Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

Ochrona środowiska w Polsce
Perspektywy najbliższych lat

Publikacja z okazji 5. jubileuszu Teraz Środowisko

5 lat na rynku i tysiące czytelników dziennie zobowiązują i motywują do dalszej pracy.
Redakcja Teraz Środowisko podjęła się ambitnej próby opisania obecnego stanu sektora ochrony środowiska w Polsce. Poprosiliśmy ponad 40 ekspertów - przedstawicieli instytucji, przedsiębiorstw, świata nauki i organizacji pozarządowych - o skomentowanie sytuacji w dziedzinach, w których się specjalizują.

Jaka energia będzie nas napędzać? Przed jakimi wyzwaniami stoi sektor komunalny? W jakiej kondycji jest środowisko przyrodnicze w Polsce? Jak na ewolucję interesujących nas sektorów reaguje rynek finansowy czy firmy z branży IT? Na jakim etapie jesteśmy w nawracaniu Polski na ścieżkę zrównoważonego rozwoju?

Uznani eksperci odpowiedzieli na nasze pytania eklektycznym wielogłosem.
Zachęcamy do pobrania elektronicznej wersji naszej publikacji!

Spis treści jubileuszowej publikacji Teraz Środowisko

Wstęp Marta Wierzbowska-Kujda, Teraz Środowisko

Wprowadzenie Marta Wojtkiewicz, Teraz Środowisko

Ochrona środowiska 2014-2019 oczami Teraz Środowisko Najważniejsze wydarzenia w sektorze
GOSPODARKA KOMUNALNA I ENERGETYKA
ENERGETYKA I OZE
Energetyka odnawialna w walce z monopolem węglowym
Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej

Głos biznesu: Producent wielomodułowych mikroinwerterów nr 1 na świecie
APSystems

Szerokie horyzonty dla energetyki wiatrowej
Janusz Gajowiecki, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

Przełomowy rok dla rynku pomp ciepła
Paweł Lachman, Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła Port PC

Wielki sukces fotowoltaiki
Bogdan Szymański, Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska PV

Niewykorzystany potencjał energetyki wodnej
Ewa Malicka, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych

Potencjał geotermalny do wykorzystania w sieciach ciepłowniczych
Mariusz Socha, Państwowy Instytut Geologiczny PIB

Głos biznesu: Mokre osady ściekowe przekształcone w czysty biowęgiel
C-Green

Rynek biogazu odnotowuje umiarkowany wzrost
Sylwia Koch-Kopyszko, Unia Producentów I Pracodawców Przemysłu Biogazowego

Głos biznesu: Zeroemisyjny biogaz oraz wysokosprawna kogeneracja energii dla przemysłu
Meva Energy

Sztuczne obniżanie cen energii nikomu się nie opłaca
Grzegorz Lot

Obserwujemy schyłek energetyki węglowej w Polsce
Aleksander Śniegocki, Wise Europa

Kluczowa jest poprawna eksploatacja budynków
Dariusz Koc, Krajowa Agencja Poszanowania Energii

GOSPODARKA ODPADAMI
Branża potrzebuje stabilizacji prawa
Michał Dąbrowski, Polska Izba Gospodarki Odpadami

Uboczne produkty spalania: priority first
Tomasz Szczygielski, Politechnika Warszawska

ROP: Wszyscy uczestnicy systemu otrzymają nowe role
Konrad Nowakowski, Instytut Badawczy Opakowań

Zamiast wielkich MBP, małe wyspecjalizowane zakłady przetwarzania
Hanna Marlière, Green Management Group

Jak nie dopłacać do gospodarki odpadami
Andrzej Karol Gawłowski

Głos biznesu: Polski lider w zagospodarowaniu odpadów
Pronar

GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA
Panta rei, czyli o kierunkach rozwoju polskiej branży wodno-kanalizacyjnej
Dorota Jakuta, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie

Głos biznesu: Oczyszczalnie przydomowe – potrzebne dobre planowanie i lepsze standardy
Paweł Gojżewski, Ekodren

Największym wyzwaniem są racjonalne ceny
Joanna Kopczyńska, Wody Polskie

Głos biznesu: Cel dla spółek wodociągowych? Eliminowanie marnotrawienia wody
Magdalena Markiewicz, Saur Polska

TRANSPORT
Głos biznesu: Lokalne strategie elektromobilności – tak, ale jak?
Danuta Muszer, Arcadis

Polityka transportowa: Zagadnienie multi-dyscyplinarne
Jan Staniłko, Ministerstwo Rozwoju

Głos biznesu: Elektromobilność staje się oczywistością
Timothy Manuel, Renault Polska

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
PLANOWANIE PRZESTRZENNE
W polskim krajobrazie dominuje chaos
Maria Andrzejewska i Anna Adamowicz, UNEP/GRID-Warszawa

STAN GLEB
Grunt to remediacja. Kilka słów o jakości gruntów w Polsce
Mariusz Czop, Akademia Górniczo-Hutnicza

Głos biznesu: Badania gruntu i wody, remediacja
Remea

ZASOBY WODNE
Przemyślana retencja odpowiedzią na deficyt wody
Piotr Nieznański, Fundacja WWF Polska

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA
Potencjał, który łatwo stracić
Monika Szewczyk i Piotr Mikołajczyk, UNEP/GRID-Warszawa

ROLNICTWO
Polska zaprzepaściła szansę na zrównoważoną produkcję rolną
Zbigniew Karaczun, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

ZMIANY KLIMATU
Klimat ma wpływ na całokształt życia i aktywności
Szymon P. Malinowski, Uniwersytet Warszawski

JAKOŚĆ POWIETRZA
Sześciokrotnie przekraczamy normy zanieczyszczenia
Piotr Siergiej, Polski Alarm Smogowy

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
POLITYKA KLIMATYCZNA
Polski pomysł na transformację energetyczną
Michał Kurtyka, Ministerstwo Klimatu

Zielona transformacja już trwa
Lidia Wojtal

FINANSOWANIE
Głos biznesu: Kadra inżynierska siłą banku
Bogusław Białowąs, BOŚ Bank

Skuteczne mechanizmy warunkiem do ekorozwoju
Andrzej Kassenberg, Fundacja Instytut Zrównoważonego Rozwoju

Głos biznesu: Finansowanie zrównoważone, czyli jakie?
Rafał Rudzki, Deloitte

DIGITALIZACJA
Głos biznesu: Zarządzanie jakością środowiska wymaga przetwarzania gigantycznych ilości danych
Ryszard Pazdan, Atmoterm

Głos biznesu: Cyfryzacja sposobem na usprawnienie gospodarki odpadami
Michał Nowik, SUEZ

CSR
Pokrętna ścieżka do zamknięcia obiegu
Tomasz Wojciechowski, Instytut Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Głos biznesu: Sprawdzony partner dla firm i samorządów
Eneris

Głos biznesu: Kto, jak i kiedy, czyli w jaki sposób firmy angażują się w działania CSR w Polsce
Mariusz Kielich, Francusko-Polska Izba Gospodarcza

Głos biznesu: W trosce o wspólną przyszłość. Columbus Energy – spółka społecznie odpowiedzialna
Dariusz Zieliński, Columbus Energy

EKONOMIA WARTOŚCI
Świat może zmienić zbiorowa energia pojedynczych ludzi
Jerzy Hausner, Uniwersytet Ekonomiczny