest gotowych dopłacić 500 euro za auto emitujące mniej zanieczyszczeń (18 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony