Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.12.2022 02 grudnia 2022

Metan z kopalń można lepiej wykorzystać gospodarczo: ruszają prace badawcze

W głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (GIG) rozpoczną się prace nad metodami ujmowania i wykorzystania metanu z kopalń węgla. Zostaną też podjęte działania na rzecz tworzenia prawa sprzyjającego tym pracom.

   Powrót       03 listopada 2015       Energia   

W związku z tym w GIG powstanie placówka o nazwie Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla (International Centre of Excellence on Coal Mine Methane – ICE-CMM).

Centra doskonałości to wyspecjalizowane jednostki skupiające się na szczegółowych badaniach naukowych na najwyższym poziomie w dziedzinach uznawanych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym za szczególne ważne. Ich podstawą są zwykle uznane instytucje badawcze.

Centrum rozpocznie działalność w 2016 r. pod auspicjami grupy eksperckiej ds. metanu z Kopalń Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (United Nations Economic Commission for Europe UNECE). UNECE to jedna z regionalnych komisji ONZ zajmująca się rozwijaniem współpracy gospodarczej oraz promowaniem i wdrażaniem zrównoważonego rozwoju.

Metan zamiast trafiać do atmosfery, może być wykorzystany gospodarczo

GIG przypomina, że przy podziemnej eksploatacji węgla kamiennego na każdą tonę wydobytego węgla średnio uwalnia się ok. 10 m sześc. metanu. W polskich kopalniach wyrobiska odmetanowuje się głównie ze względów bezpieczeństwa prac górniczych, a ujmowany metan w większości trafia do atmosfery.

W 2014 r. wychwycono 36 proc., a wykorzystano gospodarczo 23,7 proc. z łącznie 892 mln m sześc. metanu uwolnionego w polskich kopalniach węgla. Naukowcy postulują zwiększenie gospodarczego wykorzystania tego gazu jako surowca energetycznego – także w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Potencjał cieplarniany metanu 23 razy większy niż CO2

Metan jest bowiem jednym z najaktywniejszych gazów cieplarnianych – o tzw. potencjale cieplarnianym 23 razy większym od potencjału dwutlenku węgla. W ciągu ostatnich dwustu lat jego stężenie w atmosferze wzrosło ponad dwukrotnie. Kwestia emisji tego gazu do atmosfery ma być omawiana w kontekście problematyki gazów cieplarnianych m.in. na rozpoczynającej się 30 listopada br. konferencji klimatycznej w Paryżu.

Specjaliści GIG akcentują, że wyzwaniem dla światowej nauki i praktyki górniczej jest opracowanie i wdrożenie efektywniejszych niż dotąd metod ujmowania i wykorzystania metanu.

Będzie wzrost opłat za emisję metanu

Ważne jest też tworzenie odpowiedniego ustawodawstwa – ułatwień i zachęt do prac nad tym problemem. Sprawa wiąże się także z mającymi wejść w życie w 2020 r. nowymi przepisami Komisji Europejskiej zakładającymi istotny wzrost opłat za emisję metanu do atmosfery.

W tym kontekście tworzone na gruncie GIG centrum doskonałości ma m.in. (na zasadzie organizacji non-profit) wspierać upowszechnianie najlepszych praktyk związanych z ujmowaniem i zagospodarowaniem metanu w kopalniach, a także prowadzić projekty badawcze podejmowane przy współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami.

- Trzeba zachęcać społeczności, naukowców, organizacje górnicze, decydentów, ale też media do podnoszenia świadomości w zakresie wyzwań i możliwości, jakie daje wykorzystanie metanu z pokładów węgla. Centrum jest szansą dla rozwoju międzynarodowej współpracy w obszarze problematyki metanowej oraz transferu polskiego know-how do innych górniczych krajów świata - wskazał Jacek Skiba z GIG.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dotacje na termomodernizację budynków wielorodzinnych w modelu ESCO. Dla kogo i jak? (29 listopada 2022)Formuła PPP/ESCO sposobem na efektywne przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnych w samorządach (29 listopada 2022)Przepis na modernizację budynku korzystną dla środowiska i zdrowia? Najpierw ocieplenie, potem wymiana kotła (17 listopada 2022)Dlaczego powinniśmy dbać o torfowiska? (16 listopada 2022)Rozporządzenie ws. obliczania limitu ceny energii zatrzyma rozwój OZE? Apel BBC (14 listopada 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony