Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Jak wdrażać GOZ? Rusza ogólnopolski cykl warsztatów i spotkań m.in. dla firm

Ocena cyklu życia produktu, ślad węglowy czy ekoprojektowanie, to tylko niektóre z tematów ruszającej właśnie ogólnopolskiej kampanii dotyczącej gospodarki o obiegu zamkniętym. Inicjatorem jest Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji.

   Powrót       04 września 2019       Odpady       Artykuł promocyjny   
Od lewej: Koordynator NFOŚiGW Katarzyna Stankiewicz; Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP Michał Jan Cichy; Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody NFOŚiGW Katarzyna Zaczek; Kierownik Wydziału Edukacji Ekologicznej NFOŚiGW Norman Czarnecki

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) wymaga nie tylko słów, ale praktycznych narzędzi do jej wdrażania. W upowszechnieniu takiego podejścia uczestniczy m.in. Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji – ogólnopolska organizacja, która od 30 lat promuje oraz wdraża w polskich firmach działania z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom i ograniczania zużycia zasobów (mediów, materiałów), kładąc podwaliny pod polską gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Stowarzyszenie nie ustaje w działaniach, czego przejawem jest podpisana 24 lipca br., w siedzibie NFOŚiGW, umowa na realizację projektu „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”. Koszt działań wyniesie 373,3 tys. zł, z czego 95 proc. zostanie sfinansowe ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Inicjatorzy kampanii zapraszają m.in. na:

 • Konferencję otwierającą projekt: „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ" (7.10.2019, Warszawa). Będzie to równocześnie międzynarodowe wydarzenie, podsumowujące 30 lat działań w zakresie wdrażania Czystszej Produkcji (CP) - tj. strategii zapoczątkowanej przez UNEP/ONZ, nadającej priorytetowe znaczenie zapobieganiu zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródeł ich powstawania.
 • Trzy edycje „Akademii Czystszej Produkcji”, czyli wyjątkowego cyklu edukacyjnego, którego uczestnicy, poza klasyczną częścią wykładowo-warsztatową, mają okazję wziąć udział w projektowaniu i wdrażaniu zmian proekologicznych w firmach lub innych organizacjach. Absolwenci otrzymują dyplomy Ekspertów Czystszej Produkcji, natomiast firmy, które wdrożyły projekty, są przygotowane do uzyskania Świadectwa Czystszej Produkcji lub wpisu do Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, dających m.in. dodatkowy punkt przy staraniach o niektóre nowe inwestycje (dotyczy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).

Zaplanowane w ramach projektu edycje Akademii odbędą się w województwach:

 • śląskim (od IV kw. 2019 r.),
 • mazowieckim (od I kw. 2020 r.),
 • dolnośląskim (od I kw. 2021 r.),

przy czym nabór na wszystkie edycje jest ogólnopolski.

Rozłożony na trzy lata projekt obejmie również:

 • Warsztaty „Ocena cyklu życia (LCA), ślad węglowy i ekoprojektowanie - nowe narzędzia, metody i zastosowania analiz środowiskowych w GOZ” (realizowane w ośmiu województwach).
 • Cykl sześciu webinariów, zwiększających świadomość w zakresie tematów objętych tematyką projektu.
 • Wykonanie czterech krótkich filmów promocyjno-edukacyjnych, w formie animacji komputerowych, poruszających tematykę związaną z projektem.
 • Opracowanie opisów 100 przykładów dobrych praktyk i inwestycji zgodnych z zasadami CP, zrealizowanych przez uczestników Ruchu CP (zostaną one zamieszczone w formie elektronicznej na stronie www.cp.org.pl oraz wydane w formie broszury).
 • Opracowanie dwóch broszur informacyjnych, poświęconych kolejno tematyce GOZ oraz CP i EMAS.
 • Konferencja podsumowująca projekt: „W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”.

Postępy projektu można śledzić na stronie www.cp.org.pl, w zakładce: „Kampania GOZ”. Udostępniane będą tam materiały będące owocem kolejnych etapów kampanii, takie jak nagrania webinariów czy animacje komputerowe.

Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji (CP) zrzesza ekspertów, specjalistów, pasjonatów ochrony środowiska i inżynierów, doświadczonych praktyków oraz naukowców. Działa głównie na rzecz firm produkcyjnych, ale także firm usługowych, instytucji samorządowych i pozostałych organizacji oraz osób. Podstawowym programem edukacyjnym realizowanym przez Stowarzyszenie jest „Akademia Czystszej Produkcji", w ramach której uczestnicy nie tylko zdobywają wiedzę na temat ochrony środowiska w firmach, ale także otrzymują wsparcie w jej wdrożeniu. Absolwenci mogą kontynuować podjęte przez siebie działania w ramach dwóch prowadzonych przez Stowarzyszenie rejestrów, adresowanych dla firm odpowiedzialnych ekologicznie i społecznie. Jeden z nich, Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, zyskał uznanie polskich władz i obecnie funkcjonuje pod przewodnictwem Wiceministra Środowiska oraz pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Stowarzyszenie Polski Ruch CP jest m.in. członkiem inicjatywy ONZ Global Compact, europejskiej sieci EREK (inicjatywy Komisji Europejskiej) oraz FSNT-NOT. Wśród otrzymanych nagród może wymienić np. nagrodę ONZ „Global 500” oraz Ekolaur Polskiej Izby Ekologii za całokształt działań na rzecz ochrony środowiska.

Polski Ruch Czystszej ProdukcjiArtykuł powstał przy współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Jacek Lolo nowym Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (23 kwietnia 2024)Konkluzje Rady Europejskiej. Na tapecie nowy ład i suwerenność energetyczna (22 kwietnia 2024)European Solar Charter podpisana. Unijne wsparcie dla sektora fotowoltaicznego (17 kwietnia 2024)Joanna Piekutowska na stanowisku Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (16 kwietnia 2024)Dobre praktyki dla rzek żwirodennych (16 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony