Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.01.2023 29 stycznia 2023

KE wskazuje kryteria wysokiego i niskiego ryzyka ILUC dla biopaliw

   Powrót       15 marca 2019       Planowanie przestrzenne   

Zgodnie z przekształconą dyrektywą w sprawie odnawialnych źródeł energii przyjętej przez Parlament Europejski i Radę, która już weszła w życie, Komisja Europejska przyjęła akt delegowany dotyczący kryteriów określania surowców o wysokim ryzyku ILUC dla biopaliw.

Czym są biopaliwa, biopłyny i paliwa z biomasy?

Biopaliwa to paliwa płynne wytwarzane z biomasy i zużywane w transporcie. Najważniejszymi dzisiaj biopaliwami są bioetanol (wytwarzany z cukru i roślin zbożowych) stosowany do zastąpienia benzyny i biodiesel (wytwarzany głównie z olejów roślinnych) używany do zastąpienia oleju napędowego. Biopłyny z kolei to to paliwa płynne wytwarzane z biomasy i wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania lub chłodzenia, a paliwa z biomasy to paliwa stałe lub gazowe wytwarzane z biomasy.

Tak więc, wszystkie te paliwa są wytwarzane z biomasy, ale mają różne nazwy w zależności od ich natury fizycznej (stałej, gazowej lub płynnej) i ich wykorzystania (w transporcie lub produkcji energii elektrycznej, ogrzewania lub chłodzenia).

Chodzi o kryteria dla biopaliw, dla których zauważa się ekspansję obszaru produkcyjnego na grunty z wysoką zawartością węgla (ang. land with high-carbon stock), oraz kryteria dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy poświadczające niską pośrednią zmianę użytkowania gruntów (ILUC).

Dyrektywa zawiera dwa różne środki dotyczące ILUC

Jak czytamy w komunikacie KE, przekształcona dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii wprowadza nowe podejście do kwestii emisji spowodowanych pośrednią zmianą użytkowania gruntów związaną z produkcją biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy.

W tym kontekście dyrektywa ustala krajowe limity na poziomach obowiązujących w państwach członkowskich w 2019 r. na okres 2021–2023, które to jednak po 31 grudnia 2023 r. będą stopniowo zmniejszać się – by najpóźniej do 2030 r. dojść do zera. W przypadku wykorzystania do produkcji biopaliw o wysokim ryzyku ILUC, biopłynów i paliw z biomasy upraw przeznaczonych do produkcji żywności i paszy, dla których obserwuje się znaczące rozszerzenie obszaru produkcyjnego na grunty o wysokiej zawartości węgla, limity te będą miały wpływ na ilość tych paliw, które można uwzględnić przy obliczaniu ogólnego krajowego udziału energii odnawialnej i udziału odnawialnych źródeł energii w transporcie.

Import będzie dozwolony

Dlatego też państwa członkowskie nadal będą mogły importować i wykorzystywać paliwa objęte ograniczeniami, ale będą mogły uznać je za energię odnawialną i zaliczyć je do swoich odnawialnych celów jedynie do limitów określonych w dyrektywie. Dyrektywa wprowadza zwolnienie z tych limitów dla biopaliw, biopłynów i paliw z biomasy certyfikowanych jako niskie ryzyko ILUC, a są to paliwa produkowane w sposób, który łagodzi emisje ILUC, albo dlatego, że są one wynikiem wzrostu wydajności, lub też pochodzą z roślin uprawianych na terenach porzuconych lub poważnie zdegradowanych.

Jeżeli w ciągu najbliższych dwóch miesięcy nie zostanie zgłoszony sprzeciw do tego aktu delegowanego KE przez Parlament Europejski i Radę, tekst zostanie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Dwumiesięczny okres może zostać przedłużony o dwa dodatkowe miesiące, jeżeli zażąda tego Parlament Europejski lub Rada.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Polski sukces OZE: biomasa z okrasą (11 stycznia 2023)Senat bez poprawek do nowelizacji ustawy biopaliwowej (17 listopada 2022)Branża biopaliw dyskutuje o swojej przyszłości (07 października 2022)W biopaliwach nowe otwarcie? (27 września 2022)Od stycznia 2023 nowe rozwiązania dla biokompontentów i biopaliw (05 sierpnia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony