Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
10.05.2021 10 maja 2021

Jak najlepiej ocenić, czy Europie wystarczy zasobów energii? Trwają konsultacje społeczne

   Powrót       14 maja 2020       Energia   

Do 27 maja br. Europejska Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER(1), Agency for Cooperation of Energy Regulators) prowadzi konsultacje społeczne dotyczące metod oceny, czy Unia Europejska posiada wystarczające zasoby energii elektrycznej, potrzebne do zaspokojenia popytu w przyszłości, a tym samym zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. Metodyki te, określone w przepisach Pakietu Czysta energia dla wszystkich Europejczyków, są kluczowe dla zapewnienia i poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w Europie.

Wyniki obliczeń dokonanych na podstawie konsultowanej metodyki będą miały wpływ na funkcjonowanie mechanizmów mocowych. W przypadku rynku polskiego metodyki przełożą się na parametry rynku mocy (takie jak m.in. VoLL czy koszt wejścia nowej jednostki na rynek).

Czytaj: Udział odbiorców w rynku mocy, czyli ile mogą zarobić i jaka jest rola agregatorów w minimalizowaniu ryzyka?

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej reguluje działanie wspólnego rynku energii elektrycznej, w tym funkcjonowanie mechanizmów dotyczących wystarczalności zasobów - zarówno w odniesieniu do mechanizmów istniejących (czyli tych, które zostały zaakceptowane przez Komisję Europejską przed wejściemw życie tego rozporządzenia), jak i mechanizmów planowanych. W przypadku Polski takim mechanizmem jest rynek mocy.

Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia, zastosowanie mechanizmu zapewniającego wystarczalność zasobów należy poprzedzić szeregiem analiz, wśród których powinno znaleźć się m.in. przeprowadzenie oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim. Także państwa członkowskie powinny podjąć szereg działań, które będą służyć wyeliminowaniu stwierdzonych zakłóceń w funkcjonowaniu rynku energii elektrycznej. Mechanizmy związane z zapewnieniem wystarczalności zasobów należy wprowadzać wyłączenie wtedy gdy zostały wyczerpane wszystkie inne możliwości rozwiązania problemów związanych funkcjonowaniem rynku. Dodatkowo - stosownie do przepisów rozporządzenia o wewnętrznym rynku energii - konieczne jest przygotowanie metodyk, na podstawie których odpowiednie organy wykonają analizy lub wyliczenia. Zalicza się do nich metodyka, na podstawie której zostanie ustalona:

  • wartość niedostarczonej energii (ang. value of lost load – VoLL);
  • koszt kapitałowy nowej jednostki w odniesieniu do jednostek wytwarzania (ang. cost of new entry - CoNe);
  • norma niezawodności (tj. określona przez państwo członkowskie akceptowalna „oczekiwana ilość niedostarczonej energii” lub „oczekiwany czas braku dostaw energii elektrycznej”; ang. reliability standard - RS)

oraz metoda oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim (ang. European resource adequacy assessment, ERAA).

Czytaj: Minister Klimatu powołał Zespół ds. zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego

Metoda europejskiej oceny wystarczalności zasobów przeprowadzana będzie co roku przez organizację zrzeszającą europejskich operatorów sieci przesyłowych ENTSO-E (ang. European Network of Transmission System Operators for Electricity), na podstawie danych dostarczonych przez krajowych operatorów systemów przesyłowych. Umożliwi to ocenę ogólnej adekwatności systemu elektroenergetycznego do zaspokojenia obecnego i przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną i ewentualne zidentyfikowanie problemów z wystarczalnością zasobów na poziomie Unii, na poziomie państw członkowskich oraz - w uzasadnionych przypadkach - na poziomie poszczególnych stref rynkowych.

Stosownie do przepisów ww. rozporządzenia o rynku wewnętrznym, odpowiednie metodyki zostały przygotowane przez stowarzyszenie ENTSO-E, które po przeprowadzeniu w okresie od grudnia 2019 r. do końca stycznia 2020 r. konsultacji społecznych, 4 maja 2020 r. przekazało je Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. ACER będzie mogła wprowadzić zmiany do propozycji ENTSO-E.

Konsultacje społeczne do 27 maja

Obecnie ACER prowadzi konsultacje społeczne w celu podjęcia decyzji w sprawie proponowanych metodyk. Konsultacje ACER potrwają do 27 maja. (link do konsultacji ACER)

Po zakończeniu konsultacji ACER rozważy zgłoszone w ich trakcie opinie i w terminie trzech miesięcy, tj. do 5 sierpnia br., podejmie decyzje o zatwierdzeniu bądź modyfikacji metodyki. W przygotowanie ostatecznej decyzji zaangażowani będą regulatorzy z państw członkowskich UE.

Źródło: URE

Przypisy

1/ Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, Agency for Cooperation of Energy Regulators) – jest unijną agencją z siedzibą w Lublanie od 2011 roku. Celem działań Agencji jest koordynacja i wspieranie współpracy krajowych organów regulacyjnych. ACER posiada również uprawnienia do monitorowania rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności cen detalicznych energii i gazu, dostępu do sieci, w tym dostępu do energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii oraz przestrzegania praw konsumentów. Zaangażowanie w prace ACER jest stałym elementem międzynarodowej aktywności Prezesa URE. Działania Agencji ukierunkowane są przede wszystkim na integrację rynków krajowych w jeden wspólny unijny rynek energii. Współpraca organów regulacyjnych realizowana jest głównie za pośrednictwem Rady Regulatorów ACER - organu opiniodawczego oraz poprzez grupy robocze i zespoły zadaniowe, które wspierają Agencję w pracach na rzecz utworzenia wewnętrznego rynku energii.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Trwa konkurs na Najbardziej Innowacyjny Energetycznie Samorząd (06 maja 2021)Ogłoszono wyniki dodatkowych aukcji mocy na rok 2022 (07 kwietnia 2021)URE wyznaczył przedsiębiorstwa energetyczne do pełnienia funkcji operatorów ogólnodostępnych stacji ładowania (29 marca 2021)Polska może poradzić sobie bez węgla szybciej, niż PEP2040 wskazuje (26 marca 2021)VI Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju" we wrześniu (16 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony