Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2023 02 grudnia 2023

Europejczycy żądają czystego powietrza

Forum na rzecz Czystego Powietrza w Bratysławie właśnie się rozpoczęło. Zostaną tam przedstawione m.in. najnowsze wyniki Eurobarometru w kwestii jakości powietrza. Europejczycy chcą bardziej zdecydowanych działań, także na arenie międzynarodowej.

   Powrót       28 listopada 2019       Ryzyko środowiskowe   

Głównymi tematami na trwającym od dziś do jutra unijnym Forum na rzecz Czystego Powietrza są: zdrowie i jakość powietrza; energia i jakość powietrza; rolnictwo i jakość powietrza oraz mechanizmy finansowania czystego powietrza. Ponad 30 prelegentów reprezentujących rządy, przemysł i organizacje pozarządowe będzie dyskutować na temat opracowywania i wdrażania skutecznych europejskich, krajowych i lokalnych polityk, projektów i programów dotyczących powietrza.

Tuż przed Forum opublikowano wyniki badania Eurobarometru(1), według których ponad dwie trzecie Europejczyków uważa, że Unia Europejska powinna zaproponować dodatkowe środki w celu poprawy jakości powietrza. Spośród ponad 27 tys. obywateli, z którymi przeprowadzono rozmowy we wszystkich państwach członkowskich, ponad połowa jest zdania, że gospodarstwa domowe, producenci samochodów, producenci energii, rolnicy i władze publiczne nie podejmują wystarczających działań na rzecz dobrej jakości powietrza. Jednocześnie większość respondentów nie czuje się dobrze poinformowana o problemach związanych z jakością powietrza w swoim kraju.

Czyste powietrze dla wszystkich?

Na szczeblu europejskim podejmowane są działania w celu poprawy jakości powietrza, jak np. przyjęcie w maju ubiegłego roku przez Komisję Europejską komunikatu „Europa, która chroni: czyste powietrze dla wszystkich(2)”, w którym określono środki, jakie powinny wprowadzić podmioty krajowe, regionalne i lokalne w celu poprawy jakości powietrza w Europie, czy kierowanie spraw w obszarze przestrzegania przepisów o jakości powietrza przeciwko państwom członkowskim do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, czego Polska jest przykładem. Jednak w opinii większości Europejczyków takie ruchy nie są wystarczające.

Ponad dwie trzecie respondentów (71 proc.) uważa, że UE powinna zaproponować dodatkowe środki w celu rozwiązania problemów związanych z jakością powietrza w Europie, a ponad siedem dziesiątych respondentów twierdzi, że zanieczyszczeniem powietrza należy się zająć na poziomie międzynarodowym (72 proc.).

Dla największego odsetka respondentów (44 proc.) najskuteczniejszym sposobem rozwiązywania problemów związanych z jakością powietrza jest przeprowadzanie bardziej rygorystycznych kontroli działalności przemysłowej i energetycznej pod kątem emisji zanieczyszczeń. Jest to najczęściej wymieniany środek w 25 państwach członkowskich.

Większość respondentów uważa również, że jakość powietrza pogorszyła się w ciągu ostatnich dziesięciu lat – liczba osób, które tak uważają, wzrosła w porównaniu z 2017 r. – gdy tymczasem według statystyk jakość powietrza nieznacznie się poprawiła. Nadal niski jest także poziom wiedzy na temat unijnych norm jakości powietrza. Tylko jedna trzecia respondentów słyszała o unijnych normach jakości powietrza (31 proc.). Większość z tych, którzy słyszeli o tych normach, uważa, że należy je wzmocnić (63 proc.).

Smog = health emergency

Odczucia Europejczyków w kwestii znaczenia jakości powietrza dla jakości życia w ujęciu medycznym doprecyzowują brytyjscy badacze z King's College z Londynu. Co ciekawe, w raporcie pt. Personalising the Health Impacts of Air Pollution: Summary for Decision Makers(3) opisano nie tylko wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie Brytyjczyków, ale również na zdrowie mieszkańców czterech polskich miast: Bielska-Białej, Poznania, Wrocławia i Warszawy.

Na przykład w Warszawie w czasie dni o wysokim zanieczyszczeniu powietrza występuje średnio każdego roku o 81 więcej przypadków zatrzymania akcji serca poza szpitalem niż w dniach o czystym powietrzu. Liczba ta wynosiła 4 w Liverpoolu.

Ponadto w raporcie stwierdzono, że spośród wymienionych polskich miast najwięcej przypadków zatrzymania akcji serca poza szpitalem w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców odnotowano w Bielsku-Białej. To liczba aż sześciokrotnie wyższa niż w Londynie, Liverpoolu czy Manchesterze. Niewiele lepiej jest w Poznaniu – (5,4 razy więcej), Wrocławiu (4,8 razy więcej) i Warszawie (4,5 razy więcej). Łączna liczba osób, które umierają na zatrzymanie akcji serca w dniach smogowych w czterech polskich miastach, jest wyższa (151 osób), niż w dziewięciu przebadanych miastach brytyjskich (124 osoby) liczących łącznie dwanaście i pół miliona mieszkańców. Dajmy jeszcze, że bynajmniej nie byli to smogowi liderzy w Polsce…

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Badanie przeprowadzono w 28 państwach członkowskich UE między 11 a 29 września 2019 r. Bezpośrednie wywiady przeprowadzono z 27 565 respondentami z różnych grup społecznych i demograficznych. Odpowiedzi udzielano w języku ojczystym. Raport Eurobarometru dostępny jest tutaj (w wersji angielskiej):
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7913-eurobarometr-497.pdf
2/ Treść komunikatu przyjętego przez KE:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/7913-Europa-ktora-chroni-czyste-powietrze.pdf
3/ Wyniki przeprowadzonych przez brytyjskich badaczy badań tutaj:
http://www.erg.kcl.ac.uk/Research/home/projects/personalised-health-impacts.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Projekt Doradztwa Energetycznego – nieodpłatne porady i konsultacje dla sektora publicznego i prywatnego (27 listopada 2023)Strefa Czystego Transportu w Krakowie – wysokie poparcie społeczne i konsekwencja w działaniu (22 listopada 2023)Większy zakres, ale z ułatwieniami dla mieszkańców. Nowy projekt strefy czystego transportu w Warszawie (14 listopada 2023)Znamy wyniki konkursu Eco-Miasto. Przyjazne miasta receptą na trudne czasy—podsumowujemy 10. edycję programu (11 października 2023)Walka z wykluczeniem transportowym walką z emisjami. Przypadek Krakowa i raport Klubu Ekologicznego (22 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony