Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.07.2021 25 lipca 2021

Rusza nabór wniosków w ramach programu Prosument dla samorządów

   Powrót       04 sierpnia 2015       Energia   

NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument dla samorządów. Wnioski będą przyjmowane za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) począwszy od 10 sierpnia 2015 r.

Składać je mogą jednostki samorządu terytorialnego, przy czym do katalogu beneficjentów włączono w tym roku także stowarzyszenia JST i spółki samorządowe (100 proc. udziałów samorządu).

Wybór obiektów do montażu instalacji będzie dokonywany przez beneficjentów na podstawie zgłoszeń od osób fizycznych – właścicieli domów jednorodzinnych, wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych. Wsparciem objęte są przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej lub ciepła, na potrzeby budynków istniejących lub w budowie.

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100 proc. kosztów kwalifikowanych instalacji, w tym od 20 od 40 proc. dofinansowania (zależnie od rodzaju instalacji) udzielane jest w formie dotacji. Na pozostałe koszty kwalifikowane udzielana jest pożyczka oprocentowana na 1 proc. w skali roku. Minimalna kwota wniosku na pożyczkę wraz z dotacją wynosi200 tys. zł.

Zmiany i udogodnienia w programie

W stosunku do naboru wniosków ogłoszonego w 2014 r. nastąpiło kilka zmian. Najważniejsza to zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej. Przedłużony został też okres obowiązywania dotacji w wysokości 20 proc. dla źródeł ciepła i 40 proc. dla źródeł energii elektrycznej dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.

Korzystając z dofinansowania w ramach programu, nie można będzie natomiast korzystać z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE. Nadwyżki energii z instalacji będą mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocznego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie. Obniżono jednocześnie maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów fotowoltaicznych. W kosztach kwalifikowanych uwzględniono koszt audytu energetycznego.

Na dofinansowanie przedsięwzięć z programu "Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii" dla samorządów przeznaczone zostanie 50 mln złotych. Kwota ta jest do wydatkowania w latach 2015-2018, z możliwością zawierania umów do końca 2016 r.

Więcej informacji o programie na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Dwa nowe nabory w programie Mój Prąd (30 czerwca 2021)System opustów będzie modyfikowany. Jakie uwagi do propozycji rządowej zgłaszają NGOsy? (24 czerwca 2021)Skala zmian zaproponowanych w projekcie ustawy prawo energetyczne dużym zaskoczeniem (14 czerwca 2021)Nowela Prawa energetycznego. Ministerstwo Klimatu i Środowiska proponuje m.in. koniec systemu opustów (09 czerwca 2021)Planowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną: finansowanie, obliczenie mocy, montaż (31 maja 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony