Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
20.05.2024 20 maja 2024

Metan z kopalń można lepiej wykorzystać gospodarczo: ruszają prace badawcze

W głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach (GIG) rozpoczną się prace nad metodami ujmowania i wykorzystania metanu z kopalń węgla. Zostaną też podjęte działania na rzecz tworzenia prawa sprzyjającego tym pracom.

   Powrót       03 listopada 2015       Energia   

W związku z tym w GIG powstanie placówka o nazwie Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla (International Centre of Excellence on Coal Mine Methane – ICE-CMM).

Centra doskonałości to wyspecjalizowane jednostki skupiające się na szczegółowych badaniach naukowych na najwyższym poziomie w dziedzinach uznawanych na szczeblu krajowym lub międzynarodowym za szczególne ważne. Ich podstawą są zwykle uznane instytucje badawcze.

Centrum rozpocznie działalność w 2016 r. pod auspicjami grupy eksperckiej ds. metanu z Kopalń Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (United Nations Economic Commission for Europe UNECE). UNECE to jedna z regionalnych komisji ONZ zajmująca się rozwijaniem współpracy gospodarczej oraz promowaniem i wdrażaniem zrównoważonego rozwoju.

Metan zamiast trafiać do atmosfery, może być wykorzystany gospodarczo

GIG przypomina, że przy podziemnej eksploatacji węgla kamiennego na każdą tonę wydobytego węgla średnio uwalnia się ok. 10 m sześc. metanu. W polskich kopalniach wyrobiska odmetanowuje się głównie ze względów bezpieczeństwa prac górniczych, a ujmowany metan w większości trafia do atmosfery.

W 2014 r. wychwycono 36 proc., a wykorzystano gospodarczo 23,7 proc. z łącznie 892 mln m sześc. metanu uwolnionego w polskich kopalniach węgla. Naukowcy postulują zwiększenie gospodarczego wykorzystania tego gazu jako surowca energetycznego – także w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.

Potencjał cieplarniany metanu 23 razy większy niż CO2

Metan jest bowiem jednym z najaktywniejszych gazów cieplarnianych – o tzw. potencjale cieplarnianym 23 razy większym od potencjału dwutlenku węgla. W ciągu ostatnich dwustu lat jego stężenie w atmosferze wzrosło ponad dwukrotnie. Kwestia emisji tego gazu do atmosfery ma być omawiana w kontekście problematyki gazów cieplarnianych m.in. na rozpoczynającej się 30 listopada br. konferencji klimatycznej w Paryżu.

Specjaliści GIG akcentują, że wyzwaniem dla światowej nauki i praktyki górniczej jest opracowanie i wdrożenie efektywniejszych niż dotąd metod ujmowania i wykorzystania metanu.

Będzie wzrost opłat za emisję metanu

Ważne jest też tworzenie odpowiedniego ustawodawstwa – ułatwień i zachęt do prac nad tym problemem. Sprawa wiąże się także z mającymi wejść w życie w 2020 r. nowymi przepisami Komisji Europejskiej zakładającymi istotny wzrost opłat za emisję metanu do atmosfery.

W tym kontekście tworzone na gruncie GIG centrum doskonałości ma m.in. (na zasadzie organizacji non-profit) wspierać upowszechnianie najlepszych praktyk związanych z ujmowaniem i zagospodarowaniem metanu w kopalniach, a także prowadzić projekty badawcze podejmowane przy współpracy z organizacjami rządowymi, pozarządowymi, przemysłem i innymi zainteresowanymi stronami.

- Trzeba zachęcać społeczności, naukowców, organizacje górnicze, decydentów, ale też media do podnoszenia świadomości w zakresie wyzwań i możliwości, jakie daje wykorzystanie metanu z pokładów węgla. Centrum jest szansą dla rozwoju międzynarodowej współpracy w obszarze problematyki metanowej oraz transferu polskiego know-how do innych górniczych krajów świata - wskazał Jacek Skiba z GIG.(PAP)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)„Polski smog” szczególnie groźny dla układu krążenia. Badania zespołu dr. hab. Łukasza Kuźmy (13 maja 2024)Powołano Zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych Skarbu Państwa. MAP (13 maja 2024)Co sądzimy o polityce klimatycznej? 78% poparcia dla inwestycji w OZE, ale prawie 75% boi się strat (10 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony