Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.06.2024 24 czerwca 2024

Youth Climate Summit: Nadszedł czas, aby światowi przywódcy dojrzeli!

   Powrót       20 września 2019       Ryzyko środowiskowe   

Dziś, 20 września, na ulice wyszły miliony młodych ludzi na świecie. W ponad 150 krajach również starsze pokolenia wspierają młodych strajkujących i domagają się końca epoki paliw kopalnych. W Polsce wydarzenia inspirowane przez Młodzieżowy Strajk Klimatyczny (MSK) odbędą się w co najmniej 60 miastach – to prawie dwa razy więcej niż w marcu czy maju. Przed jutrzejszym Młodzieżowym Szczytem Klimatycznym i poniedziałkowym Szczytem Klimatycznym ONZ (23 września) przypominają, że trzeba działać teraz. Razem.

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny – postulaty

MSK sformułował sześć głównych postulatów, które obejmują m.in. żądanie prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC), powołanego przez ONZ. Wzywają polski rząd, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. - Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami – czytamy. Dodatkowo domagają się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie.

Media i Rada Klimatyczna

Kolejna sztandarowa kwestia to żądanie przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Młodzi podnoszą również konieczność przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych. - Wymagamy, by respektowano prawa i potrzeby wszystkich, których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu – mówią. Wreszcie, podkreślają rolę mediów w odpowiedzialnym informowaniu społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym.

Polski głos w Nowym Jorku

Nadchodzący szczyt klimatyczny ONZ w Nowym Jorku, poprzedzony największą do tej pory globalną mobilizacją społeczeństwa, niesie nadzieję na przełom w działaniach na rzecz ochrony klimatu.

Maja Starosta, która weźmie udział w Youth Climate Summit, wyjaśnia, że chociaż postulaty Sekretarza Generalnego ONZ i MSK nieco różnią się w swojej treści, ich wydźwięk jest podobny - nawołują do podjęcia natychmiastowych działań na rzecz ochrony klimatu, wskazując konkretne rozwiązania i podkreślając konieczność zaangażowania całego społeczeństwa. Dają do zrozumienia, że w debacie klimatycznej nie ma już miejsca na niejasne deklaracje i obietnice zmian w bliżej nieokreślonej przyszłości.

- Cieszę się, że ONZ położyło duży nacisk na zaangażowanie młodzieży w negocjacje klimatyczne - nareszcie ci, których w największej mierze dotyczy problem zmiany klimatu, zostają dopuszczeni do głosu. Mam ogromną nadzieję, że Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny nie będzie służyć tylko zazielenianiu wizerunku ONZ, ale że żądania młodych zostaną potraktowane poważnie. Nadszedł czas, aby światowi przywódcy dojrzeli! – konkluduje Maja Starosta.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nasza planeta – nasza wspólna przyszłość (29 listopada 2023)Minister Moskwa: potrzebny projekt derusyfikacji polityki energetycznej UE (01 marca 2022)Czy Program FEnIKS – w zaproponowanym kształcie - stanie się trampoliną do zielonej transformacji? (29 lipca 2021)NGOsy rozczarowane projektem Umowy Partnerstwa. Do rządu trafił pakiet uwag (25 lutego 2021)Rada Miasta Katowic powołała Komisję Klimatu (31 lipca 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony