Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Dobrze przemyślana instalacja biogazowa kluczem do sukcesu

Rzetelna analiza przedinwestycyjna uwzględniająca aspekty techniczne, finansowe i środowiskowe to absolutna podstawa. Nie należy na siłę dopasowywać instalacji pod program dotacyjny – wskazuje Kamil Kozłowski, Właściciel firmy Biogas Technology.

   Powrót       12 kwietnia 2023       Odpady       Artykuł promocyjny   
Kamil Kozłowski
Właściciel firmy Biogas Technology Sp. z o.o.

Teraz Środowisko: Od czego zacząć inwestycję w biogazownię?

Kamil Kozłowski (KK): Przy każdym rodzaju instalacji pierwszym krokiem powinno być zakreślenie jej konceptu techniczno-technologicznego skrojonego pod indywidulane potrzeby inwestora. Podstawą jest więc przeprowadzenie wnikliwej analizy przedinwestycyjnej, uwzględniającej aspekty techniczne, środowiskowe, finansowe, włącznie ze zbadaniem możliwości uzyskania pozwolenia na budowę w konkretnej lokalizacji i możliwości przyłączenia instalacji do sieci. Biogazownia to inwestycja na długie lata i pod każdym względem musi być b. dobrze przemyślana, radziłbym więc nie dopasowywać technologii na siłę pod regulamin programów dotacyjnych.

TŚ: Który z tych etapów uznałby Pan za najtrudniejszy?

KK: Obecnie każdy z tych etapów nie jest łatwy, ale z fachową pomocą, do przejścia. Każdy ma też swoją specyfikę, np. w kwestiach lokalizacyjnych kluczowymi aspektami są te związane z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (czy zostały w nim uwzględnione kwestie związane z realizacją gospodarki odpadami, biogazowni lub projektów energetycznych etc.). Jeśli w grę wchodzi zmiana MPZP to trzeba liczyć się z długotrwałymi procedurami, podobnie ma się rzecz z administracyjnymi aspektami uzyskiwania zgód i decyzji środowiskowych. Dla inwestorów czas, to kluczowy wyznacznik.

TŚ: Czy po ogłoszeniu nowych programów wsparcia przez NFOŚiGW jest koniunktura na inwestycje biogazowe?

KK: Obserwujemy wzmożone zainteresowanie ze strony branży komunalnej, głównie spółek miejskich odpowiedzialnych za realizację gospodarki odpadami. Coraz powszechniejsza staje się świadomość, że bez zagospodarowania frakcji bio, nie będziemy w stanie osiągnąć wyznaczonych wskaźników recyklingu. Druga kwestia to wysokie koszty zagospodarowania tych odpadów. Własna instalacja biogazowa byłaby odpowiedzią na te wyzwania.

Również w obszarze biogazu rolniczego znacznie wzrosło zainteresowanie potencjalnych inwestorów, szczególnie po ogłoszeniu programu „Energia dla Wsi”. Jest tu duży potencjał, dzięki szybszej i prostszej ścieżce. Mianowicie nie zawsze tego typu instalacje mają status znacząco oddziałujących na środowisko, a w przypadku inwestycji mniejszych do 0,5 MW w ogóle nie jest wymagana decyzja środowiskowa. Biogazownie rolnicze też mają swoją rolę w zagospodarowaniu odpadów np. z przemysłu rolno-spożywczego (przeterminowanej żywności), ponieważ kryzys gospodarczy wyraźnie pokazał, że opieranie się tylko i wyłącznie na surowcach typowo rolniczych, np. kiszonce z kukurydzy może być ryzykowne (bardzo wysokie ceny tych substratów). Obecne warunki finansowe dla odpowiednio przemyślanych inwestycji są korzystne, z jednej strony mówimy o dotacjach, a z drugiej strony ogłoszone w zeszłym roku ceny referencyjne dla biogazu w kogeneracji wzrosły.

TŚ: A jaki jest potencjał biogazu składowiskowego i z osadów ściekowych?

KK: Od 2016 r. obowiązuje zakaz składowania frakcji bio i odpadów kalorycznych, w związku z tym na nowych składowiskach ilość odpadów organicznych na nowych składowiskach zdecydowanie się zmniejszyła. Jednak zarówno w nowych, jak i starszych składowiskach wciąż drzemie duży potencjał. Istnieje możliwość wykorzystania tego gazu np. do ogrzewania budynków socjalnych czy też do produkcji energii na potrzeby własne Zakładów. Uważam, że jest to ostatni moment żeby przeprowadzić weryfikację potencjału złóż składowisk i jestem przekonany, że wciąż jest on spory, choć niestety często pomijany.

Natomiast jeśli chodzi o oczyszczalnie ścieków, to najczęściej funkcjonują tam instalacje fermentacji osadów ściekowych, natomiast dla mniejszych gmin właśnie teraz otworzyła się ścieżka uzyskania dotacji dla instalacji biogazu komunalnego. Co prawda jest tam wymóg wykorzystania tylko do 25-30 % osadów ściekowych w takich instalacjach, natomiast nie ukrywajmy dla takich gmin i tak najistotniejsze jest zagospodarowanie frakcji bio, a jeśli przy okazji technologie fermentacji pozwalają na zagospodarowania osadów ściekowych w tej samej instalacji, to jest to tylko podwójna korzyść.

Budowa instalacji fermentacji obok funkcjonujących zakładów oczyszczalni ścieków ma wiele zalet, przede wszystkim poprawia warunki środowiskowe w okolicy zakładu (zmniejsza uciążliwości odorowe, wykorzystuje frakcje osadów ściekowych do produkcji energii i wpisuje się w cele recyklingu). Biogazownia w takiej lokalizacji może również budzić mniej kontrowersji społecznych. Najistotniejsza jest jednak weryfikacja, z jakim osad ściekowym mamy do czynienia. Jeśli proces technologiczny odzysku biogazu jest już stosowany w oczyszczalni, to takie osady będą miały już niski potencjał dla fermentacji. Pojawia się jednak możliwość modernizacji oczyszczalni w taki sposób, by pozwalała ona na kofermentacje osadów z innymi odpadami.

TŚ: Słuchając Pana inwestycje biogazowe wydają się być proste i dostępne.

KK: Może nie do końca proste, ale na pewno dostępne i z szeregiem zalet, tymczasem w opinii społecznej funkcjonuje wciąż wiele szkodliwych mitów. Dzieje się tak dlatego, że za biogazowniami i zakładami przetwarzania odpadów ciągną się złe doświadczenia wynikające ze starych technologii. Dziś obowiązują zupełnie nowe standardy. Instalacje są szczelne i nie generują odorów. Tak naprawdę pozostaje jedynie kwestia hermetyzacji przyjęcia i dostaw tych surowców, ale to też nie jest tak uciążliwe jak mogłoby się wydawać. Zapraszam doobejrzenia instalacji. Warto dogonić świat, my dyskutujemy nad biogazem, podczas gdy w Europie w centrum uwagi jest już biometan i biowodór.

Biogas TechnologyArtykuł powstał we współpracy z Biogas Technology

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

IEO przedstawia Mapę drogową dla rynku magazynowania ciepła (16 maja 2024)Opublikowano sprawozdanie podsumowujące działania URE w 2023 r. (07 maja 2024)23 proc. więcej wytwórców energii w małych instalacjach. Raport URE (06 maja 2024)Biowodór i e-paliwa na horyzoncie (25 kwietnia 2024)Odorowe refleksje nt. biogazowni (23 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony