Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Mieszkańcy Piły wzywani do tablicy za złe segregowanie odpadów

   Powrót       17 grudnia 2015       Odpady   
Związek Międzygminny PRGOK (Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi) rozpoczął program edukacyjny adresowany do dorosłych mający skłonić ich do staranniejszej segregacji odpadów.

Zanim kampania ruszyła, z zasad segregacji surowców wtórnych przeszkolono 60 tys. młodych ludzi we wszystkich placówkach edukacyjnych 14 gmin członkowskich.

Zainicjowane właśnie działania edukacyjne były poprzedzone szeregiem kontroli, które wykazały, że blisko 40 proc. gospodarstw w Pile, które zadeklarowały segregowanie surowców, robiło to niedokładnie albo wcale. Rodziny te otrzymały od Związku tzw. ,,żółte kartki'', czyli nalepki umieszczone w widocznym miejscu na pojemnikach na odpady. Była na nich także informacja, że jeśli odpady będą w dalszym ciągu segregowane nieprawidłowo, to opłata będzie liczona jak za odpady niesegregowane, czyli wzrośnie z 10 do 15 zł (ta podwyżka to „czerwona kartka” – administracyjne podniesienie opłaty po rekontroli pojemników).

Żółte i czerwone kartki są formą edukacji ekologicznej prowadzonej od pięciu miesięcy. - Zwracamy w ten sposób uwagę mieszkańcom na mieszanie frakcji odpadów, niezgniatanie butelek i kartonów oraz na niestaranną segregację, przez którą ucieka nam duża część surowców, które można, a nawet trzeba jeszcze odzyskać – wyjaśnia Zygmunt Jasiecki, przewodniczący ZM PRGOK.

Akcja ruszy na dobre w nowym roku

Obecnie kontrole prowadzone są w zabudowie wielorodzinnej i jednorodzinnej w Pile, a niebawem kontrolerzy przeniosą się na teren pozostałych gmin Związku. Jak poinformowała Jolanta Borkowska z ZM PRGOK, akcja edukacyjna ruszy na dobre w styczniu 2016 r. Edukacja będzie się składać z trzech etapów: kontroli, spotkania z mieszkańcami połączonego z prelekcją i dyskusją na temat zasad segregacji i rekontroli w ciągu 2-3 miesięcy od spotkania. Celem ponownej kontroli będzie ocena skuteczności działań edukacyjnych.

Akcja jest zaplanowana na najbliższe dwa lata we wszystkich miastach i wsiach 14 zrzeszonych gmin.

Według statystyk PRGOK na terenie Związku w ogólnie zebranej masie odpadów tylko 11 proc. stanowią surowce.
Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zarządzanie marką, produktem, usługą w dobie ESG (27 listopada 2023)Dziś „Dzień bez śmiecenia”. Jak poprawnie segregować odpady? (11 maja 2023)Biogazownie komunalne pozwolą zrealizować cele recyklingu (18 kwietnia 2023)Gospodarka odpadowa w Polsce mało o sobie wie (13 września 2022)Badanie: 69,68 proc. uczniów uważa, że tematyka związana ze zmianami klimatu jest ważna (11 stycznia 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony