Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

GUS: polskie OZE to głównie biomasa leśna

   Powrót       16 czerwca 2015       Energia   

Udział energii z OZE w zużyciu energii brutto stale rośnie, choć w Polsce wzrost ten rozpoczął się później niż w Europie. W 2013 r. ponad 80 proc. energii pozyskiwanej z OZE pochodziło w Polsce z biopaliw stałych - wynika z najnowszego raportu GUS.

Dane zawarte w najnowszym raporcie GUS Energia 2015 dotyczą m.in. udziału energii z OZE zużywanej w elektroenergetyce, chłodnictwie i ciepłownictwie oraz w transporcie. Znaleźć tu można także procentowy udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych. Dokument porównuje poziomy osiągnięte w Polsce z tymi zarejestrowanymi w krajach UE.

Udział OZE w zużyciu energii stale rośnie

Udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w latach 2005-2013 wykazywał w Europie tendencję wzrostową. W Polsce powolny wzrost rozpoczął się w 2008 r., a w 2013 r. udział OZE osiągnął poziom 11,3 proc. W krajach Unii Europejskiej było to 15 proc. Przypomnijmy, że zgodnie ze strategią Europa 2020, odsetek ten ma wynieść w Europie 20 proc., w Polsce natomiast 15 proc.

Jeśli chodzi o udział energii z OZE w elektroenergetyce, to w krajach UE-28 w latach 2004 - 2013 przez cały czas rósł, sięgając pod koniec tego okresu 25 procent. W Polsce również można było zaobserwować stały wzrost udziału tego rodzaju energii, jednak w 2013 roku nastąpił nieznaczny spadek w porównaniu z rokiem poprzednim. W 2013 r. udział OZE wyniósł około 11 proc.

Udział energii z OZE w chłodnictwie i ciepłownictwie jest w Europie niższy niż w przypadku udziału energii elektrycznej z OZE. W 2013 r. sięgał około 13 proc. Zarówno w krajach UE-28, jak i w Polsce obserwuje się w tym względzie stałą tendencję wzrostową, choć wzrost ten w Polsce był nieznaczny – podczas gdy w roku 2010 zanotowano w tym sektorze około 12-proc. udział, to w roku 2013 r. wynosił on blisko 14 proc.

Udział energii z OZE w transporcie w Europie rósł w latach 2004-2010, potem, w 2011 r. nastąpił znaczny spadek i od tamtej pory zaobserwować można było ponowny wzrost. W 2013 r. osiągnięty został poziom ponad 5 proc. W Polsce od 2011 r. obserwowano tendencję spadkową – udział zielonej energii w transporcie wynosił ponad 6 proc. w 2011 r., a w roku 2013 było to równo 6 proc.

Udział biopaliw stałych prawie dwukrotnie większy niż w UE

Jeśli chodzi o udział nośników energii odnawialnej w łącznym pozyskaniu energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w 2013 r., to w Europie w największym stopniu (46 proc.), wykorzystywano biopaliwa stałe. 16,6 proc. stanowiła energia wody, ponad 10 proc. - energia wiatru, 7 proc. - biogaz, 6,7 proc. biopaliwa ciekłe, a 5,5 proc. - energia słoneczna. Udział odpadów komunalnych w pozyskiwaniu energii z OZE sięgał 4,6 proc., 3 proc. natomiast stanowiła energia geotermalna.

W Polsce udział biopaliw stałych był znacznie większy niż w krajach UE-28. Z biopaliw stałych pochodziło w 2013 r. ponad 80 proc. energii pozyskiwanej z OZE. Pod tym pojęciem należy rozumieć drewno opałowe, odpady z leśnictwa, przemysłu drzewnego i papierniczego. Udział biopaliw ciekłych wyniósł nieco ponad 8 proc., 6 proc. to udział energii wiatru. Energia wody i biogaz to odpowiednio 2,5 oraz 2 proc. Udział pozostałych nośników w strukturze pozyskiwania energii z OZE nie przekraczał 1 proc.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i biometan w Polsce – status quo dalekie od możliwości i oczekiwań (22 marca 2023)W oczekiwaniu na nowe paliwo E10 (16 marca 2023)Innowacje na rzecz GOZ: biowęgiel, biorafineria i platforma handlu polimerami (12 października 2021)Biometanownia w każdej gminie? Wizja przedstawiona przez prezesa PGNiG podczas Green Gas Poland (06 października 2020)Dlaczego na rynku brakuje biopaliw lotniczych i jak z BDO radzi sobie rynek zbiórki UCO? (06 marca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony