Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.07.2021 29 lipca 2021

NFOŚiGW motywuje do kompleksowej ochrony gleby

Program priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi” został uzupełniony o nowe działania. Finansowane będą przedsięwzięcia podejmowane w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia albo zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

   Powrót       29 czerwca 2015       Ryzyko   

Program priorytetowy „Ochrona powierzchni ziemi” został uzupełniony o nowe działania. W ramach programu będzie udzielane finansowanie w przypadku przedsięwzięć podejmowanych w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia albo zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki zatwierdziła zmiany w programie priorytetowym „Ochrona powierzchni ziemi”, którego budżet opiewa na 201,9 mln zł. Oprócz korekt o charakterze porządkującym, uwzględniających dotychczasowe doświadczenia, wprowadzona została nowa część programu, pozwalająca na finansowanie przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów powodujących zagrożenie dla życia lub zdrowia albo zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Przywracanie wartości użytkowych terenom zdegradowanym

W części pierwszej programu sprecyzowane zostały warunki dofinansowania przez NFOŚiGW przedsięwzięć pozwalających na ponowne wykorzystanie terenu, który wskutek działalności człowieka stracił swe wartości użytkowe. Projekty mogą obejmować m.in. usuwanie odpadów, oczyszczanie zanieczyszczonej ziemi, działania naprawcze - w przypadku zaistnienia szkód w środowisku, czy też przygotowanie terenu do pełnienia nowych funkcji. Dofinansowaniu podlega również przygotowanie niezbędnej dokumentacji. Wśród przedsięwzięć mogących zyskać wsparcie z środków NFOŚiGW, znajduje się również zamykanie i rekultywacja odpadów lub obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych.

Dofinansowanie udzielane będzie w formie pożyczki o oprocentowaniu zmiennym – WIBOR 3M, nie mniej jednak niż 2 proc. w skali roku. Pożyczki będą mogły podlegać częściowemu umorzeniu w przypadku spełniania określonych warunków.

Kwota pożyczki może wynosić do 90 proc. kosztów kwalifikowanych lub nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w przypadku przedsięwzięć realizowanych przez gminy o znaczącym udziale obszarów chronionych („zielone gminy”).

Przeciwdziałanie zagrożeniom życia lub zdrowia oraz nieodwracalnym szkodom w środowisku

W ramach rozszerzonej oferty finansowania, NFOŚiGW umożliwia wsparcie zagospodarowania niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów, stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi lub zaistnienia nieodwracalnych szkód w środowisku.

Narodowy Fundusz proponuje atrakcyjne wsparcie w formie pożyczki wynoszące do 80 proc. kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia lub nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych - w przypadku przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego, przy oprocentowaniu zmiennym – WIBOR 3M, nie mniej jednak niż 2 proc. w skali roku. Pożyczki mogą podlegać częściowemu umorzeniu do 30 proc wypłaconej kwoty pożyczki w przypadku spełniania określonych warunków.

Dodatkowo, dla Beneficjentów realizujących przedsięwzięcia w trybie wykonania zastępczego, Narodowy Fundusz przygotował niskooprocentowane pożyczki wynoszące 0,1 proc. w skali roku, z możliwym umorzeniem dochodzącym nawet do 50 proc. wypłaconej kwoty pożyczki po spełnieniu warunków programu.

Dofinansowanie w formie dotacji kierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego na realizację przedsięwzięć na terenach będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, z wyłączeniem nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz podmiotów krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego.

Możliwe wsparcie dotacyjne wynosi nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, w przypadku dofinansowania udzielanego podmiotom krajowego systemu ratowniczo–gaśniczego oraz do 50 proc. kosztów kwalifikowanych w pozostałych przypadkach.

Szczegóły na poświęconej programowi stronie NFOŚiGW.

(Źródło: Ministerstwo Środowiska)

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Sektorowa rama kwalifikacji dla sektora gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji (26 lipca 2021)Bytom: Przywrócenie naturze i mieszkańcom gruntów na Miechowicach dzięki dofinansowaniu (19 maja 2021)Police: 15,3 mln zł dotacji m.in. na usunięcie niewłaściwie składowanych odpadów (11 maja 2021)Dzień Pracownika Gospodarki Komunalnej (10 maja 2021)Ruda Śląska: Tereny zieleni i rekreacji w miejscu dawnej koksowni (25 marca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony