Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
18.06.2024 18 czerwca 2024

Odpowiedzialny biznes się opłaca

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki” ukazuje działania podejmowane przez firmy świadome swojej roli w rozwiązywaniu problemów współczesnego świata. Ujęto w nim m.in. praktyki stosowane w odniesieniu do środowiska naturalnego.

   Powrót       01 kwietnia 2015       Zrównoważony rozwój   

Z opracowania(1) wynika, że niezmiennie najwięcej działań podejmują firmy w zakresie zaangażowania społecznego – w tegorocznej edycji zebrano 187 przykładów. Kolejnym obszarem najchętniej wybieranym przez biznes są praktyki z zakresu pracy (84 przykłady) oraz środowiska (50 przykładów). Zaledwie 14 przykładów zgłosiły firmy w obszarze praw człowieka. Pozostałe przykłady dotyczyły uczciwych praktyk operacyjnych i zagadnień konsumenckich.

81 proc. spółek giełdowych nie ujawnia informacji o wpływie na środowisko

Nowa dyrektywa 2014/95/UE zmieniająca dyrektywę 2013/34/UE wymusi od 2017 r. na państwach członkowskich, by wprowadziły wymóg ujawniania przez spółki minimum istotnych informacji dotyczących co najmniej kwestii środowiskowych, spraw społecznych i pracowniczych, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu (tzw. sprawozdawczość w zakresie CSR).

Tymczasem z „Analizy ESG spółek w Polsce” przygotowanej przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Crido Business Consulting oraz GES wynika, że 81 proc. z 897 przebadanych firm nie ujawnia właściwie żadnych informacji z zakresu ochrony środowiska. Podobny obraz wyłania się z badania zrealizowanego przez firmę Corporate Knights Capital, obejmującego 4069 przedsiębiorstw notowanych na 46 giełdach na świecie. Okazuje się, że jedynie 128 największych przedsiębiorstw giełdowych ujawnia podstawowe dane związane z ich wpływem na otoczenie. Pozostałe 97 proc. nie przekazuje w pełni informacji na temat takich obszarów, jak rotacja pracowników, zużycie energii, emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, liczba wypadków w pracy i strategia płacowa. Ponad 60 proc. największych firm nie informuje interesariuszy na temat emisji gazów cieplarnianych, 75 proc. nie raportuje zużycia wody, a 88 proc. - rotacji pracowników.

Społecznie odpowiedzialne marki pożądane

Istotnym trendem światowym jest preferowanie przez klientów produktów i usług oferowanych przez firmy odpowiedzialne społecznie. Mówi o tym przeprowadzone w 2014 r. badanie konsumenckie „The Nielsen Global Survey on Corporate Social Responsibility”. Okazuje się, że spośród przeszło 30 tys. osób kupujących przez internet w 60 krajach, ponad 50 proc. stwierdziło, że chętnie zapłaciłoby więcej za produkty i usługi oferowane przez firmy angażujące się w działania społeczne i środowiskowe. Co ciekawe, skłonność do kupowania społecznie odpowiedzialnych marek jest najsilniejsza w regionie Azji i Pacyfiku (64 proc.), w Ameryce Łacińskiej (63 proc.) i na Bliskim Wschodzie oraz w Afryce (63 proc.). Wyniki dla Ameryki Północnej i Europy to odpowiednio 42 i 40 proc.

Współdzielenie i inteligentna konsumpcja

Havas Worldwide zaprezentował z kolei badanie „Nowy typ konsumentów i gospodarka oparta na współdzieleniu”, zrealizowane w 29 krajach wśród 10 574 osób. Większość badanych zgodziła się ze stwierdzeniem, że obecny model ekonomiczny nie sprawdza się i że nadmierny konsumpcjonizm stanowi zagrożenie dla społeczeństwa oraz Planety. Jak remedium badani wskazują nie ograniczenie konsumpcji, lecz postawienie na konsumpcję bardziej inteligentną. Respondenci w Polsce wskazali przede wszystkim na nabywanie wyłącznie rzeczy, których naprawdę się potrzebuje, kupowanie towarów wyższej jakości i o większej trwałości oraz recykling i zmianę przeznaczenia produktów. Z sondażu wynika też, że bardziej inteligentną konsumpcję stanowić może także odejście od modelu polegającego na posiadaniu i gromadzeniu przedmiotów na rzecz współposiadania, tworzenia społeczności i wspólnot. Konsumentów preferujących współdzielenie jest już w Polsce 38 proc.

Dobre praktyki 33 odpowiedzialnych firm

Pomimo, że raport ujawnia braki polskiego biznesu w zakresie odpowiedzialności względem środowiska, to jednak skupia się głównie na firmach odpowiedzialnych i przedstawia stosowane przez nie dobre praktyki.

W obszarze środowiska 33 firmy zgłosiły na potrzeby raportu 50 dobrych praktyk (stosowanych w 2014 r., ale także praktyk długoletnich zapoczątkowanych w latach 2012 i 2013, a nawet w 2011 r.). Działania te dotyczyły bioróżnorodności, certyfikacji, edukacji ekologicznej, edukacji konsumentów, ekobiura, ekobudownictwa, ekoefektywności, ekoproduktów, programów prośrodowiskowych, recyklingu i zrównoważonego transportu.

Na pomoc pszczołom

Wartym wspomnienia przykładem działania na rzecz bioróżnorodności jest inwentaryzacja przyrodnicza przeprowadzona przez Grupę Lotos na terenie rafinerii i w jej otoczeniu. Opracowanie to dostarczyło informacji o różnych gatunkach chronionych, których nie miały nawet urzędy ani organy zajmujące się ochroną środowiska.

Firma JARS z kolei przeprowadziła monitorowanie czystości wody m.in. w Zalewie Zegrzyńskim przy pomocy nowoczesnych urządzeń i systemu GPS.

ZT „Kruszwica” prowadzi we współpracy z ponad 2700 placówkami edukacyjnymi z całej Polski program „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Jego cel to dostarczenie wiedzy o życiu owadów, ich znaczeniu dla ekosystemów, a także budowanie sympatii dla tych stworzeń.

Gadżety za odpady, „torba na całe życie”

Prośrodowiskową inicjatywą Carrefour Polska jest regularne przekazywanie nienadających się do sprzedaży warzyw i owoców do lokalnych kompostowni. Obecnie program jest realizowany w Polsce w 28 sklepach firmy, w przyszłości ma być rozszerzony na pozostałe sklepy.

Działając na rzecz zwiększenia recyklingu, firma Ikea Retail zachęca klientów do przynoszenia makulatury, butelek PET, puszek aluminiowych, a także zużytego sprzętu elektrycznego oraz elektronicznego i oddawania ich do utylizacji. W zamian oferuje sadzonki roślin.

W tym samym duchu Kompania Piwowarska zrealizowała na Festiwalu Woodstock zbiórkę odpadów, które można było wymienić na ekogadżety. Udało jej się zebrać 168 kg butelek plastikowych, 306 kg puszek aluminiowych, 420 kg folii kolorowej, 70 kg kubeczków plastikowych i 102 kg materiałów kartonowych.

Tesco działa w kierunku zmniejszenia ilości jednorazowych reklamówek, oferując klientom „torbę na całe życie” z materiału jutowego. Firma wymienia ją bezpłatnie na nową, jeśli ulegnie ona jakiemukolwiek uszkodzeniu.

Jeśli chodzi o oszczędność zasobów, to w biurze księgowym Petra udało się ograniczyć zużycie papieru o 30 proc. dzięki wdrożeniu rozwiązań IT określanych jako księgowanie w chmurze.

Wspólne dojazdy, nagrody za korzystanie z komunikacji miejskiej

W celu obniżenia emisji spalin Firma Global Motion wymieniła połowę posiadanych ciężarówek na pojazdy spełniające normę emisji spalin EURO VI. Prowadziła też szkolenia ekologicznej jazdy i ogłosiła konkurs na kierowcę jeżdżącego w sposób najbardziej oszczędny.

Firma Capgemini dla wszystkich pracowników przygotowała platformę wspólnych dojazdów do pracy. Zarejestrowało się na niej 1500 osób, które oferują 300 przejazdów cyklicznych i około 200 jednorazowych.

Kierując się podobnymi przesłankami, Polpharma zachęcała pracowników do korzystania z dojazdów do pracy publicznymi środkami transportu, dopłacając im do biletów i nagradzając ich za korzystanie z komunikacji miejskiej np. biletami do kina.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Przypisy

1/ Raport
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/706-raport-odpowiedzialny-biznes.pdf

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zmiany na dwóch obszarach Natura 2000. MKiŚ publikuje projekty rozporządzeń (23 stycznia 2024)84% firm prowadzi działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu (06 grudnia 2023)Zielone obligacje a raportowanie ESG (16 listopada 2023)Czy Twoja firma jest odpowiedzialna społecznie? Weź udział w badaniu na temat ESG i CSR (06 listopada 2023)60% globalnego PKB – oto prawdziwa wartość wody (17 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony