Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
28.11.2023 28 listopada 2023

Krosno Odrzańskie bliskie uporządkowania gospodarki ściekowej

   Powrót       15 października 2015       Woda   

W Krośnie Odrzańskim otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Jest to część dużego projektu wodno-kanalizacyjnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”, będącego obecnie na ukończeniu.

Łącznie w projekcie zrealizowanych zostało aż 20 zadań inwestycyjnych. Obejmowały one m.in. doprowadzenie sieci kanalizacji zbiorczej do miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka oraz Łochowice. Zbudowano wodociąg obiegowy w lewobrzeżnej części gminy, zmodernizowano infrastrukturę wodociągową na prawobrzeżnej jej części, kanalizację sanitarną i wodociąg na ulicy Parkowej. Projekt objął też rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim, w tym modernizację gospodarki ściekowej, odpadowej i osadowej (zastosowano tu m.in. innowacyjną technologię odwadniania osadów ściekowych). Na ukończeniu jest obecnie także rozbudowa hydroforni.

Skanalizowano dalsze 33 proc. aglomeracji

W 2011 r. aglomeracja Krosno Odrzańskie skanalizowana była w około 57 proc. Projekt doprowadził do skanalizowania dalszych 33 proc. na terenach o wystarczającej koncentracji ludności, czyli tam, gdzie budowa kanalizacji jest ekonomicznie uzasadniona. Aglomeracja osiągnęła w ten sposób stopień skanalizowania na poziomie 90 proc., który wyznacza zarówno Traktat Akcesyjny, jak i Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych do 2015 r. dla aglomeracji powyżej 2000 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Aglomeracja Krosno Odrzańskie ma powyżej 16 000 RLM.

Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” zrealizowane przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo–Kanalizacyjne Sp. z o.o. jest największym projektem w historii gminy Krosno Odrzańskie.

Inwestycja była dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Po co jeździć na konferencje? (20 września 2023)Wydatki na ochronę środowiska w UE. W 2022 r. zainwestowano 69 mld euro (25 lipca 2023)Wilkowice: 84 km nowej kanalizacji w gminie (19 lipca 2023)Senat przygotował własny projekt noweli ustawy o zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków (23 czerwca 2023)Wody Polskie w ponad 500 przypadkach odmówiły zatwierdzenia nowych taryf (22 czerwca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony