Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
16.08.2022 16 sierpnia 2022

ING Bank Śląski: odważna strategia klimatyczna kreuje ryzyka, ale również wielkie szanse

W transformacji klimatyczno-energetycznej szczególną rolę do odegrania mają instytucje finansowe. To one udzielając finansowania, wpływają na modele biznesowe. Joanna Erdman wyjaśnia, dlaczego ING Bank Śląski nie finansuje aktywów węglowych i jaką drogą idzie do neutralności klimatycznej.

   Powrót       03 grudnia 2021       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   
Joanna Erdman
Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego

W jaki sposób kryzys klimatyczny wpływa na kształtowanie strategii i polityki ING Banku Śląskiego?

Joanna Erdman (JE): Bacznie obserwujemy sytuację klimatyczną i doniesienia naukowców w tym obszarze, stąd nasze podejście do ochrony środowiska ewoluuje. Pod koniec 2017 r. w ING Banku Śląskim ogłosiliśmy Deklarację Ekologiczną, w której zobowiązaliśmy się m.in. do stopniowego zmniejszania ekspozycji produktowej i kredytowej dotyczącej działalności wysokoemisyjnej. Zarząd ING Banku Śląskiego postanowił, że najpóźniej do końca 2025 roku bank zakończy współpracę z podmiotami nie spełniającymi kryterium polityki środowiskowej, w szczególności w zakresie spalania węgla. Oznacza to więc, że po 2025 roku bank nie będzie finansował klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5 proc.

Odważna ta decyzja o niefinansowaniu aktywów węglowych.

JE: Rzeczywiście zobowiązanie w obszarze aktywów węglowych było mocnym i jednym z najbardziej kontrowersyjnych celów, które znalazły się w Deklaracji. Realizacja tego celu wiązała się ze zmianami w naszym portfelu kredytowym, trudnymi decyzjami i jeszcze trudniejszymi rozmowami z klientami. Mimo to zdawaliśmy sobie sprawę, że to jedyny słuszny kierunek naszych działań. Obecnie możemy potwierdzić, że nasze wysiłki się opłaciły i w tym momencie aktywa węglowe to mniej niż 1,1 proc. naszego portfela kredytowego. Za to akcenty postawiliśmy na wspieranie projektów w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE) realizowanych przez grupy energetyczne, rozwój nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii oraz elektromobilność i recykling.

Czytaj: GOZ obrósł mitami i stereotypami. Raport ING obala je konkretnymi argumentami

Jak te zobowiązania przekładają się na przychody? Bank to instytucja finansowa, a nie charytatywna, więc nastawiona na zysk. Czy ambitna strategia klimatyczna idzie w parze z sukcesem biznesowym?

JE: W naszej ocenie, instytucje finansowe mogą podążać zgodnie z paradygmatem zrównoważonego finansowania i postępując zgodnie z celami społecznymi czy środowiskowymi, mogą jednocześnie generować zysk. Transformacja w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i cyrkularnej stawia pod wielką presją sektory oparte na paliwach kopalnych, ale otwiera możliwości ekspansji dla sektora czystej energii, nowoczesnego przemysłu, niskoemisyjnego transportu czy zrównoważonego rolnictwa. Chcemy towarzyszyć naszym klientom w tym procesie i wspierać ich zarówno finansowaniem, jak i doświadczeniem i wiedzą wynikającymi ze współpracy z wieloma podmiotami w ramach łańcuchów dostaw. Po przezwyciężeniu recesji pandemicznej, wyniki finansowe naszego banku się wyraźnie poprawiły w okresie ożywienia gospodarczego, poszerzamy bazę klientów indywidualnych i korporacyjnych. Radzimy sobie nieco lepiej niż średnia rynkowa. Nie widzimy innej drogi niż przekierowanie biznesu na „zieloną gospodarkę”, nie ma wyboru między ‘business-as-usual' a ścieżką na rzecz realizacji celów środowiskowych. Nie mamy szacunków, co by było, gdybyśmy nie dokonali zmian kilka lat temu.

Niedawno, 1 lipca 2021 r. Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego ogłosiła nową Deklarację Ekologiczną. Co się zmieniło?

JE: Pogłębiające się skutki kryzysu klimatycznego i kolejne doniesienia naukowców skłoniły nas do decyzji o odświeżeniu Deklaracji Ekologicznej i podjęciu dodatkowych zobowiązań. Primo, podtrzymujemy nasze zobowiązania z 2017 r. i secundo, idziemy krok dalej. Oprócz rezygnacji z finansowania niektórych branż czy sektorów, chcemy być swego rodzaju katalizatorem do zmiany nawyków, tworzenia cyrkularnych modeli biznesowych oraz innowacji na rzecz środowiska.

Dlatego nasze nowe postanowienia w obszarze biznesowym to m.in: finansowanie odnawialnych źródeł energii oraz projektów proekologicznych – do końca 2023 roku przeznaczymy na ten cel 4,5 mld PLN w obszarze korporacyjnym. Do końca 2023 r. przeznaczymy również 500 mln PLN na wsparcie Jednostek Samorządu Terytorialnego w inwestycjach w projekty prośrodowiskowe oraz na sfinansowanie kwotą 300 mln PLN pojazdów elektrycznych/hybrydowych przez ING Lease Polska.

Czy dla klientów indywidualnych ING Bank Śląski też będzie miał zielone propozycje?

JE: Oczywiście, w segmencie klientów indywidualnych wdrożymy ofertę na finansowanie projektów związanych z energią prosumencką. Utworzymy fundusz grantowy dla start-upów oraz młodych polskich naukowców na realizację projektów w obszarze zrównoważonego rozwoju, w wysokości 2 mln PLN rocznie. Rozwijamy strategię marki w obszarze sponsoringu, w kierunku wspierania firm, organizacji oraz inicjatyw, które są źródłem zmiany i postępu w obszarze ekologii - eko-innowatorów.

Wspierając i promując ich postawę chcemy inspirować zarówno firmy, jak i klientów indywidualnych do przełamywania schematów i większego zaangażowania w obszar, który bezpośrednio dotyczy nas wszystkich. Włączyliśmy kredyty mieszkaniowe ING Banku Śląskiego do TERRA - globalnej inicjatywy Grupy ING polegającej m.in. na przyjęciu długoterminowych celów obniżania emisyjności udzielanych kredytów zgodnie z Porozumieniem paryskim. Do roku 2040 ograniczymy udział naszego finansowania dla branży paliw kopalnych (nie uwzględniamy tu węgla, którego nie finansujemy) o 19 proc. w odniesieniu do 2019 roku.

Kolejny mocny akcent: zgodnie z Deklaracją Ekologiczną do 2030 roku planujecie osiągnąć neutralność klimatyczną. Jak ING Bank Śląski zamierza osiągnąć ten cel?

JE: Od wielu lat zmniejszamy nasz negatywny wpływ na środowisko w działalności operacyjnej, ale stawiamy sobie coraz ambitniejsze cele.  Do 2030 roku planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną, co oznacza, że nie będziemy emitować więcej gazów cieplarnianych, niż jest – dzięki naszym projektom - usuwanych z atmosfery przez procesy naturalne czy technologiczne. Mamy konkretny plan, jak ten cel zrealizować. Zaplanowaliśmy audyty efektywności energetycznej oraz emisji gazów cieplarnianych wszystkich budynków własnych. Nasze samochody do roku 2023 będą wyłącznie o napędzie hybrydowym lub plug-in. Sukcesywnie będziemy także powiększać flotę samochodów o napędzie elektrycznym, tak aby docelowo w roku 2030 osiągnąć redukcję CO₂ wynikającą z użytkowania samochodów na poziomie minimum 36 proc. (w stosunku do roku 2019).

Wdrożymy eko-rozwiązania techniczne i inwestycyjne, w tym m.in. przeanalizujemy możliwość instalacji pomp ciepła wokół budynków własnych jako wsparcie systemu ogrzewania. Zastosujemy innowacyjne przeszklenia okienne, które mogą wytwarzać prąd, regulować klimat pomieszczeń poprzez oszczędzanie energii cieplnej i ilości światła oraz ciepła słonecznego wpadającego do wnętrz, ogrzewać pomieszczenia – szyby emitują promieniowanie cieplne ze słońca, co może zastąpić centralne ogrzewanie. Zastosujemy najnowocześniejsze technologie klimatyzacji i wentylacji. Wymienimy centrale wentylacyjne w naszych budynkach w Katowicach (Sokolska 34 oraz Chorzowska 50) na centrale z odzyskiem ciepła na poziomie 65 proc. Zmniejszymy o 30 proc. liczbę podróży służbowych (w stosunku do 2019 r.), przechodząc na spotkania zdalne.

Dodatkowo będziemy kompensowali emisję CO2 wynikającą z naszej działalności operacyjnej m.in. poprzez: zakup 100 proc. energii wyłącznie z OZE, do 2030 roku zadbanie o drzewostan (nowy lub istniejący) na 100 ha obszaru w całej Polsce, podpisanie umowy z dostawcami energii elektrycznej, tak aby zagwarantować pracownikom zniżki na zakup energii ze źródeł odnawialnych, zakładanie łąk kwietnych w miastach, w których mamy placówki bankowe, stworzenie murali pochłaniających CO2 na budynkach Centrali w Katowicach.

I co najważniejsze, te plany zostaną rzeczywiście zrealizowane - podobnie jak realizujemy zobowiązanie, że wychodzimy z aktywów węglowych. Strategia to nie pobożne życzenia, ale konkretny plan, który jest krok po kroku realizowany.

ING Bankiem ŚląskimArtykuł powstał we współpracy z ING Bankiem Śląskim

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jak podmioty notowane na polskiej giełdzie radzą sobie z raportowaniem w obszarze klimatu? (04 sierpnia 2022)Konferencja Eco-Miasto 2022. Nadzieja w czasach niepewności (03 sierpnia 2022)Hydroprezentacje po raz 24! (02 sierpnia 2022)MRiT przedstawiło projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska (28 lipca 2022)Do jutra konsultacje publiczne ws. Zrównoważonych Systemów Żywnościowych (20 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony