Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.06.2024 25 czerwca 2024

Krakowscy przedsiębiorcy wspierają dążenie Krakowa do osiągnięcia neutralności klimatycznej

Współpraca przy opracowaniu Miejskiego Kontraktu Klimatycznego, udział w pracach Zespołu Doradczego Portfela Projektów „Zeroemisyjny Kraków”, wspólne kampanie społeczne, to tylko niektóre z aktywności podejmowanych przez Partnerów Paktu dla klimatu.

   Powrót       07 czerwca 2024       Zrównoważony rozwój       Artykuł promocyjny   

Pakt dla klimatu to  inicjatywa miejska powołana do życia w 2022r., do której jak dotychczas przystąpiło kilkanaście dużych podmiotów, działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W  gronie  Partnerów znalazły się m.in. firmy: InPost oraz Columbus Energy. Dziś ich przedstawicielki opowiedzą o proklimatycznych i prośrodowiskowych działaniach, podejmowanych wspólnie z Urzędem Miasta Krakowa, który jest pomysłodawcą i koordynatorem Paktu.

InPost Green City

InPost Green City to program dedykowany samorządom, stworzony przez największego polskiego operatora logistycznego – Grupę InPost, lidera rozwiązań logistycznych dla branży e-commerce w Europie, z siedzibą główną w Krakowie.

Program InPost Green City jest częścią długoterminowej strategii ESG, wdrażanej przez tę firmę oraz jej odpowiedzią na potrzeby miast i mieszkańców związanych z funkcjonowaniem w czystej, nowoczesnej i zielonej przestrzeni. Częścią tego Programu jest wdrażanie wspólnie z miastami partnerskimi, m.in. z Krakowem,  inicjatyw związanych z zielenią miejską oraz projektami edukacyjnymi, a także realizowanie idei zarządzania miastem opartej na założeniach „smart city”.

- W Programie InPost Green City współpracujemy z samorządami, np. z Krakowem po to, aby wspólnie rozwijać transport niskoemisyjny, przyjazny środowisku, dlatego sukcesywnie wymieniamy kurierską flotę spalinową na samochody elektryczne, a nowe maszyny Paczkomat® doposażamy w czujniki powietrza, które w czasie rzeczywistym mierzą parametry pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. - tłumaczy Marta Zalewska, Dyrektorka ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City.

Dodaje także, że firma wspólnie z Miastem Kraków realizuje także kampanie edukacyjne np. pod nazwą „Weźże nie wyrzucaj! Zabierz opakowanie ze sobą i wykorzystaj je ponownie!”, które mają na celu zachęcić mieszkańców do prawidłowego postępowania z opakowaniami po odbiorze paczki, tzn. niepozostawiania ich w okolicy maszyn Paczkomat®, co wciąż niestety się zdarza.

- Dbanie o środowisko jest wpisane w DNA marki InPost” nie jest tylko hasłem marketingowym. Elementy strategii ESG są wdrażane dzięki np. dostawom do maszyn Paczkomat®, elektryfikację floty, działania edukacyjne i przede wszystkim dążenie do bycia NET-ZERO do 2040 roku - zauważa Marta Zalewska.

„Nasze szkolne ogrody”

Na zaproszenie Urzędu Miasta Krakowa firma InPost przystąpiła (wspólnie z Politechniką Krakowską) do pilotażowego projektu badawczo-dydaktycznego „Nasze szkolne ogrody”, w ramach którego opracowana zostanie koncepcja zagospodarowania przestrzeni plenerowych wokół Szkoły Podstawowej nr 110 w Krakowie.

Projekt zakłada stworzenie koncepcji zagospodarowania terenów przyszkolnych dostępnych dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli tej placówki. Za jej merytoryczne opracowanie odpowiadają studenci i wykładowcy z Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej. Cały projekt jest finansowany ze środków Programu InPost Green City.

Założeniem inicjatywy „Nasze szkolne ogrody” jest promowanie partycypacji społecznej w tworzeniu proklimatycznej polityki miejskiej, w szczególności poprzez aktywny udział wielu podmiotów społecznych w planowaniu przestrzennym: w tym wypadku całej społeczności szkolnej. W ramach projektu zaplanowano m.in. ankietę dotyczącą oczekiwań względem zagospodarowywanych przestrzeni, konkurs plastyczny dla dzieci, warsztaty wprowadzające w szkole i zajęcia praktyczne w Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej, warsztaty dla studentów, a także zajęcia dotyczące sadzenia i pielęgnacji roślin. Zakończenie działań projektowych planowane jest na koniec tego roku.

EduStrefa

W ramach współpracy z krakowskim samorządem, firma InPost przygotowała także w tym roku (w ramach ogólnopolskiego programu) EduStrefę, w której spotkać się będzie można z inspirującymi ekoedukatorami i wziąć udział w warsztatach, które wyposażą uczestników w praktyczną wiedzę na temat możliwości włączenia się w ekorozwój miasta. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest bioróżnorodność i zieleń w mieście. Przestrzeń będzie podzielona na trzy obszary. Pierwsza z nich to strefa spotkań, gdzie odbędą się krótkie prelekcje i wykłady oraz spotkania autorskie z możliwością zdobycia autografów od twórców. Drugą będzie strefa interaktywna, z dedykowanymi łamigłówkami dla dzieci w różnym wieku, m.in. będzie można zobaczyć i policzyć linie papilarne drzewa, pokonać na czas miejski labirynt rowerem oraz samochodem. Trzecia strefa będzie miała charakter warsztatowy. Grupa animatorów w bogatym programie edukacyjnym będzie przekazywała dzieciom wiedzę m.in. o bogactwie gatunków żyjących w przestrzeni miejskiej, znaczeniu i poziomach bioróżnorodności w miastach czy gatunkach ziół oraz ich wpływie na zdrowie i urodę. EduStrefa odbędzie się w ramach ósmej już edycji Wielkiej Lekcji Ekologii na terenach zielonych wokół TAURON Arena Kraków 22 września br.

Columbus Energy

Kolejnym Partnerem, który aktywnie współpracuje z UMK w ramach Paktu dla klimatu jest Columbus Energy wraz z powołaną przez tę firmę Fundacją Carbon Footprint.

- Jesteśmy pierwszą fundacją w Europie Środkowej, która podjęła tematykę śladu węglowego na tak dużą skalę. Swoją misję realizujemy poprzez dostarczanie merytorycznych treści, autorskich narzędzi kalkulacyjnych i certyfikujących. Wspieramy biznes w dekarbonizacji, badamy ślad węglowy, wydajemy rekomendacje oraz szkolimy ze zrównoważonego rozwoju. Organizujemy także szczyt klimatyczny Carbon Footprint Summit, który w tym roku odbędzie się po raz piąty - mówi mówi Agnieszka Rozwadowska, Dyrektorka ds. Zrównoważonego Rozwoju w Columbus Energy S.A. oraz Prezeska Zarządu w Carbon Footprint Foundation.

Carboon Footprint Summit

Carbon Footprint Summit to wydarzenie cykliczne, adresowane do przedstawicieli odpowiedzialnego biznesu: kadry zarządzającej, specjalistów ds. CSR, HR, PR, marketingu oraz przedstawicieli organizacji NGO, dziennikarzy i osób pracujących w mediach, przedstawicieli administracji publicznej, studentów a także wszystkich zainteresowanych działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju i środowiska naturalnego. Jego Partnerem jest od pierwszej edycji Urząd Miasta Krakowa, który wspiera tym samym tę unikatową inicjatywę edukacyjną.                                                       

Uczestnicy konferencji klimatycznej CFS mogą skorzystać z bogatej oferty programowej w formie prelekcji lub paneli dyskusyjnych dotyczących m.in.: śladu węglowego, offsetu, nowoczesnej energetyki, edukacji klimatycznej, cyfryzacji, zarządzania i aktualnych trendów społecznych.

Ostatnia edycja CFS odbyła się w październiku ubiegłego roku pod znaczącym hasłem przewodnim: Efekt motyla, nawiązującym do tzw. teorii chaosu w matematyce, która zakłada że suma pojedynczych zdarzeń ma globalne znaczenie. Dlatego tak ważne są nasze codzienne wybory i postawy,  bo one składają się właśnie na silny impuls do zmiany. I tej korzystnej, i także tej niosącej negatywne skutki dla klimatu, środowiska, Ziemi i ludzi ją zamieszkujących.

Kalkulator śladu węglowego

Firma Columbus Energy i Fundacja Carbon Footprint opracowały i udostępniły jako jedne z pierwszych w naszym kraju kalkulator śladu węglowego, czyli narzędzie które analizuje nasz styl życia i przekłada to na indywidualną sumę emisji CO2, jaką generujemy w sposób bezpośredni lub pośredni (czyli koszt, jaki środowisko ponosi w związku z naszym codziennym życiem i wyborami konsumenckimi). Uświadomienie sobie skali tego wpływu to wstęp do zmian, jakie powinniśmy rozważyć.

Kalkulator jest znaczącym elementem edukacji klimatycznej, jaką Columbus Energy i Fundacja Carbon Footprit, także we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa, adresuje do mieszkańców w każdym wieku.  Dobrym tego przykładem są cykliczne wydarzenia o charakterze edukacyjnym orgaznizowane wspólnie z Krakowskim Centrum Edukacji Klimatycznej, pierwszą tak wyspecjalizowaną jednostką w Polsce.

Edukacja klimatyczna

Współpraca z KCEK rozpoczęła się na początku 2023r. akcją miejską pn. All you need is… OZE, której symbolami zostały świecące na zielono: Kładka Bernatka i wieża telewizyjna na Krzemionkach. Latem ubiegłego roku w KCEK miało z kolei miejsce wydarzenie pn. ECO DAY, podczas którego odbyły się m.in. warsztaty pro-klimatyczne dla przedszkolaków. Ich celem było uwrażliwienie dzieci na przyrodę, oswojenie ich z tematem energii odnawialnej oraz nauka dotycząca zjawisk zachodzących w przyrodzie, w tym także zmian klimatycznych.

Wspólną inicjatywą KCEK i CFF była także debata pn. Edukacja klimatyczna, aktualizacja czyli potrzeba zrównoważonego świata, której celembyło udostępnienie nauczycielom i edukatorom wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i klimatycznej, identyfikacja problemów związanych z postępującymi zmianami klimatu i przedstawienie obszarów, gdzie występuje potrzeba działań związanych z edukacją klimatyczną.

Od stycznia tego roku Fundacja realizuje w Centrum projekt pn. "Odnawialni Niezniszczalni" w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gminy Zielonki. Jego celem jest podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży w zakresie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej, wykazanie ekonomicznej i ekologicznej przewagi rozwiązań OZE poprzez demonstrację zasad ich działania, w tym wykorzystanie doświadczeń fizycznych i chemicznych.

Listę wszystkich podmiotów uczestniczących w krakowskim Pakcie dla klimatu można znaleźć pod tym linkiem.

Zaproszenie do współpracy

Przedsiębiorstwa, jednostki kultury, uczelnie wyższe, jednostki samorządowe, spółki miejskie czy organizacje pozarządowe, działające na terenie Gminy Miejskiej Kraków zainteresowane podjęciem współpracy w ramach Paktu proszone są o kontakt mailowy z koordynatorką Paktu pod adresem: malgorzata.malina@um.krakow.pl .

UM KrakówArtykuł powstał we współpracy z Urzędem Miasta Krakowa

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Imprezy masowe z niskim śladem węglowym, czyli i wilk syty i owca cała (08 listopada 2023)Znamy wyniki konkursu Eco-Miasto. Przyjazne miasta receptą na trudne czasy—podsumowujemy 10. edycję programu (11 października 2023)Krakowski Pakt dla Klimatu – biznes wchodzi do gry (15 czerwca 2023)Edukacja klimatyczna niejedno ma imię (13 grudnia 2022)Znamy laureatów 9. edycji konkursu Eco-Miasto (29 września 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony