Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

Gospodarka odpadami zgodna z urzędowymi wzorami

   Powrót       29 lipca 2015       Odpady   

Opublikowane w ubiegłym tygodniu rozporządzenie Ministra Środowiska przesądza m.in. o formie WPGO oraz planów inwestycyjnych. To istotne dokumenty, na podstawie których dokonuje się np. selekcji projektów finansowanych później ze środków unijnych.

Opracowane wcześniej przez zarząd województwa wojewódzkie plany gospodarki odpadami (WPGO) są sporządzane w postaci papierowej lub elektronicznej i uchwalane przez sejmik. Zawarte w nich informacje przedstawia się z kolei w formie opisowej i w postaci tabel, wskazując jednocześnie źródła określonych tam danych. Dodatkowo, graficznie przedstawione powinny w nich być m.in. istniejące i planowane instalacje do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów, sortownie, instalacje do produkcji paliw alternatywnych oraz niektóre rodzaje składowisk. W formie graficznej wskazuje się również regionalne oraz ponadregionalne instalacje do przetwarzania odpadów w poszczególnych regionach.

Plany inwestycyjne stanowią z kolei integralną część planów wojewódzkich i określają np. infrastrukturę wraz z mocami przerobowymi służącą gospodarowaniu odpadami komunalnymi i remontowo-budowlanymi. W założeniu, cały akt ma zapewniać osiągnięcie wyznaczonych przez prawo Unii Europejskiej celów i długofalowo określać planowane na terenie województwa inwestycje odpadowe. Rozporządzenie przewiduje, że plan inwestycyjny będzie zawierał w szczególności planowane inwestycje wraz z oszacowaniem ich kosztów, wskazaniem źródeł finansowania oraz harmonogramem realizacji.

Czas ujednolicić procedury

Obowiązek sporządzania planów inwestycyjnych wynika nie tylko z ustawy. Przewiduje go również dokument „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa(1)”, zgodnie z którym ze środków unijnych finansowane będą jedynie projekty uwzględnione wcześniej w planach, które zatwierdzane są jeszcze ostatecznie przez ministra środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu i formy sporządzania WPGO oraz wzoru planu inwestycyjnego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 40 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.). Uchwalona w styczniu br. ustawa przesądziła o obligatoryjności jego wydania oraz nałożyła obowiązek określenia wzoru planu inwestycyjnego. Nowe rozporządzenie ma ujednolicić i uporządkować informacje zawierane w planach inwestycyjnych tak, by w przyszłości łatwiej było je wykonywać.

Rozporządzenie wejdzie w życie 5 sierpnia 2015 r.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa”
 http://ec.europa.eu/contracts_grants/pa/partnership-agreement-poland_pl.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Już nie tylko destrukt asfaltowy. Nowelizacja ustawy o odpadach daje zielone światło rozwojowi GOZ w Polsce (11 stycznia 2022)Nowela ustawy o odpadach z podpisem prezydenta (25 listopada 2021)Jak będzie funkcjonował rynek z Organizacjami Odpowiedzialności Producentów? (14 października 2021)Rząd za zmianami w ustawie o odpadach (01 września 2021)Nowela ustawy UCPG z podpisem prezydenta (25 sierpnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony