Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.03.2023 27 marca 2023

43% zatrudnionych w Luneos (sektor OZE) to kobiety

Według analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej – IRENA, we wszystkich sektorach związanych z OZE kobiety stanowią 32% zatrudnionych, z czego w podsektorze związanym z fotowoltaiką ten odsetek stanowi 40%.

   Powrót       08 marca 2023       Energia       Artykuł promocyjny   

Jeszcze lepszym wynikiem może pochwalić się Luneos, czyli czołowy polski dostawca rozwiązań z zakresu transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw. W Luneos udział kobiet zatrudnionych w firmie wynosi 43% (wzrost o 4 punkty procentowe rok do roku).

Rola kobiet w OZE oczami IRENA

Wiele miejsca kobietom w zawodach związanych z odnawialnymi źródłami energii poświęca Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (ang. The International Renewable Energy Agency, skrót IRENA). Jest to międzyrządowa organizacja, która wspiera m.in. kraje w przejściu do zrównoważonej przyszłości energetycznej oraz pełni rolę głównej platformy współpracy międzynarodowej związanej z energią odnawialną.

Według jednego z raportów IRENA pt. „Perspektywa płci w zatrudnieniu w sektorze fotowoltaiki” (ang. „A Gender Perspective on Solar Employment”) udział kobiet zatrudnionych we wszystkich sektorach energii odnawialnej wynosi 32%. Szczególnie chętnie kobiety są zatrudniane w firmach związanych z fotowoltaiką – w tym przypadku stanowią one 40% pracowników (wśród 4,3 mln osób zatrudnionych w 2021 r.). Dla porównania, to znacznie większy odsetek niż w przypadku zatrudnienia w przedsiębiorstwach związanych z ropą i gazem, gdzie kobiety stanowią jedynie 22% etatowych pracowników(1).

Kobiety doskonale rozumieją, jak istotna dla społeczeństwa jest transformacja energetyczna i odejście od tzw. brudnej energii na rzecz tej pochodzącej z OZE. Nie dziwi więc, że coraz więcej z nich decyduje się zawiązać swoją karierę zawodową właśnie z firmami z branży OZE. Co ważne, praca dla firm zajmujących się transformacją energetyczną to nie tylko „zmiana świata na lepsze”, ale także dobre posunięcie z perspektywy swojej przyszłości zawodowej. Według innego raportu przygotowanego przez IRENA „Energia odnawialna i roczny przegląd rynku pracy 2022” (ang. „Renewable Energy and Jobs Annual Review 2022”(2)) do 2030 r. liczba pracowników zatrudnionych na całym świecie w sektorze odnawialnych źródeł energii ma wynieść aż 38,2 mln – zaznacza dr Anna Dębowska, dyrektor sprzedaży i marketingu Luneos.

Kobiety z różnorodnymi kompetencjami

Zwiększająca się rola kobiet w firmach związanych z odnawialnymi źródłami energii widoczna jest też w Polsce. Dobrze pokazuje to przykład Luneos, czyli czołowego polskiego dostawcy rozwiązań z zakresu transformacji energetycznej dla przedsiębiorstw. Obecna struktura zatrudnienia w Luneos to 43% kobiet i 57% mężczyzn (w poprzednim roku było to 39% kobiet i 61% mężczyzn).

- Jesteśmy coraz bliżej parytetu zatrudnienia. W kolejnych latach planujemy dalej poprawiać ten wynik. Z uwagi na nasz szeroki zakres działalności – m.in. realizujemy duże instalacje fotowoltaiczne i wiatrowe, posiadamy spółkę obrotu zieloną energią, a także mamy w ofercie pompy ciepła, czy też magazyny energii – zatrudniamy kobiety o bardzo różnych kwalifikacjach. Kobiety w Luneos są zatrudnione na stanowiskach: administracyjnych, prawnych, finansowych, sprzedażowych, menedżerskich, czy też stricte technicznych – mówi dr Anna Dębowska. Podkreśla przy tym, że w wielu przypadakach nadal można zauważyć u kobiet niepewność związaną z podjęciem pracy w sektorze związanym z odnawialnymi źródłami energii.

Luneos stawia na kobiety!

Część kobiet nie szuka zatrudnienia w tzw. twardych branż, czyli np. przemysłowej lub energetycznej. To duży błąd. Choćby nasz przykład doskonale pokazuje, że mocno stawiamy na kobiety i mamy im do zaoferowania wiele różnorodnych stanowisk w bardzo przyszłościowej branży. Dodatkowo szeroko rozumiany sektor OZE daje szansę na atrakcyjne wynagrodzenia. Myśląc o nowej pracy lub przebranżowieniu w najbliższych latach zdecydowanie warto przeanalizować oferty pracy z firm zajmujących się energią odnawialną i transformacją energetyczną – zaznacza dr Anna Dębowska.

LuneosArtykuł powstał we współpracy z firmą Luneos

Przypisy

1/ Solar PV Employs More Women Than Any Renewables (irena.org)2/ Plik dostępny tutaj:
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_856649.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowe propozycje KE nie wzmocnią realnie łańcuchów dostaw – ocenia branża OZE (23 marca 2023)Rośnie liczba korzystających z ulgi termomodernizacyjnej. Komu przysługuje? (22 marca 2023)Zyska: w perspektywie 2030 r. Polska może stać się eksporterem technologii związanych z gospodarką wodorową (22 marca 2023)Biogaz i biometan w Polsce – status quo dalekie od możliwości i oczekiwań (22 marca 2023)Zmiany w rozporządzeniu GBER będą sprzyjać zielonej transformacji (22 marca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony