Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
12.05.2021 12 maja 2021

Nowa metoda określania zagrożenia pożarowego lasów

Od dwóch tygodni w Polsce obowiązują nowe zasady przewidywania zagrożenia pożarowego lasów. O tym, jak istotna to kwestia, mogliśmy przekonać się, obserwując tragiczne skutki panującej ostatnio fali upałów.

   Powrót       26 sierpnia 2015       Ryzyko   

Nad rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. 2015 poz. 1070) rząd pracował od lutego br. Obowiązująca od 2006 r. metoda oznaczania stopnia zagrożenia pożarowego lasów była w opinii wnioskodawcy nieaktualna i generowała wysokie koszty, m.in. w związku z koniecznością wyznaczania dodatkowych dojazdów pożarowych nawet bezpośrednio przy drogach publicznych. Zdaniem rządu nowe metody pozwolą na osiągnięcie większej dokładności przeprowadzanych ocen oraz zmniejszą koszty funkcjonowania całego systemu.

Pomiar wilgotności ściółki podstawą prognoz

Nowelizacja wprowadza nową metodę prognozowania zagrożenia pożarowego lasu, opartą m.in. na pomiarze wilgotności ściółki, która pozwala z kolei na precyzyjniejsze niż dotychczas określenie zagrożenia pożarowego w konkretnym przypadku. Nowa metoda przewiduje także sporządzanie prognoz dla lasów zaliczanych do III kategorii zagrożenia pożarowego, które w obowiązującym dotychczas stanie prawnym były zwolnione z tego obowiązku.

Prognozy nie będą wymagane tylko na obszarach, w których udział siedliskowych typów lasu terenów górskich jest większy niż 50 proc. Wynika to z faktu, że nowa metoda opiera się głównie na pomiarze wilgotności ściółki sosnowej, której udział na takich terenach jest znikomy. Ponadto pożary występują tam stosunkowo rzadko i nie ma potrzeby stałego ich monitorowania.

Drogi dojazdowe tylko tam, gdzie to konieczne

Rozporządzenie znosi także obowiązek wyznaczania dodatkowych dojazdów pożarowych bezpośrednio przy drogach publicznych i tym samym nieuzasadnionego wyłączania z produkcji leśnej dodatkowej powierzchni z przeznaczeniem pod dojazdy pożarowe. Odległość pomiędzy dowolnym punktem położonym w lesie a najbliższą drogą publiczną, z wyłączeniem autostrad i dróg ekspresowych, lub drogą leśną, wykorzystywaną jako dojazd pożarowy, nie powinna przekraczać 750 m dla lasów zaliczonych do I kategorii zagrożenia pożarowego oraz 1500 m w przypadku lasów objętych II lub III kategorią takiego zagrożenia.

Nowe regulacje weszły w życie 14 sierpnia br.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Wieliczka: Dofinansowanie na wzmocnienie systemu bezpieczeństwa powodziowego (30 kwietnia 2021)Światowa Unia Ochrony Przyrody: ochrona środowiska redukuje ryzyko konfliktów zbrojnych (29 kwietnia 2021)Rusza cykl 28 spotkań w ramach konsultacji społecznych projektu Stop powodzi (08 lutego 2021)Powstaje pierwszy program inwestycyjny w zakresie jakości i ograniczenia strat wody pitnej w Polsce (03 listopada 2020)Aktualizacja map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (02 listopada 2020)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony