Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.01.2022 25 stycznia 2022

Światowa gospodarka ucierpi na zanieczyszczeniu powietrza

   Powrót       20 lipca 2016       Powietrze i klimat   

Zanieczyszczenie powietrza jest współcześnie najpoważniejszym środowiskowym zagrożeniem zdrowia na całym świecie. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przedstawiła raport opisujący skutki ekonomiczne jakie przyniesie zanieczyszczenie powietrza do 2060 roku.

Perspektywa najbliższych kilkudziesięciu lat została przeanalizowana w raporcie pt. „Ekonomiczne konsekwencje zanieczyszczeń powietrza zewnętrznego”(1). Zespół naukowców oparł się o modele (bazujące m.in. na obecnych emisjach, rozkładzie populacji oraz trendach gospodarczych i demograficznych), które pozwoliły ocenić czy podejmowane działania na rzecz ochrony powietrza są wystarczające i czy jego jakość ulegnie poprawie. W analizowanym scenariuszu założono, że kraje nie podejmą żadnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza ponad te, które zostały już wdrożone.

Sprawdzono czy obecne regulacje i aktualna polityka służąca ograniczeniu emisji wystarczą, by w przyszłości zapobiec wpływowi zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie człowieka. Jako skutki oddychania „brudnym” powietrzem wymieniane są przedwczesne zgony, zwiększona zapadalność na choroby układu oddechowego i układu krążenia, przedwczesne porody, nowotwory, a nawet obniżanie poziomu IQ. Autorzy raportu zauważają, że wraz z oczekiwanym rozwojem gospodarczym (szczególnie krajów rozwijających się) nastąpi dalszy wzrost produkcji przemysłowej, zapotrzebowania na energię, co wraz ze wzrostem demograficznym przełoży się na wzrost światowych emisji zanieczyszczeń powietrza. Tym samym spotęgują się skutki zdrowotne oraz generowane przez nie koszty dla gospodarek całego świata.

Straty mogą wynieść nawet 1 proc. światowego PKB

OECD szacuje, że jeżeli nie zostaną podjęte bardziej ambitne działania na rzecz poprawy jakości powietrza, to liczba przedwczesnych zgonów z powodu zanieczyszczeń powietrza może podwoić się do roku 2060 i kształtować na poziomie 8-9 milionów osób rocznie. Pociągnie to za sobą koszty, które mogą kształtować się nawet na poziomie 1 proc. światowego PKB.

Zgodnie z raportem do tego czasu najbardziej ucierpią mieszkańcy Indii, Chin, Korei i Środkowej Azji, gdzie rosnąca gęstość zaludnienia w miastach powoduje coraz większe narażenie na wdychanie szkodliwych substancji emitowanych przez transport i przemysł. Liczba przedwczesnych zgonów będzie się stabilizowała w Stanach Zjednoczonych, a w Europie Zachodniej prawdopodobnie zostaną odnotowane ich niższe wartości, w dużej mierze ze względu na transformację w kierunku czystszych źródeł energii i ekologicznego transportu.

Wyliczenia dotyczą sytuacji, w której stosowane będą wyłącznie te środki redukcji emisji, które wprowadzono do tej pory. Jeżeli natomiast wdrożone zostaną odpowiednie działania w zakresie czystszych źródeł energii, transportu publicznego czy limitów emisji, istnieje duża szansa na poprawę jakości powietrza, a w konsekwencji znacznie mniejsze skutki i koszty zdrowotne.

Źródło: HEAL

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, specjalista ds. ochrony środowiska

Przypisy

1/ http://www.oecd.org/environment/air-pollution-to-cause-6-9-million-premature-deaths-and-cost-1-gdp-by-2060.htm/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Niewidzialny wróg w powietrzu. W ciągu roku do ludzkiego organizmu trafia nawet 121 tys. mikrodrobin plastiku (20 stycznia 2022)165 czujników jakości powietrza w Warszawie i gminach partnerskich. Podpisano umowę (04 stycznia 2022)EEA o zrównoważonym rozwoju europejskich miast (29 grudnia 2021)Rybnik: Miasto ponownie zamówiło bieżący pomiar jakości powietrza w 27 dzielnicach (27 grudnia 2021)Mieszkaniec Rybnika otrzyma 30 tys. zł od Skarbu Państwa za wdychanie zanieczyszczonego powietrza (13 grudnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony