Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
04.02.2023 04 lutego 2023

Infografika: odpady biodegradowalne w 2017 r.

Jaki odsetek zebranych selektywnie odpadów komunalnych stanowią odpady biodegradowalne? Ile z nich przeznacza się do biologicznych procesów przetwarzania? W jakich województwach zebrano najwięcej frakcji bio? – o tym w najnowszej infografice.

   Powrót       09 września 2019       Odpady   
Kliknij na obraz by wyświetlić grafikę

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 r. zebrano w Polsce łącznie 11,97 mln ton odpadów komunalnych, zarówno selektywnie zabieranych, jak i odpadów zmieszanych. Około 7,5 proc. z tej wartości stanowiły zebrane selektywnie(1) odpady biodegradowalne (895 tys. ton). Większość, bo aż 811 tys. ton, z zebranych w 2017 r. odpadów biodegradowalnych pochodziła z gospodarstw domowych (90,5 proc.). Pozostałe odpady biodegradowalne pochodziły z innych niż gospodarstwa domowe źródeł, tj. usług komunalnych, handlu, małego biznesu, biur i instytucji (łącznie ok. 85 tys. ton).

Gdzie zebrano najwięcej frakcji bio?

Największe ilości odpadów biodegradowalnych pochodzących z gospodarstw domowych w porównaniu z ogólną ilością selektywnie zebranych w Polsce odpadów biodegradowalnych odebrano w województwach: śląskim (16,7 proc.), mazowieckim (12,15 proc.) i wielkopolskim (11,34 proc.). Najmniej z kolei w województwach: świętokrzyskim (0,63 proc.), podkarpackim (1,73 proc.) i podlaskim (1,84 proc.).

Największe ilości tych odpadów, pochodzących z innych niż gospodarstwa domowe źródeł, zebrano w województwach: łódzkim (17,42 proc.), zachodniopomorskim (15,82 proc.) i dolnośląskim (10,22 proc.). Najmniej z kolei w województwach: podkarpackim (1,15 proc.), opolskim (1,22 proc.) i podlaskim (1,43 proc.).

Jaki odsetek zebranych odpadów poddaje się kompostowaniu?

Spośród wszystkich zebranych w 2017 r. odpadów komunalnych 6,8 mln ton przeznaczono do odzysku (ok. 57 proc. wytworzonych odpadów), z czego co czternastą tonę kierowano do biologicznych procesów przetwarzania tj. kompostowania lub fermentacji (848 tys. ton, czyli ok. 7 proc.). Dla porównania, procesom recyklingu poddano 3,2 mln ton (ok. 27 proc.), a do przekształcenia termicznego z odzyskiem energii skierowanych zostało wówczas 2,7 mln ton (ok. 23 proc.).

Biorąc pod uwagę fakt, że statystyczny mieszkaniec Polski wyprodukował średnio 311 kg odpadów komunalnych (o 9 kg więcej niż w roku poprzedzającym), wyliczyć można, że spośród produkowanych przez każdego z nas 311 kg odpadów, średnio 84 kg z nich poddane zostało procesom recyklingu, 22 kg procesom kompostowania lub fermentacji, a 71 kg przekształceniu termicznemu z odzyskiem energii. Pozostałe 133 kg unieszkodliwiane jest na składowiskach.

Wartości te nie dają jednak pełnego obrazu sytuacji - nie uwzględniają bowiem ilości bioodpadów znajdujących się w odpadach zmieszanych. Jak wskazują eksperci, odpady biodegradowalne stanowić mogą nawet dwie piąte wszystkich zebranych odpadów komunalnych, czyli ponad 4 mln ton.

Źródło danych: Ochrona środowiska 2018, GUS

Joanna Spiller: Dziennikarz, inżynier środowiska Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Ogólne wytyczne dotyczące segregacji odpadów dostępne są na stronie Ministerstwa Środowiska:
http://naszesmieci.mos.gov.pl/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Rynek recyklingu z problemami - i w Polsce, i w Europie (31 stycznia 2023)Dane o odpadach ze sprawozdań marszałkowskich 2020 r. (22 listopada 2022)Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)Sypią się kary dla gmin za nieosiągnięcie wskaźników recyklingu (16 listopada 2022)Holistyczne zarządzanie odpadami. Założenia i praktyka (21 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony