Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.04.2024 13 kwietnia 2024

Komisja wyjaśnia wątpliwości wobec kart charakterystyki systemu REACH

Unia Europejska uchwaliła w ostatnich latach dwie sprzeczne regulacje dotyczące zarządzania substancjami chemicznymi. Gdy zwrócono uwagę, że obie mają wejść w życie w czerwcu br. - Komisja postanowiła wyjaśnić powstałe w ten sposób wątpliwości.

   Powrót       08 czerwca 2015       Ryzyko środowiskowe   

1 czerwca 2015 r. miały jednocześnie wejść w życie dwie wykluczające się zmiany w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Aby uniknąć niejasności co do tego, która wersja ma obowiązywać, załącznik zastąpiono jego ujednoliconą wersją, przyjmując rozporządzenie nr 2015/830.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Substancje chemiczne, jako szczególnie niebezpieczne, muszą podlegać szczególnemu nadzorowi. Dane na ich temat powinny być przekazywane przez cały łańcuch dostaw w taki sposób, aby osoby, które będą ostatecznie z nich korzystać w celu wyprodukowania kolejnych produktów lub artykułów, mogły to robić w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, bez narażania na niebezpieczeństwo innych, a także bez zagrożenia dla środowiska naturalnego. W ten sposób dane „podążają” za substancjami oraz zapewniają ich kontrolowany obrót. Służy temu specjalny system ich oznakowania.

System REACH

REACH to zintegrowany system rejestracji, oceny i udzielania zezwoleń w zakresie chemikaliów stosowanych na terenie UE. Nakłada na przedsiębiorstwa produkujące lub importujące substancje chemiczne obowiązek przeprowadzenia oceny zagrożeń związanych ze stosowaniem ww. substancji. System ma za zadanie zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, a także wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności branży produkującej substancje chemiczne.

Przekazywane w tzw. kartach charakterystyki dane dotyczą m.in. identyfikacji, składu oraz właściwości substancji, środków, które należy zastosować, aby ich transport oraz użycie były bezpieczne, a także informacji o charakterze toksykologicznym i ekologicznym. Nowe rozporządzenie określa szczegółowo zakres tych informacji i formę, w jakiej powinny się znaleźć w poszczególnych sekcjach karty.

Dlaczego w ostatniej chwili?

Przeprowadzone pod koniec maja zmiany podyktowane są nie tylko sprzecznością uchwalonych wcześniej przez organy Unii Europejskiej przepisów. W opracowanym w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (ang. Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) określono zharmonizowane na szczeblu międzynarodowym kryteria klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych oraz zasady dotyczące kart charakterystyki. Aby nie mnożyć niepotrzebnie regulacji, postanowiono, że unijny system powinien zostać jednocześnie dopasowany do tego, który przyjęło już ONZ.

Specjalna ochrona dla prymusów

Wymaganie od podmiotów gospodarczych, które w oczekiwaniu na nowe wytyczne sporządziły już karty charakterystyki, niezwłocznej ich aktualizacji, oznaczałoby nałożenie na nie nieproporcjonalnego obciążenia. Dlatego przesądzono, że podmioty te powinny mieć możliwość dalszego używania kart dostarczonych odbiorcy przed dniem 1 czerwca 2015 r. Będą one ważne do czerwca 2017 roku.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

W labiryncie plastiku. Biznes debatuje na Sustainable Industry Lab'24. (06 lutego 2024)Zmienią się oznaczenia produktów chemicznych i kosmetyków (07 grudnia 2023)Granulaty tworzyw sztucznych jako mikroplastik. Jest propozycja rozporządzenia KE (17 października 2023)MAE przedstawia zaktualizowaną mapę drogową osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. (03 października 2023)Nowe przepisy KE w kwestii stosowania mikroplastiku w produktach (28 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony