Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.05.2024 27 maja 2024

Miejski rozproszony system sterowanej mikroretencji AQUARes

Miejski rozproszony system retencjonowania nie tylko gromadzi deszczówkę zebraną z połaci dachowych, ale jako mini elektrownia szczytowo-pompowa, wsparta panelami PV, produkuje także czystą energię. Na czym polega to opatentowane rozwiązanie? Wyjaśnia jego autor, Wojciech Szymborski z AQUARes.

   Powrót       09 listopada 2022       Woda       Artykuł promocyjny   
mgr inż. Wojciech Szymborski
Prezes Zarządu AQUARes Sp. z.o.

Rozwiązanie AQUARes to system rozproszonej sterowanej mikroretencji pozwalający na efektywne gromadzenie wody deszczowej w środowisku miejskim. W jego skład wchodzi szereg pojedynczych instalacji do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych. Instalacje pozwalają na gromadzenie wód w układzie pionowym dzięki czemu zajmuje bardzo mało cennego w miastach miejsca. To przykład zielono-błękitnej infrastruktury w modelu smart. Innowacyjny system został wyróżniony wieloma nagrodami, m. in. w Konkursie Orzeł Innowacji za Najlepsze Rozwiązanie Technologiczne.

Zbiorniki retencyjne w miastach

W miastach tradycyjne zbiorniki retencyjne (otwarte lub zamknięte) są trudne do zastosowania ze względu na specyfikę terenu: brak wystarczającej wolnej przestrzeni, ukształtowanie powierzchni. Dodatkowo, tradycyjne zbiorniki retencyjne wymagają doprowadzenia do nich wód deszczowych za pośrednictwem kanalizacji. Obserwujemy, jak na przestrzeni lat zmienia się specyfika zlewni. Obecnie mamy więcej terenów wybrukowanych i zaasfaltowanych, co sprawia, że spływ po nich wody deszczowej jest bardzo intensywny.

Coraz częstsze zjawiska tzw. powodzi błyskawicznych są nie lada wyzwaniem dla samorządów. Deszcze nawalne w połączeniu z uszczelnioną powierzchnią terenu uniemożliwiającą powolne wsiąkanie, sprawiają, że woda opadowa szybko spływa, z czym często nie radzi sobie kanalizacja deszczowa. Sieci wodno-kanalizacyjne w większości miast mają już po kilkadziesiąt lat i były projektowane na zupełnie inne charakterystyki opadów (natężenie i częstotliwość).                                          

Jak działa Miejski Rozproszony System Retencjonowania AQUARes?

Potrzebne są więc nowe, innowacyjne rozwiązania umożliwiające gromadzenie wody nie tylko pod ziemią (w oparciu o kanalizację deszczową), ale również nad ziemią. Takie możliwości daje system AQUARes, który ma za zadanie odciążyć kanalizacje deszczową w czasie deszczy nawalnych. Dodatkowo system pozwala w czasie letnich upałów przeciwdziałać zjawisku miejskiej wyspy ciepła. System AQUARes wodę deszczową wykorzystuje jako cenny zasób w przestrzeni zwartej zabudowy miejskiej w celu poprawy warunków życia mieszkańców.

Wystarczy ślepa ściana!                                               

Instalacja składa się ze zbiornika pionowego, zbiornika dolnego, układu paneli PV, pompy zatapialnej i układu generowania energii. Działa jako układ szczytowo-pompowy sterowany na podstawie prognoz meteo, aby przejąć spodziewany opad, a zgromadzoną wodę wykorzystać do wytworzenia energii czy nawadniania roślinności przykrywającej zbiornik dolny.

Zbiornik pionowy wsparty na konstrukcji samonośnej, przy ścianie szczytowej budynku przejmuje wody opadowe z połaci dachowych. Po ustaniu opadu dopełniany jest wodą ze zbiornika dolnego, tłoczonej przez pompy zasilane z paneli PV. Zbiornik dolny przyjmuje wody opadowe z bezpośredniego otoczenia budynku, przykryty jest warstwą roślinności, która pełni także rolę filtra do oczyszczania wody. Po zmroku woda ze zbiornika pionowego wykorzystywana jest do wytwarzania energii na potrzeby podświetlenia zewnętrznego budynku. W dzień woda jest przepompowywana do zbiornika pionowego lub kierowana do podlewania roślinności.

Jakie korzyści z tego systemu?

System AQUARes umożliwia niwelowanie negatywnych skutków powodzi błyskawicznych w trudnych warunkach miejskich. Dzięki gromadzeniu wody w zbiornikach pionowych system nie wymaga dodatkowego terenu. Jest autonomiczny dzięki komplementarnemu wykorzystaniu systemów informatycznych, technologii IT, systemów odwodnieniowych, oświetleniowych, OZE, systemów gromadzenia i analizy danych meteo. To swoisty system szybkiego reagowania – działa na podstawie wniosków z analiz dotychczas zgromadzonych danych, jak i informacji meteo.

Niewątpliwym atutem systemu jest wielokrotne wykorzystywanie zgromadzonej wody. Zbiornik jest opróżniany w kontrolowany sposób, by przygotować miejsce na spodziewaną deszczówkę oraz nawodnić tereny zielone, dzięki czemu gleba uzyskuje większe zdolności absorpcyjne.

Potencjalni odbiorcy systemu               

Rozwiązanie doskonale wpisuje się w ideę miasta gąbki oraz smart city. Jego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców terenów zurbanizowanych oraz wsparcie miast w drodze do transformacji w kierunku neutralności klimatycznej i odporności na zmiany klimatu. System dedykowany jest dla różnych grup potencjalnych odbiorców, jednak z uwagi na odpowiedzialność samorządów związaną z adaptacją do zmian klimatu, to one są główną grupą docelową. Samorządy dysponują ogromnym zasobem budynków użyteczności publicznej, które są optymalne dla zainstalowania systemu rozproszonej retencji. Również dla zarządcy wspólnot mieszkaniowych, centrów handlowych i biznesowych, hal magazynowych jest to atrakcyjne rozwiązanie zielono-błękitnej infrastruktury. Może być ono modyfikowane do indywidulanych potrzeb i parametrów.

Warto zauważyć, że istnieją możliwości uzyskania dofinansowania na tego typu przedsięwzięcia.

Pilotażowe wdrożenie jest realizowane w Rzeszowie. Demonstracyjna instalacja ma pojemność 10 m3.

Zapraszamy do kontaktu: aquares@aquares.pl

Projekt dofinansowany przez PARP ze środków UE w ramach działania 1.1.2 Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.

AQUAREsArtykuł powstał we współpracy z firmą AQUARes

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Pierwsza umowa o dofinansowanie w obszarze adaptacji miast do zmian klimatu podpisana (20 maja 2024)Konferencja programu „Bezpieczna Wisła – ekologicznie w przyszłość”. Sandomierz (15 maja 2024)Modelowanie hydrodynamiczne. Identyfikacja obszarów zagrożonych wodami opadowymi w miastach (14 maja 2024)Ponad 3,5 mld zł z funduszy europejskich na gospodarkę wodną. Podsumowanie Wód Polskich (10 maja 2024)Transformacja wyobraźni i opłacalność rozwiązań opartych na naturze. Spółki wod-kan a wody opadowe (26 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony