Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2022 03 grudnia 2022

Koniec pieców węglowych w domach? Trwają prace nad nowym prawem

Określanie przez samorządy parametrów emisji dla kotłów i ekrany akustyczne tylko na terenach zabudowanych – oto propozycje zawarte w projekcie tzw. ustawy antysmogowej, które prawdopodobnie zdobędą poparcie Sejmu.

   Powrót       23 lipca 2015       Ryzyko środowiskowe   

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk 36671)(1), czyli tzw. ustawy antysmogowej, wpłynął do Sejmu pod koniec lutego. We wtorek odbyło się jego pierwsze czytanie. Ustawa ma m.in. umożliwić samorządom stosowanie realnych narzędzi poprawy jakości powietrza. Wiele wskazuje na to, że pomysł ma szansę zdobyć większość w Sejmie jeszcze w tej kadencji.

Celem projektu jest walka z tzw. niską emisją, czyli zanieczyszczeniami emitowanymi głównie przez sektor bytowo–komunalny, w szczególności przydomowe ciepłownie oraz transport drogowy. Na znacznej większości terytorium Polski stwierdzono przekroczenia poziomu stężenia pyłu zawieszonego (PM10 i PM2,5) oraz benzo(a)pirenu. Związki te są częstą przyczyną chorób płuc, układu krążenia oraz nowotworów.

Jakość paliw w rękach samorządowców

Kluczową zmianą jest doprecyzowanie przewidzianego w art. 96 zmienianej ustawy mechanizmu pozwalającego sejmikom województw na określenie w drodze uchwały rodzajów i jakości paliw dopuszczonych do stosowania. Mieliby oni także możliwość ustanawiania minimalnych wymagań technicznych dla urządzeń spalania tych paliw. Rozszerzenie dotychczasowego przepisu ma być odpowiedzią na częste stosowanie starych i nieefektywnych urządzeń grzewczych i spalanie np. powstających w gospodarstwach domowych odpadów, które mogą wywierać negatywny wpływ na zdrowie i życie ludzi. Nowelizacja ma umożliwić określanie dopuszczalnych parametrów emisji dla kotłów lub nawet wprowadzenie całkowitego zakazu stosowania w nich paliw stałych.

Ekrany akustyczne tylko na terenach zagospodarowanych

Obowiązek podjęcia działań na rzecz ochrony środowiska przed hałasem powstaje dziś niezależnie od tego, czy tereny przeznaczone pod zabudowę faktycznie są zabudowane. Stąd w polskim krajobrazie często spotkać można ekrany akustyczne na terenach np. zupełnie niezamieszkałych, gdzie nie są realizowane przewidziane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego inwestycje. Nowela przewiduje więc taki obowiązek już nie dla „terenów przeznaczonych” jak ma to miejsce aktualnie, lecz „terenów faktycznie zagospodarowanych”.

Ograniczeń wjazdu dla starych aut nie będzie

Z projektu wykreślono kontrowersyjne przepisy przewidujące możliwość uchwalania przez rady gmin ograniczeń lub zakazów wjazdu do określonych stref dla pojazdów niespełniających ustalonych norm emisji. Zdecydowano, że priorytetem powinno pozostać czytelne uregulowanie kwestii pieców węglowych.

Poseł sprawozdawca Tadeusz Arkit (PO) ocenia, że przyjęcie ustawy przed końcem obecnej kadencji parlamentu jest możliwe. W przeciwnym razie, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, projekt trafi „do kosza”.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Przypisy

1/ Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska (druk 36671)
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/285B19E89CEFD4CEC1257E83002582EC/%24File/3667.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Spada liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza. Ale… (24 listopada 2022)Smogowi liderzy 2021. Coroczny ranking PAS (03 listopada 2022)UE dostosuje normy jakości powietrza do zaleceń WHO… dopiero po 2028 r. (28 października 2022)Sezon grzewczy z zawieszonymi normami jakości węgla (25 października 2022)Nowy Targ: NFOŚiGW przeznaczył 18 mln zł na rozwój ciepłowni (25 października 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony