Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Czy widmo głodu przemówi silniej niż argumenty kryzysu klimatycznego?

Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował dziś najnowszy raport specjalny, badający związek między zmianami klimatycznymi a sposobem, w jaki wykorzystujemy ziemię. Bezpieczeństwo żywnościowe jest coraz bardziej zagrożone.

   Powrót       08 sierpnia 2019       Ryzyko środowiskowe   

Raport, poparty przez 195 rządów, stwierdza, że rolnictwo, produkcja żywności i wylesianie są istotnymi czynnikami powodującymi zmiany klimatu. Równocześnie zdolność gleby do pochłaniania dwutlenku węgla maleje wraz ze wzrostem temperatury, więc działania powinny być podjęte niezwłocznie.

Główne wnioski raportu

Naukowcy stwierdzają, że globalne ocieplenie nie pozostaje obojętne dla gruntów, które ulegają degradacji. Fale upałów nasilają się i stają się coraz częstsze oraz zmieniają się wzorce występowania opadów. Intensywna eksploatacja doprowadziła do znacznego zdegradowania gruntów, co z kolei podważa bezpieczeństwo żywnościowe, czego dowodem są mniejsze plony i spadek produktywności zwierząt gospodarskich w niektórych regionach oraz zwiększenie ryzyka wystąpienia szkodników i chorób w rolnictwie w niektórych regionach świata. Jeżeli emisje gazów cieplarnianych nie znajdą się pod kontrolą, kryzys żywnościowy będzie narastał - ostrzegają naukowcy.

Katalizatory zmian klimatycznych

W raporcie czytamy, że rolnictwo, wylesianie i zmiana użytkowania gruntów są istotnymi czynnikami zmian klimatu i powodują około 23 proc. emisji spowodowanych przez człowieka. Natomiast światowy system żywnościowy przyczynia się do 37 proc. globalnych emisji gazów cieplarnianych (wliczając poza rolnictwem także transport, pakowanie i marnotrawstwo). Wraca temat marnowania żywności – naukowcy szacują, że około jedna trzecia żywności jest marnowana lub tracona, powodując dodatkowe emisje podczas rozkładu.

Proponowane środki zaradcze/naprawcze

IPCC stwierdza, że istnieją duże możliwości poprawy praktyk stosowanych w rolnictwie w celu ograniczenia emisji przy jednoczesnym utrzymaniu lub zwiększeniu produkcji. Naukowcy podkreślają, że w przeciwieństwie do sektora paliw kopalnych, sektor rolny może odegrać kluczową rolę w usuwaniu dwutlenku węgla z atmosfery i składowaniu go w glebie. Jako priorytet określają zaprzestanie wylesiania i podjęcie intensyfikacji odbudowy lasów (zalesianie). Jak podkreślają naukowcy, sektor rolniczy ma szczególnie mało czasu i nie ma jednego skutecznego rozwiązania, więc trzeba działać wielotorowo: zalesianie, OZE, dekarbonizacja etc.

Sadownicy i naukowcy w sojuszu

Do podobnych wniosków dochodzą przedstawiciele Stowarzyszenia Unia Owocowa (SUO). Wskazują, że producenci jabłek powinni przygotować się na niekorzystne skutki zmian klimatycznych; ocieplenie wpływa np. na zmianę smaku tych owoców (zmniejszenie kwasowości, jędrności i wodorozcieńczalności owoców, przy jednoczesnym wzroście stężenia cukru) i niższe plony. Żeby przeciwdziałać niekorzystnym zmianom eksperci SUO wskazują, że branża sadownicza jest w stanie również ograniczyć emisje gazów cieplarnianych poprzez stosowanie odnawialnych źródeł energii: paneli fotowoltaicznych i wykorzystanie drewna z sadu. Zgodnie z przyjętym projektem zmiany ustawy o OZE rolnik ryczałtowy może mieć status prosumenta. W przypadku zainstalowania paneli fotowoltaicznych i licznika dwukierunkowego jego rozliczenie z zakładem energetycznym będzie odbywać się dwa razy w roku, a nadwyżkę prądu wyprodukowaną latem zużyje jesienią na schłodzenie owoców.

To nie koniec

Wydany dziś raport o zmianie klimatu i lądach przygotowało wspólnie 107 ekspertów z 52 krajów. Lista cytowanych źródeł naukowych liczy ponad 7000 pozycji. W toku prac autorzy rozpatrzyli 28 275 uwag do treści, zgłoszonych przez ekspertów i rządy. Kolejny specjalny raport IPCC będzie dotyczył oceanów i lodowców; ukaże się on 25 września br.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Z 400 km3 ścieków rocznie oczyszczane jest niecałe 20%. Co mogłoby zyskać rolnictwo i nie tylko (17 czerwca 2024)Leśne moratorium na wycinkę wydłużone do końca września. Komunikat MKiŚ (17 czerwca 2024)„100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 roku”. Spotkanie dot. Misji (14 czerwca 2024)Wzrost mocy fotowoltaiki o 4,6 GW, spadek wartości inwestycji o 17%. IEO z podsumowaniem rynku (13 czerwca 2024)Kontrole użytkowników wód i legalności urządzeń wodnych. Działania na rzecz Odry (13 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony