Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.06.2024 19 czerwca 2024

Formuła PPP/ESCO sposobem na efektywne przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych w samorządach

Mimo niekwestionowanych zalet, na rynku wciąż nie ma tak dużo projektów modernizacji energetycznej w formułach PPP/ESCO, jak mogłoby być. Ogromny niewykorzystany potencjał tkwi w samorządach, mimo budujących przykładów.

   Powrót       29 listopada 2022       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   

Przed wprowadzeniem zagadnień dotyczących projektów o poprawę efektywności energetycznej (projekty EPC) do Ustawy o efektywności energetycznej, takie projekty dla jednostek publicznych były wykonywane z zastosowaniem Ustawy PPP. Obecnie, projekty modernizacji energetycznej obiektów publicznych (projekty EPC), należących do jednostek samorządu terytorialnego i państwowych jednostek budżetowych powinny być oparte w pierwszej kolejności o zapisy Ustawy o efektywności energetycznej.

Pionierska umowa Radzionkowa z Siemensem

Na wstępie warty przytoczenia jest przykład inwestycji z Radzionkowa, która została już w pełni zrealizowana, a gwarancja oszczędności w zakresie ciepła przekroczyła 50%.

Jak wyjaśnia Klaudia Romańczyk, Kierownik Referatu Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami w Urzędzie Miasta Radzionków w marcu 2010 r. Gmina Radzionków podpisała z firmą Siemens Sp. z o.o. umowę na wykonanie zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków oświatowych: Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka, Zespół Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych, Liceum Ogólnokształcące, Szkoła Podstawowa Nr 2 i Przedszkole nr 3 stanowiących budynki użyteczności publicznej gminy Radzionków”. Przedmiotem zamówienia było wykonanie termomodernizacji ww. budynków oświatowych oraz realizacja działań modernizacyjnych w zakresie zmniejszenia kosztów energii cieplnej i mediów w wymienionych budynkach użyteczności publicznej.

Zakres robót budowlanych i skala oszczędności

Roboty budowlane polegały m.in. na: dociepleniu ścian - 11 200 m2, wykonaniu nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, instalacji odgromowych, cokołów i opasek wokół budynków; dociepleniu stropodachów - 5 500 m2; wymianie okien - 2 851 m2 (762 szt.); wymianie drzwi - 66 m2 (18 szt.); wymianie 3 kotłowni gazowych (nowe piece kondensacyjne); wymianie 2 węzłów cieplnych wraz z przyłączami do budynków; wymianie i regulacji instalacji C.O. wraz z automatyką + zawory termostatyczne z instalacje przeciwkradzieżową. Odbiór końcowy robót budowlanych odbył się w dnu 25 listopada 2010 r.

- Siemens Sp. z o.o. zagwarantował osiągnięcie oszczędności i je osiągnął w następujących wysokościach: 1. Na ciepło: Gimnazjum - 58,24%, ZSP-G – 37,17%, Liceum Ogólnokształcące – 56,99%, Szkoła Podstawowa nr 2 – 53,70%, Przedszkole nr 3 – 58,22%. 2. Moc oświetlenia: Gimnazjum - 48,29%, ZSP-G – 31,52%, Liceum Ogólnokształcące – 35,84%, Szkoła Podstawowa nr 2 – 36,16%, Przedszkole nr 3 – 40,65% - wylicza Klaudia Romańczyk.

W ramach umowy Siemens w okresie od 01.11.2010 r. do 31.12.2020 r. m.in. monitorował zużycie i zarządzał energią cieplną i elektryczną oraz długoterminowo finansował inwestycję. Całkowita wartość nakładów finansowych to kwota w wysokości 8 181 874,00 zł.

Przykład z Sosnowca

Z kolei Dalkia Polska Energia wspólnie z sosnowiecką spółką miejską MZZL, realizowała w formule PPP zadanie polegające na termomodernizacji oraz podłączeniu do ciepła systemowego 22 budynków mieszkalnych wielolokalowych oraz żłobka. Przedmiotem zadania była „Energomodernizacja budynków na osiedlu Juliusz stanowiących zasób lokalowy Miasta Sosnowiec wraz z wieloletnim zarządzaniem gospodarką cieplną”.

Antoni Kędzierski, dyrektor handlowy w Dalkia Polska Energia podkreśla, że projekt rozpoczął się w 2017 r. i w zasadzie można powiedzieć, że trwa do dnia dzisiejszego. W pierwszym etapie MZZL wykonał docieplenia budynków wraz z wymianą stolarki okiennej. Po stronie Dalkia Polska Energia (DPE) leżało zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z dwufunkcyjnymi wymiennikami ciepła, a w późniejszym etapie wdrożenie zdalnego systemu automatycznego sterowania gospodarką cieplną, gwarantującego optymalizację zużywanej energii. Aktualnie DPE zarządza system oraz obsługuje instalacje wewnętrzne służące do zaopatrywania mieszkańców w centralne ogrzewanie oraz ciepłą wodę.

- Całe zadanie było bardzo wymagające z uwagi na skalę działania, objęło 23 budynki, położone w gęstej zabudowie, co również utrudniało prace. Całkowity budżet zadania wyniósł ponad 9 mln zł, co dziś przekłada się na roczne oszczędności wynikające z optymalizacji zużycia energii cieplnej na powtarzalnym poziomie 5 tyś GJ – podkreśla Kędzierski. Poza tym, dzięki realizacji projektu obie strony zdobyły nowe, wartościowe doświadczenia, udało się uzyskać 25% zmniejszenie rocznych kosztów energii dla osiedla oraz znaczne zmniejszenie niskiej emisji, czyli czystsze powietrze dla mieszkańców Juliusza.

Formuła PPP/ESCO – blaski i cienie

Pytany o ocenę formuły PPP, Antoni Kędzierski stwierdza, że nie należy ona do prostych, z tego względu, że wymaga od zamawiającego i partnera bardzo obszernej dokumentacji, która w początkowym etapie może być dużym obciążeniem i rodzić pewne zniechęcenie. Finalnie jednak, jest to wysiłek, który opłaci się obu stronom.

- Do głównych korzyści należy zaliczyć wzmocnienie potencjału inwestycyjnego w sektorze publicznym oraz innowacyjność w podejściu do inwestycji (patrząc z perspektywy kompleksowości projektu oraz jego konsolidacji w ręku jednego podmiotu). Przy standardowym postępowaniu, pewnie to zadanie zostałoby rozbite na wiele małych zadań, co w konsekwencji odbiłoby się na kosztach samej inwestycji. Ponadto dzięki partnerowi samorządowemu łatwiej było usuwać bariery organizacyjne i prawne, które leżały w zakresie jego kompetencji – dodaje Kędzierski.

Również Radosław Przybysławski Dyrektor Rozwoju Grupy Veolia w Polsce, podkreśla, że formuła PPP/ESCO są doskonałym sposobem na przeprowadzanie inwestycji termomodernizacyjnych. Z doświadczenia Veolii wynika, że rozmowy z partnerami biznesowymi są stosunkowo proste. Opierają się na konkretnym wyliczeniu planu korzyści i oszczędności, a ścieżka decyzyjna jest jasno określona. O wiele trudniej realizuje się takie inwestycje z samorządami czy spółdzielniami mieszkaniowymi. Powodem takiej sytuacji jest wciąż niska wiedza na temat ESCO a także wydłużony proces podejmowania decyzji.

Konieczne holistyczne podejście do tematu

- Z naszego doświadczenia wynika, że do tematu termomodernizacji i działań oszczędnościowych powinno podchodzić się w sposób holistyczny – uwzględniając całość infrastruktury miejskiej – wskazuje Radosław Przybysławski. I podaje konkretny przykład: w jednej z lokalizacji mamy szkołę i kilka budynków mieszkalnych zasilanych z sieci ciepłowniczej, która jako paliwo wykorzystuje węgiel. Burmistrz zdecydował się na głęboką termomodernizację budynku szkoły, co wiąże się ze zmianą źródła ciepła na ekologiczne i wyższą kwotą dofinansowania. Z punktu widzenia dostawcy ciepła zwróciliśmy uwagę, że przez odcięcie szkoły od sieci ciepłowniczej, automatycznie zwiększą się straty ciepła w tej sieci, co spowoduje wzrost taryfy za ogrzewanie dla pozostałych budynków. Szkoła zyskuje zielone źródło ciepła – pompę ciepła – ale plan biznesowy inwestycji od początku powinien uwzględniać całą sieć i wszystkich jej użytkowników.

- Fragmentaryczne inwestycje, nawet z imponującymi oszczędnościami w jednym miejscu, mogą wiązać się z podwyżkami za ciepło w innym miejscu. Dlatego apelujemy, żeby programy dofinansowujące termomodernizację zawierały mechanizmy eliminujące tego typu sytuacje. Konieczne jest holistyczne spojrzenie na miasto jako na jeden organizm. Finalnie to zielone źródło ma współpracować z istniejącą siecią ciepłowniczą i nie dopuścić do wzrostu strat. Wykorzystujemy zatem istniejącą infrastrukturę i zdolności produkcyjne źródła ekologicznego – tłumaczy Przybysławski.

Edukacja i jeszcze raz edukacja 

Ekspert zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt. - Znam przypadek gminy, gdzie została przeprowadzona modernizacja szkół w formule PPP i ESCO jednocześnie, co gwarantowało wymierne korzyści i oszczędności. Mimo to, sam koszt inwestycji został potem wykorzystany jako zarzut niegospodarności przeciwko burmistrzowi gminy. Tego typu sytuacje często zniechęcają przedstawicieli samorządów do podejmowania śmiałych inwestycji. Dlatego uważam, że istnieje ogromna potrzeba edukacji, jak działa formuła ESCO, dlaczego wymaga wyższych nakładów, a także jakie korzyści ekonomiczne i środowiskowe przynosi w wieloletniej perspektywie – konkluduje Przybysławski.

Artykuł powstał w ramach kampanii informacyjnej projektu FinEERGo-Dom. Projekt ten otrzymał finansowanie z programu Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy o dofinansowanie nr 847059.
Wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszego artykułu ponoszą jego autorzy. Treść ta odzwierciedla jedynie opinię autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

KapeArtykuł powstał we współpracy z Krajową Agencją Poszanowania Energii

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

40% zużycia energii w miastach UE to budynki. O komunikacji i sprawnej transformacji sektora (18 czerwca 2024)126 mln zł do wydania na wymianę źródeł ciepła w Zachodniopomorskim. Na razie 633 wnioski i 23 podpisane umowy (11 czerwca 2024)Bezpieczeństwo, niezależność i przemysł na pierwszy plan? Polityka klimatyczna UE po wyborach do PE (10 czerwca 2024)Mazowsze liderem, jeśli chodzi o liczbę wniosków złożonych do programu „Czyste Powietrze”. PAS (06 czerwca 2024)Niemal 250 mln zł na termomodernizację. Dolnośląskie (31 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony