Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose
Kompleksowe badania i monitoring biotechnologiczny biogazowni POLBIOTECH LABORATORIUM Sp. z o.o.
Systemy IT do gospodarowania odpadami darsoft.pl

Finansowanie zrównoważone, czyli jakie?

a+a-    Powrót       08 kwietnia 2020       Management       Artykuł promocyjny   

Firmy wkrótce będą musiały ujawniać ryzyko i szanse związane ze zmianami klimatu. Obowiązkowe będzie również wyznaczanie celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym finansowania. Jakie narzędzia mogą pomóc firmom iść w kierunku neutralności klimatycznej, wskazuje Rafał Rudzki z Deloitte.

Rafał Rudzki
Partner Associate Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte

Polskim przedsiębiorcom i instytucjom finansowym przyjdzie się wkrótce zmierzyć z wyzwaniami, jakie niesie ze sobą ujawnianie ryzyk oraz szans związanych ze zmianą klimatu czy wyznaczanie mierzalnych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i finansowania. Zgodnie z unijną taksonomią, obowiązek ujawniania tych danych będzie wprowadzony w sektorze finansowym od 31 grudnia 2021, a w pozostałych sektorach w 2022 roku.

Jakie korzyści przynosi zrównoważone finansowanie?

Ekonomiczne czynniki budowania wartości przedsiębiorstwa (np. zwiększanie przychodu, efektywność operacyjna, wartość marki, koszt kapitału, zarządzanie ryzykiem) są ściśle powiązane z czynnikami niefinansowymi. W latach 2016–2018 aktywa funduszy inwestujących zgodnie z kryteriami środowiskowymi, społecznymi oraz z zakresu ładu korporacyjnego (ang. ESG – environmental, social, governance) na całym świecie wzrosły o 34 proc.(1). W Polsce prawie połowa respondentów badania GPW dotyczącego wpływu czynników ESG na decyzje inwestycyjne zaznaczyła, że uwzględnia dobre praktyki z obszaru ESG na etapie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Z kolei 88 proc. spółek z tej grupy zauważyło, że wdrażanie praktyk ESG jest atutem w oczach inwestorów(2).

12 marca br. Grupa Ekspertów Technicznych (TEG), organ doradczy Komisji Europejskiej (KE), opublikowała raport dotyczący listy działań, które można nazwać zrównoważonymi. To wskazówka przy opracowaniu ram zrównoważonego finansowania, których projekt ma powstać w tym roku. Raport wyróżnia 6 podstawowych domen środowiskowo-odpowiedzialnych działalności gospodarczych. Należą do nich: mitygacja i adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone użytkowanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego, zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń oraz ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej ekosystemów. Aby działalność ekonomiczną uznać za środowiskowo-odpowiedzialną musi ona znacząco przyczynić się do realizacji jednego z powyższych założeń, bez szkody dla realizacji pozostałych.

Jak unijna gospodarka może osiągnąć cele neutralności klimatycznej?

Analizując projekty unijnych regulacji i planów wyróżniliśmy pięć obszarów działania, które mogą doprowadzić unijną gospodarkę do osiągnięcia celów w zakresie neutralności klimatycznej. Są to:

  1. Publiczne zachęty (np. specjalny fundusz inwestycyjny, granty i doradztwo dla projektów wspierających zrównoważony rozwój)
  2. Standaryzacja (np. taksonomia, certyfikaty i oznakowania, wskaźniki niskoemisyjności)
  3. Ujawnienia (np. sektor niefinansowy: obowiązek ujawniania ryzyk i szans związanych z klimatem; sektor finansowy: obowiązek ujawniania przez inwestorów instytucjonalnych oraz podmiotów zarządzających aktywami sposobu uwzględniania zagrożeń klimatycznych)
  4. Ład korporacyjny i zarządzanie strategiczne (np. obowiązek wypracowania strategii dot. zrównoważonego rozwoju oraz wyznaczenia mierzalnych celów)
  5. Regulacje finansowe (np. uwzględnienie zrównoważonego rozwoju w usługach doradztwa finansowego (modyfikacja dyrektyw MiFID II oraz IDD); uwzględnienie zagrożeń klimatycznych w regulacji ostrożnościowej dla banków i zakładów ubezpieczeń)

Rozwój zrównoważonego finansowania ma umożliwić przepływ kapitału, wspomóc rozwój innowacyjnych rozwiązań oraz wspierać przemiany gospodarcze w kierunku nisko- i zeroemisyjnej gospodarki. Chcąc pozostać konkurencyjnymi w obliczu zmiany funkcjonowania otoczenia biznesowego, firmy powinny podjąć się transformacji w kierunku bardziej zrównoważonych modeli funkcjonowania.

Publikacja: Ochrona środowiska w PolsceTekst został opublikowany w jubileuszowej publikacji Ochrona środowiska w Polsce. Perspektywy najbliższych lat.
Zachęcamy do zapoznania się z jej pełną treścią!

Przypisy

1/ Global Sustainable Investment Review, Global Sustainable Investment Alliance, 2018.2/ Wpływ czynników ESG na decyzje inwestycyjne. Raport z badania, Giełda Papierów Wartościowych, 2019
https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/RAPORT_ESG_2019.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Skuteczne mechanizmy warunkiem do ekorozwoju (20 maja 2020)Jaki jest wpływ banków na klimat i czy mają się czego bać na COP26 w Glasgow? (20 marca 2020)Rekomendacje dla instytucji: Wydłużone nabory i więcej czasu na rozliczenie unijnych projektów (16 marca 2020)Transformacja energetyczna będzie kosztować Polskę 240 mld euro (09 marca 2020)Nowy prezes PGE zapowiada "zielony kierunek z uszanowaniem konwencjonalnej podstawy” (20 lutego 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony