Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

MRiT zaprasza ekspertów do Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE

   Powrót       11 maja 2023       Zrównoważony rozwój   
MRiT zaprasza ekspertów do Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zaprasza ekspertów zainteresowanych współpracą w ramach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE. Jej celem będzie określenie konkretnych działań i środków, które należy podjąć w perspektywie krótko- i średnioterminowej, aby poprawić zrozumienie i stosowanie Taksonomii UE wśród uczestników rynku oraz ułatwić dostęp do danych objętych Taksonomią UE. Termin nadsyłania zgłoszeń to 22 maja br.

Czytaj: Taksonomia coraz bliżej

Do udziału w Grupie Roboczej resort zaprasza ekspertów w zakresie Taksonomii UE z przedsiębiorstw finansowych i niefinansowych, organizacji branżowych zrzeszających przedsiębiorstwa, którzy posiadają już praktyczne doświadczenie w jej stosowaniu, a także przedstawicieli instytucji rynku finansowego i administracji publicznej, reprezentantów organizacji zaangażowanych w tematykę Taksonomii UE, profesjonalnych doradców i naukowców oraz przedstawicieli ośrodków akademickich. W szczególności zachęca do aplikowania do Grupy Roboczej ekspertów z przedsiębiorstw działających w sektorach: energetyki, cementu, transportu lądowego, budownictwa oraz produkcji chemicznej.

Co to jest Taksonomia UE

Taksonomia to potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Nowe przepisy mają zwiększyć poziom ochrony środowiska poprzez przekierowanie kapitału z inwestycji szkodzących środowisku na bardziej ekologiczne alternatywy.

Proponowany zakres prac:

  • Działania i środki: zidentyfikowanie barier w stosowaniu Taksonomii UE przez przedsiębiorstwa finansowe i niefinansowe oraz opracowanie zestawu działań i środków (np. baza danych taksonomicznych), w tym rozwiązań (np. prawnych), które usprawnią wdrażanie Taksonomii UE na polskim rynku oraz dostosowanie się do niej polskich przedsiębiorstw. Grupa może w tej w tych kwestiach opierać się  na raporcie unijnej Platformy Zrównoważonych Finansów ws. użyteczności Taksonomii UE.
  • Wytyczne: opracowanie na forum Grupy wytycznych sektorowych, aby pomóc uczestnikom rynku w lepszym zrozumieniu Taksonomii UE, w szczególności zasady DNSH (zasada nieczynienia znaczącej szkody środowisku) i minimalnych gwarancji, które będą stosowane horyzontalnie w podobnym zakresie przez wszystkie sektory. W ramach podgrupy sektorowej zostaną ustalone założenia i elementy przewodnika po „technicznych kryteriach kwalifikacji” dla wskazanych priorytetowych sektorów, przedłożone do zaakceptowania Grupie Roboczej. Celem przewodnika będzie wskazanie działań, jakie poszczególne sektory powinny podjąć, aby dostosować  swoją działalność do Taksonomii UE
  • Narzędzie wsparcia: określenie koncepcji pomocy technicznej lub specjalnych narzędzi wsparcia (łączących finansowanie publiczne i prywatne), aby pomóc przedsiębiorstwom w ocenie „kwalifikowalności” i „zgodności” ich działalności z Taksonomią UE, w określeniu źródeł finansowania przejścia na zrównoważoną działalność gospodarczą, a także w nawiązaniu relacji z inwestorami prywatnymi.

Grupa Robocza będzie funkcjonowała w ramach Polskiej Platformy Zrównoważonych Finansów (inicjatywy Ministerstwa Finansów). Dalsza działalność Grupy będzie prowadzona pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Zgłoszenia do udziału w Grupie Roboczej można przesyłać na adres mailowy: TaksonomiaUE@mrit.gov.pl do końca dnia 22 maja 2023 r. W zgłoszeniu należy wskazać, w jaki sposób kandydat/ka spełnia kryteria naboru (max 1500 znaków, plik Word).(1)

Źródło: MRiT

Przypisy

1/ Więcej informacji na stronie MRiT
https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zapraszamy-ekspertow-do-grupy-roboczej-ds-stosowania-taksonomii-ue

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Interpretacja kryteriów Taksonomii UE dla sektora budownictwa i nieruchomości. Ankieta MRiT (25 marca 2024)Potrzeba taksonomii OZE. IRENA z postulatem (14 marca 2024)Płachta na rolnika (21 lutego 2024)Cztery projekty od NFOŚiGW. Wsparcie dla OZE i czystego transportu (05 lutego 2024)Rynkowe praktyki w zrównoważonych finansach. Unijna platforma udostępnia kompendium (02 lutego 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony