Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
19.05.2024 19 maja 2024

Krosno Odrzańskie bliskie uporządkowania gospodarki ściekowej

   Powrót       15 października 2015       Woda   

W Krośnie Odrzańskim otwarto rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków. Jest to część dużego projektu wodno-kanalizacyjnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I”, będącego obecnie na ukończeniu.

Łącznie w projekcie zrealizowanych zostało aż 20 zadań inwestycyjnych. Obejmowały one m.in. doprowadzenie sieci kanalizacji zbiorczej do miejscowości Osiecznica, Gostchorze, Radnica, Szklarka Radnicka oraz Łochowice. Zbudowano wodociąg obiegowy w lewobrzeżnej części gminy, zmodernizowano infrastrukturę wodociągową na prawobrzeżnej jej części, kanalizację sanitarną i wodociąg na ulicy Parkowej. Projekt objął też rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim, w tym modernizację gospodarki ściekowej, odpadowej i osadowej (zastosowano tu m.in. innowacyjną technologię odwadniania osadów ściekowych). Na ukończeniu jest obecnie także rozbudowa hydroforni.

Skanalizowano dalsze 33 proc. aglomeracji

W 2011 r. aglomeracja Krosno Odrzańskie skanalizowana była w około 57 proc. Projekt doprowadził do skanalizowania dalszych 33 proc. na terenach o wystarczającej koncentracji ludności, czyli tam, gdzie budowa kanalizacji jest ekonomicznie uzasadniona. Aglomeracja osiągnęła w ten sposób stopień skanalizowania na poziomie 90 proc., który wyznacza zarówno Traktat Akcesyjny, jak i Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych do 2015 r. dla aglomeracji powyżej 2000 RLM (równoważna liczba mieszkańców). Aglomeracja Krosno Odrzańskie ma powyżej 16 000 RLM.

Przedsięwzięcie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krosno Odrzańskie – etap I” zrealizowane przez Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Wodociągowo–Kanalizacyjne Sp. z o.o. jest największym projektem w historii gminy Krosno Odrzańskie.

Inwestycja była dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać standardy i być pod kontrolą gminy (22 kwietnia 2024)Apel szczecińskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Toaleta to nie śmietnik (02 kwietnia 2024)Litwa vs. Polska: system przydomowych oczyszczalni ścieków pod (pełną) kontrolą państwa? (20 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony