Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

Infografika: odpady biodegradowalne w 2017 r.

Jaki odsetek zebranych selektywnie odpadów komunalnych stanowią odpady biodegradowalne? Ile z nich przeznacza się do biologicznych procesów przetwarzania? W jakich województwach zebrano najwięcej frakcji bio? – o tym w najnowszej infografice.

   Powrót       09 września 2019       Odpady   
Kliknij na obraz by wyświetlić grafikę

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. zebrano w Polsce łącznie 11,97 mln ton odpadów komunalnych, zarówno selektywnie zabieranych, jak i odpadów zmieszanych. Około 7,5 proc. z tej wartości stanowiły zebrane selektywnie(1) odpady biodegradowalne (895 tys. ton). Większość, bo aż 811 tys. ton, z zebranych w 2017 r. odpadów biodegradowalnych pochodziła z gospodarstw domowych (90,5 proc.). Pozostałe odpady biodegradowalne pochodziły z innych niż gospodarstwa domowe źródeł, tj. usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji (łącznie ok. 85 tys. ton).

Gdzie zebrano najwięcej frakcji bio?

Największe ilości odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstw domowych w porównaniu z ogólną ilością selektywnie zebranych w Polsce odpadów biodegradowalnych odebrano w województwach: śląskim (16,7 proc.), mazowieckim (12,15 proc.) i wielkopolskim (11,34 proc.). Najmniej z kolei w województwach: świętokrzyskim (0,63 proc.), podkarpackim (1,73 proc.) i podlaskim (1,84 proc.).

Największe ilości tych odpadów, pochodzących z innych niż gospodarstwa domowe źródeł, zebrano w województwach: łódzkim (17,42 proc.), zachodniopomorskim (15,82 proc.) i dolnośląskim (10,22 proc.). Najmniej z kolei w województwach: podkarpackim (1,15 proc.), opolskim (1,22 proc.) i podlaskim (1,43 proc.).

Jaki odsetek zebranych odpadów poddaje się kompostowaniu?

Spośród wszystkich zebranych w 2017 r. odpadów komunalnych 6,8 mln ton przeznaczono do odzysku (ok. 57 proc. wytworzonych odpadów), z czego co czternastą tonę kierowano do biologicznych procesów przetwarzania tj. kompostowania lub fermentacji (848 tys. ton, czyli ok. 7 proc.). Dla porównania, procesom recyklingu poddano 3,2 mln ton (ok. 27 proc.), a do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii skierowanych zostało wówczas 2,7 mln ton (ok. 23 proc.).

Biorąc pod uwagę fakt, że statystyczny mieszkaniec Polski wyprodukował średnio 311 kg odpadów komunalnych (o 9 kg więcej niż w roku poprzedzającym), wyliczyć można, że spośród produkowanych przez każdego z nas 311 kg odpadów, średnio 84 kg z nich poddane zostało procesom recyklingu, 22 kg procesom kompostowania lub fermentacji, a 71 kg przekształceniu termicznemu z odzyskiem energii. Pozostałe 133 kg unieszkodliwiane jest na składowiskach.

Wartości te nie dają jednak pełnego obrazu sytuacji - nie uwzględniają bowiem ilości bioodpadów znajdujących się w odpadach zmieszanych. Jak wskazują eksperci, odpady biodegradowalne stanowić mogą nawet dwie piąte wszystkich zebranych odpadów komunalnych, czyli ponad 4 mln ton.

Źródło danych: Ochrona środowiska 2018, GUS

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Ogólne wytyczne dotyczące segregacji odpadów dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska:
http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powstał prototyp innowacyjnej instalacji, która ma produkować sprężony biogaz (27 lipca 2021)Nowy sposób obliczania poziomu recyklingu odpadów komunalnych od 1 stycznia 2022 r.? (23 czerwca 2021)W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ws. selektywnej zbiórki odpadów (20 maja 2021)Gdańsk: Tona kompostu za "złotówkę" z bezpłatnym dowozem (20 kwietnia 2021)MF: Skutki ulg za kompostowniki gmina powinna wykazać w sprawozdaniu Rb-27S (09 kwietnia 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony