Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.04.2024 24 kwietnia 2024

Przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii częścią Fit for 55

System podatkowy dotyczący produktów energetycznych musi chronić i usprawniać jednolity rynek oraz wspierać zieloną transformację za pomocą odpowiednich zachęt. Dlatego KE proponuje przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii. Jakie zmiany?

   Powrót       03 sierpnia 2021       Energia   

Komisja Europejska wskazuje, że w ramach przeglądu dyrektywy w sprawie opodatkowania energii(1) proponuje się dostosowanie opodatkowania produktów energetycznych do polityki UE w zakresie energii i klimatu. Głównie poprzez wspieranie czystych technologii oraz zniesienie przestarzałych zwolnień i stawek obniżonych (na przykład w transporcie lotniczym i morskim w UE)(2), które obecnie zachęcają do stosowania paliw kopalnych. Nowe przepisy mają na celu ograniczenie szkodliwych skutków konkurencji podatkowej w dziedzinie energii, co przyczyni się do zabezpieczenia dochodów państw członkowskich z podatków ekologicznych, które są mniej szkodliwe dla wzrostu gospodarczego niż opodatkowanie pracy.

Dlaczego dyrektywę należy zmienić?

KE argumentuje, że w unijnej dyrektywie w sprawie opodatkowania energii, która weszła w życie w 2003 r., ustanowiono przepisy strukturalne i minimalne stawki podatku akcyzowego na potrzeby opodatkowania produktów energetycznych wykorzystywanych jako paliwo silnikowe i paliwo do ogrzewania oraz energii elektrycznej. Poszczególne państwa członkowskie mają swobodę ustalania własnych stawek, ale muszą przestrzegać wspomnianych stawek minimalnych. Zdecydowana większość państw członkowskich opodatkowuje produkty energetyczne, a w niektórych przypadkach także energię elektryczną, po stawkach leżących znacznie powyżej stawek minimalnych określonych w dyrektywie w sprawie opodatkowania energii.

- Dyrektywa ta jest jednak ewidentnie przestarzała i nie odzwierciedla unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej ani zobowiązania prawnego UE do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. i osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Zawarte w niej przepisy nie dotrzymują kroku rozwojowi paliw alternatywnych, takich jak czystsze i zrównoważone biopaliwa oraz wodór. Ich konstrukcja i struktura nie promuje efektywności energetycznej, czystszych i zrównoważonych paliw alternatywnych ani inwestycji i innowacji w dziedzinie czystych technologii i zrównoważonej energii – czytamy w komunikacie KE.

Czytaj: Europejskie prawo klimatyczne wchodzi w życie

Wartość opałowa i efektywność środowiskowa produktów

Aktualizacja opiera się na dwóch filarach. Po pierwsze, we wniosku wprowadzono nową strukturę stawek podatkowych opartą na wartości opałowej i efektywności środowiskowej paliw i energii elektrycznej, a nie na ich ilości, jak ma to miejsce w większości przypadków obecnie. Po drugie, rozszerzono w nim podstawę opodatkowania poprzez uwzględnienie w niej większej liczby produktów oraz zlikwidowanie niektórych z obecnych zwolnień i obniżek.

W szczegółach będzie to wyglądało tak, że stawki minimalne będą oparte na wartości opałowej każdego produktu (wyrażonej w euro na gigadżul). Zapewni to wyraźniejsze sygnały cenowe zarówno dla przedsiębiorstw, jak i konsumentów, pomagając im w dokonywaniu bardziej ekologicznych, energooszczędnych i przyjaznych dla klimatu wyborów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do oleju napędowego wykorzystywanego jako paliwo silnikowe stosowana jest na przykład niższa stawka minimalna niż w przypadku benzyny wykorzystywanej do tego samego celu. Za sprawą nowego wniosku sytuacja ta uległaby zmianie.

We wniosku pogrupowano produkty energetyczne i energię elektryczną w ogólne kategorie według rodzajów, uszeregowanych zgodnie z wartością opałową i efektywnością środowiskową. Ma to spowodować najwyższe opodatkowanie paliw powodujących największe zanieczyszczenie. Państwa członkowskie będą musiały przenieść ten ranking na poziom krajowy.

Podatki ekologiczne: zachęty i ochrona najuboższych

KE przekonuje, że dobrze zaprojektowane podatki ekologiczne (o ile towarzyszą im też inne reformy), mogą wspierać zatrudnienie, wzrost gospodarczy i sprawiedliwość społeczną. - Dlatego też państwa członkowskie powinny odchodzić od opodatkowania pracy na rzecz podatków środowiskowych. Gospodarstwa domowe o niskich dochodach mogłyby na przykład jako rekompensatę za zwiększone opodatkowanie paliw kopalnych wykorzystywanych do ogrzewania uzyskać dostęp do finansowania niskoemisyjnych i energooszczędnych towarów i urządzeń. Dochody z podatków na ochronę środowiska można by również przeznaczać na transfery socjalne, które bezspornie zwiększają dochód do dyspozycji uboższych gospodarstw domowych – zachęca KE.

Wniosek przewiduje również, że państwa członkowskie będą mogły zwolnić gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji i dotknięte ubóstwem energetycznym z opodatkowania dostaw paliw do ogrzewania i energii elektrycznej. To ukierunkowane zwolnienie pomoże wspierać i chronić gospodarstwa domowe znajdujące się w trudnej sytuacji w okresie przechodzenia na czystsze źródła energii.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Więcej tutaj:
https://ec.europa.eu/info/files/revision-energy-tax-directive_pl
2/ Lotnictwo i transport morski są obecnie całkowicie zwolnione z opodatkowania energii w UE. KE uznaje to za anomalię stanowiącą niewłaściwą zachętę. Opodatkowanie w tych obszarach będzie uzupełnieniem innych środków w ramach unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) i inicjatywy ReFuelEU Aviation.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Świetne regulacje, ale brak brandu? Debata „Przyszłość morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” (24 kwietnia 2024)Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)Zielińska: transformacja to nie wygaszanie, ale szansa na rozwój (05 kwietnia 2024)Ponad 100 mld euro na zieloną transformację w latach 2021-2027. Jak działa polityka spójności (02 kwietnia 2024)67 tys. nowych kotłów węglowych w latach 2021-2023. Raport o transformacji budynków w Polsce (29 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony