Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
21.05.2024 21 maja 2024

Obserwujemy schyłek energetyki węglowej w Polsce

Ekonomicznie uzasadnione wydobycie węgla - zarówno brunatnego, jak i kamiennego - jest w Polsce na wyczerpaniu. Opłacalność energetyki węglowej spada. Aleksander Śniegocki komentuje z okazji jubileuszu Teraz Środowisko perspektywy sektora w najbliższych dekadach.

   Powrót       28 kwietnia 2020       Energia   
Aleksander Śniegocki
Kierownik programu Energia, Klimat i Środowisko w Wise Europa

Teraz Środowisko: Jaki jest dziś udział węgla w polskim miksie energetycznym?

Aleksander Śniegocki: Po dużym spadku w 2019 r., węgiel pokrywa dziś ok. 75 proc. zapotrzebowania polskiej elektroenergetyki, co jest fenomenem na skalę Europy, i bardzo wysokim wskaźnikiem na tle reszty świata. Inwestycje w odnawialne źródła energii oraz jednostki gazowe sprawiają, że udział ten stopniowo spada, ale w dalszym ciągu węgiel jest podstawą polskiej energetyki. Węgiel kamienny pokrywa niespełna 50 proc. zapotrzebowania, węgiel brunatny – nieco ponad 25 proc. Energia z węgla jest produkowana głównie w kilkunastu elektrowniach systemowych – w każdej z nich działa kilka bloków o mocy rzędu 200-400 MW – a także w elektrociepłowniach oraz instalacjach energetyki przemysłowej.

TŚ: Wyjątek stanowi Bełchatów…

AŚ: Elektrownia w Bełchatowie to największa na świecie elektrownia wytwarzająca energię z węgla brunatnego. Osiąga ona moc ponad 5 GW, pokrywając prawie 20 proc. polskiego zapotrzebowania na energię. Wykorzystuje ona lokalne złoża, gdyż ze względu na jego niską wartość opałową, węgla brunatnego zasadniczo się nie importuje. Problem w tym, że złoża te skończą się już w latach 30. tego wieku. Będzie to prawdopodobnie kres energetyki opartej na węglu brunatnym, gdyż inwestowanie w nowe odkrywki – pomijając nawet kwestie środowiskowe i społeczne - nie ma ekonomicznego uzasadnienia.

TŚ: A jak wygląda sytuacja węgla kamiennego?

AŚ: Surowiec ten ma dwie odmiany. Mamy węgiel koksowy, wykorzystywany w hutnictwie, oraz węgiel energetyczny, na którym opiera się energetyka systemowa i ciepłownictwo. Ze względu na coraz niższą jakość i mniejszą dostępność krajowego surowca, 20 proc. jest dziś importowane, głównie z Rosji. Tutaj także możemy mówić o wyczerpywaniu się opłacalnych do wydobycia zasobów: w WiseEuropa szacujemy, że węgla kamiennego może nam zabraknąć już w latach 40. XXI wieku.

TŚ: Jaka przyszłość czeka zatem polskie kopalnie?

AŚ: Wzrost kosztów pracy w kopalniach jest wyższy niż wzrost wartości rynkowej węgla. Trudno o poprawę wydajności w istniejących kopalniach, widzimy równocześnie powszechną niechęć społeczeństwa do otwierania nowych kopalń. Sprawia to, że górnictwo może utrzymać coraz mniej miejsc pracy. W górnictwie węgla kamiennego pracuje obecnie ponad 80 tys. osób, które będą stopniowo musiały się przekwalifikować lub przejść na przedwczesną emeryturę. Spadek wydobycia i zatrudnienia w polskim górnictwie z przyczyn ekonomicznych trwa od lat 80.i nieuchronnie zmierza do pełnego zaniku sektora, podobnie jak to się stało w Europie Zachodniej. Pozostaje jeszcze retoryka i polityka, które jednak nie zmienią faktów.

TŚ: Jak więc będzie wyglądał polski miks energetyczny za 30 lat?

AŚ: Prawdopodobnie w ponad połowie oprze się on o energetykę wiatrową, zarówno lądową, jak i offshore, uzupełnioną o farmy fotowoltaiczne. Wzrośnie także udział biogazu i źródeł biomasowych. Przejściowo na pewno wzrośnie wykorzystanie gazu, jednak w perspektywie 2050 r., ze względu na politykę klimatyczną, będzie on zastępowany przez wodór lub gaz syntetyczny, a pozostające w systemie elektrownie na gaz ziemny będą musiały zainwestować w instalacje CCS/CCU. W razie powodzenia programu jądrowego, miks energetyczny zostanie domknięty planowanymi elektrowniami jądrowymi, ułatwiając przejście do w pełni zeroemisyjnego miksu energetycznego.

Marta Wojtkiewicz: Dyrektor francuskiego Actu-Environnement i założycielka Teraz Środowisko Publikacja: Ochrona środowiska w PolsceTekst został opublikowany w jubileuszowej publikacji Ochrona środowiska w Polsce. Perspektywy najbliższych lat.
Zachęcamy do zapoznania się z jej pełną treścią!

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

257 mln zł na zatrudnienie po węglu. Konkrety z Wielkopolski Wschodniej (16 maja 2024)Kraków nie jest już stolicą smogu. Historyczna poprawa jakości powietrza (14 maja 2024)„Polski smog” szczególnie groźny dla układu krążenia. Badania zespołu dr. hab. Łukasza Kuźmy (13 maja 2024)Powołano Zespół ds. wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych Skarbu Państwa. MAP (13 maja 2024)Co sądzimy o polityce klimatycznej? 78% poparcia dla inwestycji w OZE, ale prawie 75% boi się strat (10 maja 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony