Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.02.2024 25 lutego 2024

Komisja Europejska wzywa Polskę do ochrony sieci Natura 2000

   Powrót       10 czerwca 2021       Zrównoważony rozwój   

Komisja Europejska wezwała w środę Polskę do podjęcia niezbędnych działań w celu ochrony sieci Natura 2000. Komisja wzywa Polskę do podjęcia działań w celu ochrony sieci Natura 2000 i zarządzania nimi w celu przestrzegania obowiązków wynikających z (...) dyrektywy siedliskowej(1) oraz z dyrektywy ptasiej(2) - poinformowała KE.

Czytaj: [Wywiad] Różnorodność biologiczna: potencjał, który łatwo stracić

Przypomniała, że na podstawie dyrektywy siedliskowej państwa członkowskie muszą zaproponować tereny mające znaczenie dla Wspólnoty, które następnie umieszcza się w wykazach biogeograficznych UE. W ciągu sześciu lat od wspomnianego umieszczenia w wykazie państwa członkowskie muszą wyznaczyć teren mający znaczenie dla Wspólnoty jako specjalny obszar ochrony (SOO), ustanowić cele ochrony oraz środki wymagane do zachowania lub odtworzenia chronionych gatunków i siedlisk, które występują na tych obszarach, w celu osiągnięcia właściwego stanu ochrony na krajowym poziomie biogeograficznym. - Polska nie wyznaczyła jeszcze 655 (z 845) terenów mających znaczenie dla Wspólnoty jako SOO i nie ustanowiła celów ochrony poszczególnych obszarów ani środków dla wszystkich swoich obszarów. Termin zakończenia wspomnianych działań w odniesieniu do 845 terenów znajdujących się na terytorium Polski już dawno upłynął - uważa Komisja.

Czytaj: 21 maja – Europejski Dzień Natura 2000

Zarówno w Europejskim Zielonym Ładzie, jak i w unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 podkreślono, że Unia powinna działać na rzecz zatrzymania utraty bioróżnorodności poprzez ochronę obszarów przyrodniczych i przywrócenie zdegradowanych ekosystemów do dobrego stanu ekologicznego. - Z wyżej wymienionych powodów Komisja postanowiła skierować do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia. Polska ma dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi na wspomniane wezwanie do usunięcia uchybienia i podjęcie niezbędnych działań. W przypadku braku zadowalającej odpowiedzi Komisja może podjąć decyzję o wystosowaniu uzasadnionej opinii - zapowiedziała KE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

Przypisy

1/ DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/dyrektywa-z-dnia-21-05-1992-l-206-369.html
2/ DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/147/WE z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa
https://www.teraz-srodowisko.pl/prawo/dyrektywa-z-dnia-30-11-2009-l-20-7-368.html

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Komisja inwestuje ponad 233 mln euro w strategiczne projekty w dziedzinie środowiska i klimatu w całej Europie (23 lutego 2024)NIK: potrzebny jest jeden spójny dokument dotyczący zarządzania Puszczą Białowieską (08 lutego 2024)Przywrócić dawne granice, a potem je poszerzyć. Naukowcy o Świętokrzyskim Parku Narodowym (24 stycznia 2024)Zmiany na dwóch obszarach Natura 2000. MKiŚ publikuje projekty rozporządzeń (23 stycznia 2024)Nowe nabory w obszarze ochrony środowiska. MKiŚ zatrudnia (05 stycznia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony