Korzystając z naszej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies. Więcej informacjiClose

3,2 mld euro wsparcia publicznego na badania naukowe i innowacje dotycząc łańcucha wartości baterii

a+a-    Powrót       11 grudnia 2019       Transport   

KE zatwierdziła wsparcie publiczne w wysokości 3,2 mld euro udzielone przez siedem państw (Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę i Szwecję) na projekt w zakresie badań naukowych i innowacji dotyczący łańcucha wartości baterii.

Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, ważny projekt stanowiący przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI) zgłoszony wspólnie przez Belgię, Finlandię, Francję, Niemcy, Włochy, Polskę i Szwecję w celu wspierania badań i innowacji we wspólnym europejskim obszarze priorytetowym baterii.

Finansowanie publiczne może odblokować 5 mld euro od prywatnych inwestorów

Siedem państw członkowskich przeznaczy w najbliższych latach około 3,2 mld euro na finansowanie tego projektu. Oczekuje się, że finansowanie publiczne odblokuje dodatkowych 5 mld euro pochodzących z inwestycji prywatnych. Zakończenie realizacji całego projektu zaplanowano na 2031 r. (z uwzględnieniem różnych harmonogramów dla poszczególnych podprojektów).

W projekcie udział weźmie 17 uczestników bezpośrednich, głównie podmiotów branżowych, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), z których część będzie prowadzić działalność w więcej niż jednym państwie członkowskim. Uczestnicy bezpośredni będą ściśle współpracować ze sobą, a także z ponad 70 partnerami zewnętrznymi, takimi jak małe i średnie przedsiębiorstwa oraz publiczne organizacje badawcze.

Cztery obszary prac

Uczestnicy projektu i ich partnerzy skupią swoje prace w szczególności na czterech obszarach:

  1. Surowce i materiały zaawansowane: celem projektu jest rozwój zrównoważonych i innowacyjnych procesów umożliwiających wydobycie, koncentrację, rafinację i oczyszczanie rud w celu wytworzenia wysokiej czystości surowców. Jeśli chodzi o zaawansowane materiały (do produkcji katod, anod i elektrolitów), projekt ma na celu udoskonalenie istniejących materiałów lub stworzenie nowych materiałów, które zostaną wykorzystane w innowacyjnych ogniwach baterii.
  2. Ogniwa i moduły: celem projektu jest stworzenie innowacyjnych ogniw i modułów, zaprojektowanych w sposób zapewniający bezpieczeństwo i wydajność, na potrzeby zarówno sektora motoryzacyjnego, jak i innych sektorów (np. stacjonarne magazynowanie energii, elektronarzędzia itp.).
  3. Systemy baterii: celem projektu jest opracowanie innowacyjnych systemów baterii, w tym oprogramowania i algorytmów zarządzania baterią, a także innowacyjnych metod badawczych.
  4. Zmiana przeznaczenia, recykling i rafinacja: projekt ma na celu zaprojektowanie bezpiecznych i innowacyjnych procesów zbiórki, demontażu, zmiany przeznaczenia, recyklingu i rafinacji materiałów pochodzących z recyklingu.

Komisja w szczególności zauważa, że:

  • Łańcuch wartości baterii jest strategicznym łańcuchem wartości dla przyszłości Europy, w szczególności w odniesieniu do czystej i niskoemisyjnej mobilności.
  • Projekt ma szeroki zakres i obejmuje cały łańcuch wartości baterii. Jest on bardzo ambitny i innowacyjny, ponieważ jego celem jest opracowanie technologii i procesów, które nie są obecnie dostępne i które umożliwią znaczącą poprawę wyników i zmniejszenie wpływu na środowisko. Projekt związany jest również ze znacznym ryzykiem technologicznym i finansowym, które mogłoby doprowadzić do upadłości lub znacznych opóźnień. Wsparcie publiczne jest zatem niezbędne, aby zachęcić przedsiębiorstwa do realizacji inwestycji.
  • Wyniki projektu będą przekazywane przez uczestniczące w nim przedsiębiorstwa korzystające ze wsparcia publicznego europejskiej społeczności naukowej i przedstawicielom sektora innym niż uczestniczące przedsiębiorstwa. W rezultacie w całej Europie powstaną pozytywne skutki uboczne. Ostatecznie wszystkie te działania doprowadzą do rozwoju ekosystemu w sektorze baterii na szczeblu UE.
  • Realizacja projektu będzie monitorowana poprzez specjalną strukturę zarządzania złożoną z przedstawicieli władz publicznych z siedmiu uczestniczących państw członkowskich i bezpośrednich uczestników. Komisja będzie również uczestniczyć w posiedzeniach struktury zarządzania. Co roku organizowana będzie konferencja otwarta dla wszystkich zainteresowanych stron, podczas której prezentowane będą najważniejsze wyniki działań uczestników projektu.

Źródło: KE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ponad 2 mld zł kredytu z EBI na budowę fabryki baterii do aut elektrycznych w Polsce (27 marca 2020)KE poszerza działania wspierające GOZ o kolejne sektory i prewencję (12 marca 2020)Produkujemy coraz więcej odpadów wielkogabarytowych, a koszty rosną (11 marca 2020)Kraków: Stanęły kolejne ekopudełka na zbiórkę elektrośmieci (10 lutego 2020)Wystartowała 6. edycja PowerUp! Challenge. Co mogą zyskać autorzy innowacyjnych pomysłów? (22 stycznia 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony