Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.12.2022 04 grudnia 2022

Granty dla młodych innowatorów sektora OZE w ramach programu Science ONDE Flow Innovation Academy

Grzyb bioluminescencyjny do oświetlania ulic, platforma marketplace dla inwestycji fotowoltaicznych czy aplikacja SolarVanga do predykcji zużywania energii w domach zasilanych energią odnawialną - to przykłady nagrodzonych projektów w ONDE flow.

   Powrót       26 września 2022       Energia       Artykuł promocyjny   
Filtrator powietrza – Toruń, Plac Rapackiego, pierwsza prywatna instalacja

Inicjatorem i organizatorem pierwszej edycji programu jest firma ONDE SA, działająca w branży odnawialnych źródeł energii w Polsce.

Program wsparcia projektów innowacyjnych i naukowych SOFIA jest jednym z filarów programu ONDE Flow, którego fundamentem jest edukacja w zakresie odnawialnych źródeł energii i tematów pokrewnych. Jego adresatami są w szczególności studenci i młodzi naukowcy z wyższych uczelni. Celem programu jest przyznanie wsparcia finansowego tym uczestnikom, którzy przedstawią najciekawsze, najbardziej innowacyjne i atrakcyjne projekty rozwiązań w obszarze rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach.

ONDE  z certyfikatem EMAS

Tworząc program ONDE Flow, którego częścią jest SOFIA, organizatorowi - firmie ONDE SA, od początku przyświecała idea, by wspierać innowacyjne projekty naukowe, które mogą przełożyć się w przyszłości na biznes. Celem było także zwiększanie społecznej świadomości dotyczącej odnawialnych źródeł energii i dbanie o ich dalszy rozwój.

Czytaj: Wielowymiarowe korzyści instalacji PV dla przemysłu

ONDE jest zaangażowanym w rozwój energetyki odnawialnej w Polsce inwestorem, którego ambicją jest wspieranie polskiej transformacji energetycznej. Podejmowane przez firmę działania znalazły odzwierciedlenie w raporcie ESG firmy za 2021 rok. Znalazły się tam mi.in dane dotyczące redukcji zużycia energii elektrycznej o 44,5% w roku 2021 w porównaniu do 2020, przy czym większość wykorzystywanej przez przedsiębiorstwo energii pochodzi z OZE oraz wskaźnik  redukcji zużycia całkowitej energii (elektrycznej, cieplnej i spalania paliw) o 55,5% (2021/2022). Równolegle ze wskazywanym spadkiem zużycia energii, Grupa ONDE znacząco zwiększyła wykorzystanie energii odnawialnej. W raportowanym okresie wzrosło ono o 62,1% (do 1 260,03 MWh) – przede wszystkim za sprawą zakupu 1000 MWh energii z elektrowni wodnej. ONDE SA jest też pierwszą firmą z branży OZE, która uzyskała certyfikat EMAS – najwyższe unijne wyróżnienie w zakresie ekologii i najbardziej wiarygodny ze standardów zarządzania środowiskowego w Unii Europejskiej.

- Chcemy mieć swój istotny udział w realizacji wizji neutralnej dla klimatu gospodarki, a jednocześnie rozwijać się odpowiedzialnie, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju – mówi Paweł Średniawa, Prezes Zarządu ONDE. I dodaje: - Powołanie do życia programu ONDE Flow z konkursem grantowym SOFIA dla studentów i młodych naukowców było naturalnym pomysłem, by wspierając transformację klimatyczną dawać szansę na realizację śmiałych, innowacyjnych projektów. Wierzymy, że wspólnie z laureatami tego programu możemy dalej rozwijać świat i być falą czystej, zielonej zmiany.

Granty dla laureatów

W tegorocznej edycji programu dofinansowanie otrzymało 9 projektów. Łączna pula środków przeznaczonych na ich realizację wyniosła 200.000 zł, a wysokość grantu była uzależniona od tematyki poszczególnych prac i wybranego obszaru badawczego.                       

Nagrodzone projekty w Kategorii:

„Praktyczne rozwiązania dla OZE”:

  • innowacyjną platformę marketplace, za pośrednictwem której mogą spotkać się inwestorzy i początkujący przedsiębiorcy planujący wybudować farmę fotowoltaiczną (autor: Patryk Pijanowski, Nebucode).

"Badanie profili zapotrzebowania energetycznego”:

  • przeprowadzenie analizy wytwarzana energii przez panele dwustronne (bifacial) w zależności od podłoża, na którym są ustawione; efektem końcowym projektu ma być publikacja naukowa (Patrycja Walichnowska, Politechnika Bydgoska).

„Magazyny energii i OZE”:

  • badanie efektywności działania instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii" (Anastasiia Zelenska, Politechnika Bydgoska).

„Prognozowanie zmiennej energii odnawialnej”

  • aplikacja SolarVanga sterująca urządzeniami gospodarstwa domowego na podstawie predykcji produkcji energii odnawialnej (Rafał Rybnik, Fundacja Cadmus);
  • opracowanie prototypu służącego modelowaniu prognozy pogody na potrzeby OZE (Jakub Wójcik, AGH w Krakowie).

Pozostałe dwa projekty to: przeprowadzenie symulacji obliczeniowych i komputerowych w celu weryfikacji różnych układów montażowych dla wybranej farmy PV (Rafał Piechocki, Politechnika Bydgoska) w kategorii „Optymalne działanie magazynu energii ze źródłami OZE” oraz najbardziej oryginalny projekt w tej edycji: wyprodukowanie zmodyfikowanej genetycznie rośliny lub specjalnego pojemnika zawierającego grzybnię oraz owocniki grzyba bioluminescencyjnego, które jako „biologiczne światło” posłużyłyby do oświetlania ulic i chodników (Łukasz Marecki, absolwent UMK w Toruniu).

- Niezmiernie się cieszymy, że już w pierwszej edycji programu znalazły się tak ciekawe i potrzebne projekty. Chcemy nie tylko dofinansowywać innowacyjne pomysły, ale także dać szansę kontynuacji pogłębionych badań i tworzenia prototypów. Studenci i młodzi naukowcy potrzebują takiego wsparcia, by się rozwijać. Zwycięskie projekty świetnie wpisują się w ideę współpracy nauki i biznesu. Jesteśmy przekonani, że będą służyły zarówno pojedynczym ludziom jak i firmom – mówi dr inż. Adam Mroziński, adiunkt na Wydziale Inżynierii Mechanicznej Politechniki Bydgoskiej im. J. i J. Śniadeckich, członek Komitetu Programowego SOFIA.

Partnerami programu są HUAWEI Polska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Bydgoska, Politechnika Warszawska oraz Stowarzyszenie „Z energią o prawie”.

Następny krok: opracowanie polityki klimatycznej ONDE

ONDE SA nie zwalnia tempa w dążeniu do swojej neutralności klimatycznej. W swoim portfolio ma ponad 350 projektów OZE (zakończonych lub w trakcie realizacji). Moc wszystkich urządzeń FV i PV uruchomionych od początku istnienia spółki to 3 GW. Następne kroki to rozszerzenie liczenia śladu węglowego Grupy ONDE o emisje w całym łańcuchu wartości (Scope 3) – dane obejmujące ten zakres zostaną zaraportowane po raz pierwszy w raporcie za 2022 rok. Trwają także prace nad przygotowaniem polityki klimatycznej Grupy, która będzie stanowiła drogowskaz dla dalszego dynamicznego rozwoju organizacji.

Czytaj: Linia bezpośrednia nie zastąpi sieci dystrybucyjnych

ONDEArtykuł powstał we współpracy z ONDE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz i biometan w procesie transformacji energetycznej (02 grudnia 2022)BGK: od 1 grudnia wyższe wsparcie na termomodernizację i remonty (01 grudnia 2022)Zmiany w sprawozdaniach dla małych instalacji OZE (30 listopada 2022)Zachodniopomorska Dolina Wodorowa ma zapewnić Polsce pozycję lidera w produkcji wodoru (29 listopada 2022)Dotacje na termomodernizację budynków wielorodzinnych w modelu ESCO. Dla kogo i jak? (29 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony