Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.04.2024 23 kwietnia 2024

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Obowiązek cyklicznego wykonywania audytów energetycznych przez duże przedsiębiorstwa (w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1292) wynika z przepisów Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831). Nowelizacja dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej EED (2023/1791) rozszerzyła ten obowiązek na podmioty, które miały średnie zużycie energii z ostatnich trzech lat wyższe niż 10 TJ (2 778 MWh), (chyba, że mają wdrożony system zarządzania energią). Dla przedsiębiorstw które przekroczą poziom 85 TJ (23 611 MWh) Dyrektywa nakłada obowiązek implementacji systemów zarządzania energią takich jak ISO5001.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu:

  • przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć, w wyniku których poprawia się efektywność energetyczna;
  • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.
  • identyfikację potencjału opłacalnego wykorzystania energii odnawialnej.

Należy dokonać szczegółowego przeglądu, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii, związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie.

Każdy przedsiębiorca objęty obowiązkiem audytu powinien przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie w interwale cztero-letnim. W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2021 roku, kolejny należy przeprowadzić w 2025 roku.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oferuje wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa w oparciu o normę PN-EN 16247 oraz przepisy Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r.

W ramach współpracy:

  • wykonujemy szczegółową analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie,
  • badamy procesy technologiczne oraz instalacje pomocnicze,
  • przeprowadzamy analizę obiektów budowlanych oraz środków transportu pod kątem oszczędności energii,
  • identyfikujemy obszary znaczących strat,
  • proponujemy działania, w wyniku których nastąpi poprawa efektywności energetycznej.

Przeprowadzony w ten sposób audyt energetyczny pozwala nie tylko na spełnienie narzuconego obowiązku ale także na podjęcie świadomej decyzji o wdrożeniu optymalnych rozwiązań w zakresie efektywności energetycznej, dopasowanych do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, skutkujących poprawą rentowności prowadzonej działalności.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. (KAPE) jest firmą konsultingową działającą w obszarze efektywnego zarządzania energią i działa na rynku od 1994 roku. Firma oferuje m.in. kompleksowe, niezależne doradztwo w zakresie optymalizacji produkcji i zużycia energii oraz wykonuje audyty dla branży przemysłowej i budownictwa. Prowadzi krajowe i międzynarodowe projekty edukacyjne oraz świadczy usługi dla jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją gospodarki niskoemisyjnej. KAPE promuje europejskie standardy w zakresie prawidłowego gospodarowania energią oraz wspiera przedstawicieli biznesu we wdrażaniu strategii neutralności klimatycznej. [ Strona internetowa ]

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. proponuje także:

Zobacz inne produkty z zakresu « Doradztwo i szkolenia środowiskowe »
▲  Do góry strony