Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
27.07.2021 27 lipca 2021

NIK: Polska może nie osiągnąć 50 proc. poziomu recyklingu do 2020 r.

Istnieje zagrożenie, że Polska nie osiągnie w 2020 r. wyznaczonego unijnymi regulacjami 50 proc. poziomu recyklingu - poinformowała Najwyższa Izba Kontroli w raporcie "Realizacja zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych".

   Powrót       01 czerwca 2018       Odpady   

Według NIK należy zatem zintensyfikować działania na wszystkich szczeblach, począwszy od gminy, poprzez regiony do Ministerstwa Środowiska. Izba przestrzega, że jeśli nie uda się dojść do 50 proc. poziomu recyklingu, to grożą nam wysokie kary pieniężne.

Punkty skupu surowców nieuwzględnione w statystykach

Według NIK sytuację w zakresie poziomu recyklingu mogłoby poprawić obligatoryjne włączenie do obliczania poziomów recyklingu odpadów komunalnych zebranych w punktach skupu "surowców wtórnych". Kontrola wykazała, że żadna z kontrolowanych gmin, na terenie których działały punkty skupu "surowców wtórnych", w statystykach nie uwzględniała odpadów zebranych w tych punktach.

- Włączenie tych danych do oficjalnych statystyk bez wątpienia poprawiłoby wskaźniki recyklingu. Najlepiej pokazuje to sytuacja w Zielonej Górze. Tam Rada Miasta uchwaliła obowiązek raportowania przez punkty skupu ilości zebranych surowców. Od razu (w 2015 r.) poziom odzysku skoczył o 25 proc. Dlatego, zdaniem NIK, takie rozwiązanie stanowi dobry przykład i powinno być stosowane przez inne gminy - informuje izba.

Poziom recyklingu maleje, długi rosną

NIK przypomina, że zgodnie z regulacjami unijnymi, Polska powinna w 2020 r. osiągnąć 50 proc. poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (w 2014 r. wyniósł on 21 proc.).

- Niepokój Najwyższej Izby Kontroli budzi fakt, że w 14 z 22 badanych gmin poziom odzyskiwania takich surowców w 2016 r. zmalał w porównaniu z rokiem poprzednim - napisano w informacji izby. NIK stwierdziła ponadto, że w połowie kontrolowanych gmin dane sprawozdawcze, w tym dane o poziomie recyklingu, były nierzetelne.

Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na wysokie zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. W 22 gminach objętych kontrolą, kwota ta stale rosła i na koniec pierwszego półrocza 2017 r. wyniosła ponad 49 mln zł. Najwyższe zaległości mają duże miasta, w szczególności Wrocław i Warszawa (odpowiednio ponad 21 mln zł i ponad 12 mln zł).

- Jakkolwiek we Wrocławiu, dzięki skutecznym działaniom windykacyjnym, zaległości stale się zmniejszają, to np. w Warszawie problemem jest skuteczność takich działań. W dwóch warszawskich dzielnicach (Mokotów i Wawer) kontrola wykazała, że upomnienia do dłużników wysyłane były w terminach od 11 dni do ponad 4 lat od powstania zaległości - informuje NIK.

5,5 mln złotych na "dzikie wysypiska"

Izba poinformowała, że w 13 z 22 kontrolowanych gmin istnieją bądź istniały "dzikie wysypiska". W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r. na terenie tych gmin wykryto 5 694 takie miejsca, z czego prawie wszystkie zlikwidowano (5 633). Wywieziono z nich ponad 15,5 tys. ton odpadów. Kosztowało to gminy ponad 5,5 mln zł. Najwięcej "dzikich wysypisk" wykryto w Krakowie (3 056) i Warszawie (1 530).

Kontrolą objęto 24 jednostki, w tym: 22 gminy oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie i Ekosystem we Wrocławiu. Kontrola została przeprowadzona w trybie kontroli planowej koordynowanej z inicjatywy NIK w okresie od 1 września 2017 r. do 9 stycznia 2018 r. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lasy w pakiecie Fit for 55. Jak KE widzi przyszłość gospodarki leśnej? (20 lipca 2021)PE: niski poziom recyklingu tworzyw sztucznych w Unii oznacza duże straty (20 lipca 2021)Kto jest realnym płatnikiem i beneficjentem systemu ROP? Apel organizacji branżowych w sprawie (15 lipca 2021)Optymalizacja pracy turbin – dokąd zmierzamy? (14 lipca 2021)Recykling turbin wiatrowych – już bardzo blisko do zamknięcia obiegu (12 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony