Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Niewykorzystany potencjał bioodpadów

   Powrót       17 września 2015       Odpady   

Stosowane w Polsce rozwiązania dotyczące segregacji odpadów często pomijają - lub traktują „po macoszemu” - zbiórkę i wykorzystanie odpadów biodegradowalnych. Nie należy jednak zapominać, że drzemie w nich wysoki potencjał energetyczny.

O ile recykling szkła, tworzyw sztucznych czy makulatury jest coraz powszechniejszy i zakorzenia się w świadomości społecznej, o tyle odpady biodegradowalne nie zawsze kojarzą się z możliwością ich dalszego wykorzystania.

Zbiórka w 53-procentach gmin

Odpady biodegradowalne, dzięki szybkiemu procesowi rozkładu, w istocie nie stanowią znaczącego problemu środowiskowego. Do tej grupy zalicza się bowiem odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów (Dz.U. 2010 nr 185 poz. 1243). Najprostszym rozwiązaniem jest oczywiście składowanie ich w przydomowych kompostownikach. Warto jednak zauważyć, że mimo niskiej szkodliwości dla środowiska, selektywna zbiórka bioodpadów jest uzasadniona, gdyż mają one potencjał energetyczny. Będąc zazwyczaj produktami o wysokiej zawartości związków organicznych, mogą stanowić źródło energii cieplnej bądź elektrycznej.

Jak podaje portalsamorzadowy.pl, w skali kraju odpady te zbierane są jedynie w 53 proc. gmin. Na szczeblu wojewódzkim prym wiedzie woj. warmińsko-mazurskie, w którym zbiórkę bioodpadów prowadzi 72 proc. gmin. Ostatnie miejsce zajmuje zaś woj. podlaskie, gdzie zbiórkę podjęło jedynie 31 proc. gmin. Zdaniem Tomasza Stysia, eksperta w dziedzinie gospodarowania odpadami komunalnymi Instytutu Sobieskiego, temat odpadów biodegradowalnych staje się szczególnie istotny w perspektywie przyszłego roku. Od 2016 r. oprócz regionalnych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, otwarte zostaną spalarnie śmieci. Wyselekcjonowane odpady zielone, kuchenne i opakowania biodegradowalne mogłyby stanowić dla nich paliwo do wytworzenia energii.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Nowa instalacja do przetwarzanie bioodpadów w Hryniewiczach. Dofinansowanie NFOŚiGW (11 sierpnia 2023)Biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Dane za 2020 r. (21 czerwca 2023)Branża tworzyw podsumowuje rok. Wśród trendów inwestycje w recykling chemiczny (25 maja 2023)Pakujemy się w kłopoty! Co Polacy wiedzą o opakowaniach i jak sobie radzą z sortowaniem odpadów (27 kwietnia 2023)Biogaz łączy nurty legislacyjne (20 kwietnia 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony