Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Nowe rozporządzenie wdraża drugi etap reformy rynku bilansującego

Zasady działania rynku bilansowania energii elektrycznej zawiera opublikowane w Dzienniku Ustaw RP rozporządzenie ministra klimatu i środowiska. Jest to pierwsza od lat kompleksowa regulacja kwestii systemowych.

   Powrót       04 maja 2023       Energia   

28 kwietnia br. ukazało się rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2023 r., poz. 819(1)). Dokument wdraża drugi etap reformy rynku bilansującego w Polsce oraz dostosowuje je – jak wyjaśnia resort klimatu i środowiska (MKIŚ) – do „założeń określonych w ramach zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z decyzji Komisji Europejskiej SA.46100 – Poland – Planned Polish capacity mechanism oraz z planu wdrażania reform rynku energii elektrycznej opracowanego zgodnie z art. 20 rozporządzenia UE 2019/943”. Jest to pierwsza od 4 maja 2007 r. kompleksowa regulacja kwestii systemowych w energetyce.

Reforma rynku bilansującego

Efektem reformy będzie zwiększenie konkurencyjności i efektywności działania rynku energii elektrycznej w Polsce, w szczególności lepsze możliwości zbilansowania systemu w wyniku transakcji rynkowych. Zapewniona zostanie aktywizacja do szerszego udziału w bilansowaniu systemu ze strony podmiotów do tej pory działających pasywnie.

Po pierwsze, przyjęte rozporządzenie wdraża mechanizm wyceny niedoboru mocy. Ten ma na celu zapewnienie zachęt do krótkoterminowej elastyczności i wysyłania odpowiednich sygnałów cenowych dla dostawców energii bilansującej. Będzie możliwość nabywania mocy bilansującej odrębnie dla regulacji w górę i w dół, czyli zarówno zwiększenia, jak i redukcji poboru energii, zgodnie z wymogami Rozporządzenia UE 2019/943 i Electricity Balancing Guideline (EBGL). Zostają ponadto zmienione zasady i procesy rynku bilansującego, które umożliwią wdrożenie europejskich platform energii bilansującej. Operator systemu przesyłowego (OSP) będzie mógł zmienić warunki dotyczące bilansowania (WDB). Rozporządzenie aktualizuje reguły planowania i rozliczeń dla dostawców usług bilansujących w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania nowych zasad rynku. Warto dodać, że tylko do jutra – 5 maja - trwają konsultacje publiczne projektu nowych WDB.

Wymagania techniczne

Rozporządzenie wdraża też regulacje obejmujące kwestie techniczne. Dotyczą one wymagań technicznych dla nowych urządzeń przyłączanych do sieci. Dokument zmienia przepisy dotyczące procedur awaryjnych i automatyki zabezpieczeniowej oraz wdraża regulacje związane z odpowiedzią odbioru (DSR), magazynami energii oraz opomiarowania inteligentnego.

Patrycja Rapacka: Redaktor

Przypisy

1/ Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2023/819

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Stan gry na Bałtyku (17 czerwca 2024)Dziś rusza program „Moja Elektrownia Wiatrowa” (17 czerwca 2024)Drugi etap reformy Rynku Bilansującego wszedł w życie 14 czerwca br. (17 czerwca 2024)Bezpieczeństwo pożarowe i środowiskowe magazynów energii elektrycznej (17 czerwca 2024)Tauron zapewni miejsca pracy dla załóg w razie wyłączenia bloków węglowych (14 czerwca 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony