Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
22.04.2024 22 kwietnia 2024

Nowa rola przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych

Produkcja zasobów i energii oraz oparcie się o paradygmat NEW staną się obecnym kierunkiem rozwoju przedsiębiorstw wod-kan. Zmiany przyniosą korzyść zarówno środowisku, jak i samym zakładom.

   Powrót       18 lutego 2016       Woda   

- Powinniśmy starać się osiągać możliwie wysoką jakość wody przy najmniejszym koszcie społecznym – powiedział prof. Marek Gromiec podczas Forum Ochrony Środowiska w Warszawie. Trwające dwa dni forum było okazją do nakreślenia nowych celów w gospodarce wodno-ściekowej. Jest to reakcja branży na zmiany klimatyczne, demograficzne i urbanizacyjne.

Wyznacznikiem działań przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych powinien być według profesora paradygmat NEW, czyli Nutrienty – Energia – Woda. Oprócz tradycyjnej roli przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, jaką jest oczyszczanie ścieków, mają one spełniać nowe zadania. Aktywna realizacja tych zadań przyniesie poprawę stanu środowiska, korzyści społeczne, ale także - wygeneruje zysk. Źródłem tych profitów ma być udział w produkcji zasobów oraz energii.

Przedsiębiorstwa wod-kan producentami zasobów...

Przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne powinny dbać nie tylko o spełnianie wymogów prawnych, ale również stawiać sobie cele handlowe. Zasoby, których mogą dostarczać, to woda i wodór, ale także azot, fosfor czy nawet plastik – w biologicznych oczyszczalniach.

Odzyskiwana w oczyszczalniach woda może w przyszłości stać się bardzo ważnym elementem obiegu hydrologicznego i być wykorzystywana m.in. w procesach przemysłowych. Jeśli chodzi o wodór, trwają badania nad jego produkcją z mocznika, a także z udziałem bakterii beztlenowych, co na razie wydaje się najbardziej efektywną metodą. - Wodór produkowany w oczyszczalniach ścieków może być wykorzystywany zarówno do celów wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym, w przyszłości, być może jako paliwo do samochodów – stwierdził prof. Gromiec.

Na rynku polskim działają firmy, które proponują odzysk fosforu z odcieków pochodzących z odwadniania i zagęszczania osadów. Rozwiązania te opierają się o kanadyjską technologię Pearl. Opracowano także metodę wytwarzania nawozu bezpośrednio w oczyszczalni, tak by mogła ona otrzymać gotowy do sprzedaży produkt. Dotyczy to najczęściej dużych zakładów lub takich, gdzie nagromadzenie np. biogenów jest większe z uwagi na lokalizację.

… oraz energii

Kolejnym potencjalnym źródłem korzyści dla przedsiębiorstw jest odzysk i produkcja energii, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich własne zapotrzebowanie.

- Branża wodno-kanalizacyjna należy, obok górnictwa i metalurgii oraz produkcji nawozów, do najbardziej energochłonnych, ale też należy do branż rozwojowych, w których wzrasta zapotrzebowanie na energię - zauważa prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski. Co więcej, ponad 50 proc. wszystkich przedsiębiorstw wod-kan korzysta z agregatów prądotwórczych. Tymczasem mogłyby one znacznie zmniejszyć zużycie energii, a z czasem nawet stać się samowystarczalne energetycznie.

Przedsiębiorca może prowadzić odzysk energii ze ścieków w systemie kanalizacyjnym oraz z osadów ściekowych. Istnieją rozwiązania odzysku ciepła odpadowego ze ścieków w sieciach kanalizacyjnych oraz ze spalania uzyskiwanego w oczyszczalniach biogazu. Kolejną możliwością jest wykorzystanie posiadanego terenu pod różne instalacje służące wytwarzaniu energii, np. panele fotowoltaiczne. Należy uwzględniać lokalny potencjał.

Przykładem dobrej praktyki może być turbina na stopniu wodnym wykorzystująca energię spadu wody do odbiornika po oczyszczeniu. W krakowskiej oczyszczalni „Płaszów” przy średnim przepływie 160 tys. m sześc. na dobę turbina uzyskuje moc około 80 kW. Prawie cztery razy więcej energii produkuje inna turbina, zamontowana w miejscu, w którym ze względu na ukształtowanie terenu należało obniżyć ciśnienie przepływającej wody. Urządzenie stabilizuje ciśnienie i produkuje energię elektryczną, która jest sprzedawana do sieci.

Prawo impulsem do rozwoju

Jak w każdej branży, istotnym czynnikiem są regulacje prawne. Profesor Gromiec zauważył, że gdy w Stanach Zjednoczonym podjęto trzy lata temu decyzję o tym, że woda, ścieki i osady to źródła energii odnawialnej, dało to imupls rozwoju całej branży. Niestety na naszym gruncie, mimo że dwa lata temu wicepremier została zobowiązana do sporządzenia strategii dot. osadów ściekowych, która miała się pojawić do końca ub. roku, dotąd takie przepisy nie powstały.

Forum Ochrony Środowiska zostało zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie po raz drugi. Było okazją do wymiany doświadczeń krajowych i zagranicznych w obszarze ochrony środowiska; spotkali się na nim zarówno przedsiębiorcy, iżynierowie, jak i samorządowcy oraz przedstawiciele strony rządowej.

Marta Wierzbowska-Kujda: Redaktor naczelna, sozolog

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Biogaz na wyciągnięcie ręki dla sektora wod-kan (03 kwietnia 2024)Litwa vs. Polska: system przydomowych oczyszczalni ścieków pod (pełną) kontrolą państwa? (20 marca 2024)Stan polskich wód powierzchniowych wykazuje postępy, jednak wciąż nie zadowola (14 marca 2024)Działają dwa nowe kolektory retencyjne. Warszawa (13 marca 2024)GIOŚ przypomina o składaniu sprawozdań (12 marca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony