Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Z Finlandią o klimacie i Morzu Bałtyckim

Zmiany klimatu oraz współpraca w obszarze Morza Bałtyckiego były głównym przedmiotem rozmów ministrów środowiska Polski i Finlandii – Macieja Grabowskiego oraz Sanni Grahn-Laasonen.

   Powrót       05 lutego 2015       Zrównoważony rozwój   

W czerwcu br. Polska przejmie roczną prezydencję w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (RPMB). RPMB to forum polityczne służące regionalnej współpracy międzyrządowej. Minister Grabowski, w trakcie spotkania z minister środowiska Finlandii, przedstawił priorytety polskiej prezydencji:

- opracowanie nowej agendy zrównoważonego rozwoju po 2015 r.,
- kontynuacja działań związanych z adaptacją do zmian klimatu,
- zacieśnienie współpracy w ramach HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku, znana również jako Komisja Helsińska).

W trakcie spotkania minister Grabowski podkreślił, że priorytety polskiej prezydencji w obszarze środowiska, takie jak zrównoważony rozwój oraz adaptacja do zmian klimatu, wpisują się w długookresowe cele RPMB. Odnosząc się natomiast do ostatniego celu, minister przypomniał, że współpraca z przedstawicielami HELCOM była też priorytetem fińskiej prezydencji. Z tego względu czerpanie z doświadczeń naszych sąsiadów będzie dla nas cenne.

Już teraz Polska z sukcesem współpracuje z Finlandią m.in. w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Wspólne działania na rzecz ograniczenia eutrofizacji Bałtyku poprzez redukcję zrzutów ładunków azotu i fosforu odprowadzanych rzekami są uznawane za przykład najlepszej współpracy w ramach tej strategii.

Konwencja Helsińska

Polska i Finlandia jako sygnatariusze Konwencji Helsińskiej (Konwencja o ochronie środowiska Morza Bałtyckiego) wdrażają także Bałtycki Plan Działań przyjęty w Krakowie w 2007 r. Dotyczy on przede wszystkim ochrony Bałtyku przed zanieczyszczeniami oraz zachowania jego różnorodności biologicznej. Ważnym instrumentem współpracy państw członkowskich UE na rzecz zrównoważonego wykorzystania wód morskich jest ponadto Dyrektywa Ramowa w sprawie Strategii Morskiej. Na projekty związane z inwestycjami w sektor gospodarki wodno-ściekowej Polska wydała 3,5 mld euro od 2007 r., a kolejne 1,9 mld euro planuje wydać do 2020 r.

Przygotowania do COP21

W trakcie spotkania ministrowie dyskutowali także o przygotowaniach do Konferencji COP21 w Paryżu, ze wskazaniem priorytetów Polski, Finlandii oraz UE. Wymieniono ponadto poglądy w zakresie ustaleń Rady Europejskiej z października 2014 r. odnoszące się do nowych ram polityki klimatyczno-energetycznej do 2030.

Spotkanie odbyło się 2 lutego w Ministerstwie Środowiska. 

RMBP

Rada Państw Morza Bałtyckiego powstała w 1992 r. Jej głównym celem jest współpraca dotycząca wzmacniania bezpieczeństwa i stabilności w regionie. W Radzie obowiązuje roczna, rotacyjna prezydencja.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zyska: możemy mieć w polskim miksie energetycznym przewagę OZE (16 listopada 2022)Prof. Bełdowski: Wybuch przy Nord Stream mógł naruszyć składowisko niemieckiej broni chemicznej (09 listopada 2022)Powołano międzyresortowy zespół ds. niebezpiecznych substancji na dnie Bałtyku (07 listopada 2022)Konferencja Offshore Wind Poland już 16-17 listopada w Warszawie (18 października 2022)Port dla offshoru. Branża czeka na zdecydowane działania (12 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony