Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.01.2023 27 stycznia 2023

Fundusz Transformacji Śląska: 500 mln zł kapitału zakładowego

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska. Ma on zapewnić środki na działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

   Powrót       10 listopada 2022       Zrównoważony rozwój   
Stadion Śląski w Chorzowie

Przyjęty we wtorek 8 listopada 2022 r. projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska ma realizować zapisy umowy społecznej z 2021 r. ws. transformacji sektora górnictwa i wybranych procesów w regionie. Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT), które przygotowało ustawę, wskazało, że celem działania Funduszu Transformacji Śląska ma być wspieranie procesu transformacji woj. śląskiego tak, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego.

- Misją Funduszu jest wsparcie przedsiębiorców, zarówno tych dużych, jak i z sektora MŚP, którzy poprzez negatywne procesy związane z dotychczasową transformacją byli zmuszeni do ograniczenia bądź rezygnacji z prowadzenia własnych firm - twierdzi Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii.

Powołanie Funduszu z kapitałem zakładowym 500 mln zł

Fundusz Transformacji Śląska ma realizować zadania o charakterze inwestycyjnym oraz wspierające kształcenie, cyfryzację i promocję regionu. Powstać mają dedykowane programy wspierające poszczególne grupy społeczne. Uruchomione zostać mają działania na rzecz ochrony zdrowia i pielęgnowania dziedzictwa kulturowego Śląska.

W informacji na stronie KPRM zaznaczono, że kapitał zakładowy powołanego przez rząd funduszu wyniesie do 500 mln zł, a projekt ustawy nie wprowadza zmian w Polityce Energetycznej Państwa do 2040 r. (nad której nowelizacją trwają obecnie prace).

Powołanie Funduszu wynika z realizacji postanowień umowy społecznej z górniczymi związkami zawodowymi z 28 maja 2021 r. dotyczącej transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego i wybranych procesów transformacji woj. śląskiego. Umowa określa zasady i tempo wygaszania polskich kopalń węgla kamiennego (energetycznego) w perspektywie 2049 roku. Dokument zawiera m.in. gwarancje zatrudnienia i osłon socjalnych dla górników oraz umożliwia - już realizowane - budżetowe dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych. Rozwiązania pomocowe - przeniesione już do znowelizowanej ustawy górniczej i wdrożone w życie - wymagają notyfikacji Komisji Europejskiej.

Czytaj także: Kulisy przygotowań do Sprawiedliwej Transformacji w Polsce

Fundusz Transformacji Śląska jako gwarant bezpieczeństwa

Dokumentem określającym cele funduszu i instrumenty ich realizacji ma być Strategia Funduszu Transformacji Śląska, zawierająca m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, szczegółowy zakres i sposób realizacji zadań funduszu w perspektywie co najmniej pięciu lat oraz źródła finansowania zadań funduszu. Co roku ma być przeprowadzana ewaluacja strategii.

Realizacja zadań publicznych ma być możliwa dzięki wykorzystaniu katalogu instrumentów, takich jak wsparcie finansowe przedsiębiorców, emisja obligacji, udzielanie pożyczek, gwarancji i poręczeń, obejmowanie lub nabywanie udziałów i akcji w spółkach.

Projekt ustawy przewiduje regulacje dotyczące zarządu i składu rady nadzorczej Funduszu Transformacji Śląska. Członków rady nadzorczej - przedstawicieli jednostek samorządu, których udział w kapitale zakładowym spółki będzie największy, a także przedstawicieli największych organizacji reprezentujących stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego woj. śląskiego - ma powoływać minister właściwy ds. aktywów państwowych.

Damian Nowicki: Dziennikarz Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Europa dominuje w światowej produkcji patentów wodorowych (13 stycznia 2023)Bariery transformacji energetycznej w Polsce (12 stycznia 2023)Polska powinna efektywniej wykorzystywać nadwyżki energii z OZE (05 stycznia 2023)Regulacje mają odblokować rynek biometanu w Polsce. Przełom w 2023 roku? (04 stycznia 2023)Od 1 stycznia br. obowiązek dalszego oszczędzania prądu w jednostkach sektora finansów publicznych (02 stycznia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony