Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
24.10.2021 24 października 2021

Nowela ucpg w Sejmie: większość poprawek Senatu odrzucona. Co zostało?

Wydłużenie okresu magazynowania odpadów, wyłączanie nieruchomości niezamieszkałych z systemu, dopłacanie do systemu GO z innych źródeł oraz maksymalna stawka opłaty za odpady w metodzie od zużycia wody – to rezultat ostatniego głosowania Sejmu.

   Powrót       12 sierpnia 2021       Odpady   

Sejm w środę nie zgodził się z Senatem, by z noweli ustawy śmieciowej wykreślić przepisy określające maksymalną opłatę za śmieci przy metodzie od zużytej wody. Chce również, by samorządy mogły dopłacać do sytemu odpadowego z dochodów niepochodzących z opłat śmieciowych.

W środę Sejm głosował poprawki Senatu do noweli ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach(1). Ze zgłoszonych ponad 30 poprawek akceptację niższej izby parlamentu zyskało tylko kilka. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Opłata za odpady nie wyższa niż 7,8 proc. dochodu rozporządzalnego

Jedna ze zmian, która nie uzyskała większości w Sejmie, dotyczyła wykreślenia z noweli przepisów ustanawiających maksymalną stawkę za odpady, jaką gmina będzie mogła nałożyć na mieszkańców przy wyborze metody od zużytej wody. Zgodnie z nowelą opłata śmieciowa przy metodzie "od wody" nie będzie mogła być wyższa niż 7,8 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za gospodarstwo domowe (tj. ok. 150 zł). Resort klimatu i środowiska nie ukrywał, że ustalenie tej stawki było konsekwencją dużych podwyżek, jakie wystąpiły w Warszawie. Senatorowie, jak i samorządowcy argumentowali jednak, że ustalenie maksymalnej stawki spowoduje negatywne skutki dla budżetów w m.in. w miejscowościach turystycznych. Zwracali ponadto uwagę na np. wynajem krótkoterminowy, gdzie jest duża rotacja wynajmujących.

Sejm nie zgodził się również z propozycją Senatu, aby z noweli wykreślić przepisy umożliwiające gminom pokrycie części kosztów systemu odpadowego z dochodów własnych, które nie pochodzą z opłat za odpady. Samorządowcy argumentowali, że dopłaty byłyby możliwe, gdyby system był szczelny, a tak teraz nie jest. To by z kolei powodowało, że gminy dopłacałyby teraz do mieszkańców, którzy za odpady po prostu nie płacą.

Czytaj też: Kontrowersji wokół ustawy UCPG ciąg dalszy

Niższe stawki dla domków letniskowych i nieruchomości niezamieszkałych

Sejm odrzucił też poprawkę Senatu, która prowadziła do zwiększenia ryczałtowej stawki opłaty za odpady w przypadku domków letniskowych. Senat chciał, aby była ona nie wyższa niż 20 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za rok od domku. Zgodnie z nowelą jest to nie więcej niż 10 proc.

Niższa izba parlamentu nie zgodziła się też na zwiększenie maksymalnego pułapu opłat za odpady pobieranych z nieruchomości niezamieszkałych, a gdzie powstają odpady komunalne. Senat chciał, by było to 2,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę ogółem za worek. Nowela stanowi z kolei, że ma być to 1,3 proc.

Sejm nie poparł też poprawki Senatu, której celem było zmniejszenie warunków, po spełnieniu których minister właściwy ds. klimatu będzie mógł zezwolić gminie na częściowe odstępstwo od selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Czytaj też: Gmina będzie mogła dopłacić do gospodarki odpadami. Opublikowano projekt ustawy

Posłowie poparli jedną z poprawek, która stanowi, że urząd gminy będzie na stronie internetowej zamieszczał informację o zamiarze ogłoszenia postępowania na zamówienie dotyczące odbioru odpadów.

Sejm poparł też poprawki doprecyzowujące definicję "powierzchni użytkowej", która będzie dotyczyła wszystkich typów nieruchomości.

Zgodnie z założeniami ustawodawcy, głównym celem nowelizacji jest ograniczenie kosztów funkcjonowania gospodarki odpadowej w gminach. Nowela zawiera przepisy mające zapewnić, że gminy w pierwszej kolejności mają przygotowywać do ponownego użycia i recyklingu odpady zebrane selektywnie oraz odpady powstające w procesie sortowania. Według MKiŚ takie rozwiązanie powinno spowodować, że mniej odpadów trafi na składowiska, co w konsekwencji również ograniczy koszty dla gmin.

Czytaj też: System gospodarki odpadami na minusie - prawie 1,4 mld zł deficytu w 2020 r.

Dłuższy okres magazynowania

Nowe przepisy wydłużą ponadto z roku do trzech lat możliwość magazynowania niektórych odpadów, co ma również pozwolić obniżyć koszty funkcjonowania systemu.

Więcej o przepisach dot. magazynowania odpadów czytaj w artykule: Pendolino legislacyjne pędzi bez opamiętania, pasażerowie już nie wiedzą, dokąd jadą

Ustawa da również możliwość wyłączenia się z systemu gminnego właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. (PAP)

Teraz SamorządWięcej treści dotyczących samorządów w zakładce Teraz Samorząd.

Przypisy

1/ Ostateczną wersję dokumentu znajdą Państwo w Bazie Aktów Prawnych Teraz Środowisko, zaraz po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym. Tymczasem odsyłamy do druku sejmowego:
https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1275

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Ekspert: gminy nie wiedzą, jak stosować niektóre przepisy nowej ustawy czystościowej (30 września 2021)Nowela ustawy UCPG z podpisem prezydenta (25 sierpnia 2021)Komisje senackie przeciwko ustalaniu maksymalnej opłaty za odpady przy metodzie od zużytej wody (04 sierpnia 2021)Nowelizacja ustawy śmieciowej poprawiana w Senacie (22 lipca 2021)Sejm za ustaleniem maks. opłaty za śmieci przy metodzie "od wody" (09 lipca 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony