Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.05.2024 23 maja 2024

Koniec kadencyjności członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody

To już pewne. Senat bez poprawek przyjął ustawę, która wpłynie na funkcjonowanie kluczowego gremium doradczego Ministerstwa Środowiska. Zmiany czekają już tylko na podpis prezydenta i wkrótce wejdą w życie.

   Powrót       23 marca 2016       Zrównoważony rozwój   

Uchwalona przez Sejm 25 lutego br. ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody od początku budziła kontrowersje w części dotyczącej funkcjonowania Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP). Negatywnie na jej temat wypowiedziała się także sama Rada, która w kadencyjności widziała gwarancję swojej niezależności. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym Rada nie jest bowiem organem resortu, ale działa niejako „przy” Ministrze Środowiska. Możliwość odwoływania jej członków, w dodatku bez wskazania ku temu wyraźnej podstawy, budzi wątpliwości.

Profesjonalny organ opiniodawczy

PROP jest najstarszym polskim organem naukowym w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony środowiska. Członków Rady powołuje, w drodze zarządzenia, minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych. Do jej zadań należy w szczególności ocena realizacji ustawy o ochronie przyrody, opiniowanie strategii, planów i programów dotyczących tej ochrony, ocena realizacji programu ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ochrony przyrody oraz jej szeroko rozumiane popularyzowanie. PROP pełni także funkcję polskiego organu naukowego w myśl Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES), nazywanej popularnie Konwencją Waszyngtońską.

Bez zmian na „ostatniej prostej”

W trakcie prac w Senacie zaproponowano jedną poprawkę. Senator Jerzy Wcisła (PO) forsował zmianę, która miała umożliwić powoływanie naukowców także na czas wykonywania konkretnego zadania i odbieranie im członkostwa w Radzie po jego wykonaniu. - Takie rozwiązanie wypełni zgłaszaną przez ministra potrzebę dokoptowywania do rady specjalistów potrzebnych na pewien czas, i jednocześnie da radzie luksus pracy zgodnej z własnym sumieniem - wyjaśniał. Poprawka została jednak odrzucona i w związku z tym ustawa nie musi już „wracać” do Sejmu. Została bezpośrednio przekazana prezydentowi do podpisu i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Na temat pozostałych (niezwiązanych z funkcjonowaniem PROP) zmian jakie przewiduje nowela, pisaliśmy tutaj.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Suplement, dzięki któremu krowy będą wydzielać mniej metanu. Dania (16 kwietnia 2024)Mikroplastik i patogeny w ściekach będą monitorowane. Nowa dyrektywa u bram (11 kwietnia 2024)Robocza wersja zintegrowanego planu zarządzania Puszczą Białowieską przekazana do UNESCO (25 marca 2024)PSE: Grzegorz Onichimowski nowym prezesem zarządu (01 marca 2024)Krzysztof Bolesta sekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (05 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony