Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
13.08.2022 13 sierpnia 2022

PE za redukcją emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. przy ochronie miejsc pracy

   Powrót       23 czerwca 2022       Ryzyko środowiskowe   

Europosłowie zajęli stanowisko w sprawie trzech pakietów przepisów UE przeciwko zmianie klimatu. Chcą redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku przy ochronie miejsc pracy.

Po debacie plenarnej 7 lipca br., w środę Parlament przyjął stanowisko w sprawie trzech kluczowych aktów prawnych, które stanowią część pakietu „Gotowi na 55 do 2030”. To plan, który ma pomóc Unii obniżyć emisje gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Ma też zapewnić zerową emisję gazów cieplarnianych netto (neutralność klimatyczną) do 2050 roku – zgodnie z Europejskim prawem o klimacie. Parlament może teraz zacząć negocjować ostateczne wersje przepisów z rządami państw Unii.

Przyjęty pakiet to ważny krok na drodze do unijnego celu, którym jest niezależność od drogich, szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych z Rosji na długo przed rokiem 2030.

Czytaj: Europosłowie za zmianą norm emisj dla samochodów i zwiększeniem pochłaniania GHG

Reforma systemu handlu emisjami

Parlament chce zachęcić przemysł do dalszych ograniczeń emisji i do inwestycji w technologie niskoemisyjne. System handlu emisjami (ETS) należy zreformować, w tym:

 • wprowadzić nowy system handlu emisjami dla budynków i transportu drogowego ETS II – obywatele nie zostaną uwzględniani do 2029 r.;
 • zwiększyć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 61% do 63%;
 • bezpłatne uprawnienia stopniowo wycofywane od 2027 i zniesione do końca 2032 roku
 • od 2025 r. wdrożyć system bonus-malus;
 • dochody przeznaczać tylko na działania na rzecz klimatu w Unii i państwach członkowskich.

Bardziej ambitny instrument walki z ucieczką emisji

Europosłowie nalegają na szerszy zakres i szybsze wdrażanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), aby zapobiec ucieczce emisji i zwiększyć globalne ambicje klimatyczne. Wzywają, by:

 • wcześniej wygasić CBAM i wycofać uprawnienia EU EST do 2032 r.;
 • objąć mechanizmem CBAM chemię organiczną, plastiki, wodór, amoniak oraz emisje pośrednie;
 • fundusze równe dochodom z CBAM powinny zostać przeznaczone z budżetu Unii na zieloną transformację w krajach słabiej rozwiniętych;
 • utworzyć scentralizowany organ Unii ds. CBAM.

Społeczny Fundusz Klimatyczny dla walki z ubóstwem energetycznym i w zakresie mobilności

Parlament popiera stworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego, by pomóc tym, których najbardziej dotyka ubóstwo energetyczne i w zakresie mobilności, poradzić sobie ze wzrostem kosztów transformacji energetycznej. Społeczny Fundusz Klimatyczny powinien objąć:

 • tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodu (w tym obniżenie podatków i opłat energetycznych) w odpowiedzi na wzrost cen transportu drogowego i paliw grzewczych;
 • inwestycje w renowacje budynków, energię ze źródeł odnawialnych i przechodzenie z transportu prywatnego na transport publiczny, car-pooling, car-sharing lub aktywną mobilność, w tym rower. Środki mogą obejmować zachęty podatkowe, bony, dotacje lub nieoprocentowane pożyczki.

Parlament przyjął także sprawozdania w sprawie:

 • norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych
 • użytkowania gruntów i zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa
 • emisji gazów cieplarnianych z innych sektorów (wspólny wysiłek redukcyjny)
 • redukcji emisji w sektorze lotniczym
 • rezerwy stabilności rynkowej

Źródło: PE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Minister Anna Moskwa: Będzie rządowe wsparcie dla odbiorców wszystkich źródeł ciepła (08 sierpnia 2022)ONZ uznaje zdrowe środowisko za prawo człowieka (04 sierpnia 2022)Ochrona gleb filarem ochrony środowiska (01 sierpnia 2022)Modyfikacje Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027 (19 lipca 2022)MKiŚ: Przywożąc pamiątki z wakacji chroń przyrodę (08 lipca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony