Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

Karkonoski Park Narodowy wkrótce się powiększy

   Powrót       16 listopada 2015       Zrównoważony rozwój   

Na podpis Prezesa Rady Ministrów czeka projekt rozporządzenia, które powiększy Karkonoski Park Narodowy o prawie 370 ha. Ta pozornie formalna czynność ułatwi ochronę cennych obszarów oraz umożliwi rozwój tamtejszej infrastruktury turystycznej.

W wyniku podziałów geodezyjnych oraz scalania gruntów dane ewidencyjne Parku od dłuższego czasu były już nieaktualne. Z kolei zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody określenie i zmiana granic parku narodowego następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Precyzyjne opisanie granic i otuliny Parku w nowym rozporządzeniu(1) zgodnie z państwowym systemem odniesień przestrzennych pozwoli także na objęcie ochroną najcenniejszych terenów jedynie przylegających dziś do granic Parku oraz umożliwi konsolidację jego rozczłonkowanego obszaru.

Lepsze warunki dla działań ochronnych i szansa na nowe inwestycje

Przyłączany teren składa się z dwóch części. Pierwsza z nich to cenne tereny lasów liściastych z dobrze zachowanymi siedliskami kwaśnej buczyny górskiej oraz buczyny sudeckiej. Druga stanowić ma z kolei naturalną strefę buforową pomiędzy zwartym kompleksem leśnym Parku a intensywną zabudową miejską Jeleniej Góry. Przejęcie terenu powinno w ten sposób umożliwić skuteczne prowadzenie jednolitych działań ochronnych w graniczących ze sobą ekosystemach, które obecnie znajdują się we władaniu różnych podmiotów.

Zmiana granic Parku ma w tym konkretnym przypadku znacznie szerszy wymiar. Na jednej z przyłączanych działek planowane jest zorganizowanie Centrum Muzealno-Edukacyjnego, które będzie dostępne zarówno dla społeczności lokalnych, jak i turystów odwiedzających Park. Inwestycja jest na etapie opracowania studyjnego, a jej realizacja przewidywana jest na lata 2014–2017. Obecnie jego budowa nie jest możliwa z uwagi na ograniczenia formalno-prawne związane z brakiem możliwości dysponowania przez dyrekcję Parku tymi nieruchomościami.

Zlikwidować park narodowy nie jest łatwo

Nowy projekt przewiduje utratę mocy poprzedniego rozporządzenia, które zawiera także przepisy o utworzeniu Parku (§ 7 dotychczasowego rozporządzenia). Wejście w życie nowego aktu nie spowoduje jednak likwidacji Parku, gdyż aktualnie wykaz parków narodowych jest określony w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody jako jej załącznik. W związku z tym likwidacja jakiegokolwiek parku narodowego wymaga dziś zmiany ustawy. Tym samym pomimo uchylenia dotychczasowego rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego, a tym samym przepisów o jego utworzeniu, nie dojdzie do likwidacji Parku.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie Karkonoskiego Parku Narodowego
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/1551-Rozporzadzenie-w-sprawie-Karkonoskiego-PN.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ustawa o parkach narodowych – czy będzie to akt prawny szyty na miarę wyzwań i potrzeb? (05 lipca 2021)NIK o dzierżawie gruntów rolnych w parkach narodowych (25 maja 2021)Nowe wycinki w Puszczy Białowieskiej już od września (11 marca 2021)Parki narodowe w Polsce – z zewnątrz idylla, w środku kipi od sprzecznych interesów (10 marca 2021)Wielka akcja zatapiania odkrywek - konieczna, ale nie na hurra (18 lutego 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony