Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
29.06.2022 29 czerwca 2022

PE za redukcją emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. przy ochronie miejsc pracy

   Powrót       23 czerwca 2022       Powietrze i klimat   

Europosłowie zajęli stanowisko w sprawie trzech pakietów przepisów UE przeciwko zmianie klimatu. Chcą redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 roku przy ochronie miejsc pracy.

Po debacie plenarnej 7 lipca br., w środę Parlament przyjął stanowisko w sprawie trzech kluczowych aktów prawnych, które stanowią część pakietu „Gotowi na 55 do 2030”. To plan, który ma pomóc Unii obniżyć emisje gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55 proc. w porównaniu z rokiem 1990. Ma też zapewnić zerową emisję gazów cieplarnianych netto (neutralność klimatyczną) do 2050 roku – zgodnie z Europejskim prawem o klimacie. Parlament może teraz zacząć negocjować ostateczne wersje przepisów z rządami państw Unii.

Przyjęty pakiet to ważny krok na drodze do unijnego celu, którym jest niezależność od drogich, szkodliwych dla środowiska paliw kopalnych z Rosji na długo przed rokiem 2030.

Czytaj: Europosłowie za zmianą norm emisj dla samochodów i zwiększeniem pochłaniania GHG

Reforma systemu handlu emisjami

Parlament chce zachęcić przemysł do dalszych ograniczeń emisji i do inwestycji w technologie niskoemisyjne. System handlu emisjami (ETS) należy zreformować, w tym:

 • wprowadzić nowy system handlu emisjami dla budynków i transportu drogowego ETS II – obywatele nie zostaną uwzględniani do 2029 r.;
 • zwiększyć cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. z 61% do 63%;
 • bezpłatne uprawnienia stopniowo wycofywane od 2027 i zniesione do końca 2032 roku
 • od 2025 r. wdrożyć system bonus-malus;
 • dochody przeznaczać tylko na działania na rzecz klimatu w Unii i państwach członkowskich.

Bardziej ambitny instrument walki z ucieczką emisji

Europosłowie nalegają na szerszy zakres i szybsze wdrażanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), aby zapobiec ucieczce emisji i zwiększyć globalne ambicje klimatyczne. Wzywają, by:

 • wcześniej wygasić CBAM i wycofać uprawnienia EU EST do 2032 r.;
 • objąć mechanizmem CBAM chemię organiczną, plastiki, wodór, amoniak oraz emisje pośrednie;
 • fundusze równe dochodom z CBAM powinny zostać przeznaczone z budżetu Unii na zieloną transformację w krajach słabiej rozwiniętych;
 • utworzyć scentralizowany organ Unii ds. CBAM.

Społeczny Fundusz Klimatyczny dla walki z ubóstwem energetycznym i w zakresie mobilności

Parlament popiera stworzenie Społecznego Funduszu Klimatycznego, by pomóc tym, których najbardziej dotyka ubóstwo energetyczne i w zakresie mobilności, poradzić sobie ze wzrostem kosztów transformacji energetycznej. Społeczny Fundusz Klimatyczny powinien objąć:

 • tymczasowe bezpośrednie wsparcie dochodu (w tym obniżenie podatków i opłat energetycznych) w odpowiedzi na wzrost cen transportu drogowego i paliw grzewczych;
 • inwestycje w renowacje budynków, energię ze źródeł odnawialnych i przechodzenie z transportu prywatnego na transport publiczny, car-pooling, car-sharing lub aktywną mobilność, w tym rower. Środki mogą obejmować zachęty podatkowe, bony, dotacje lub nieoprocentowane pożyczki.

Parlament przyjął także sprawozdania w sprawie:

 • norm emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych
 • użytkowania gruntów i zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa
 • emisji gazów cieplarnianych z innych sektorów (wspólny wysiłek redukcyjny)
 • redukcji emisji w sektorze lotniczym
 • rezerwy stabilności rynkowej

Źródło: PE

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Zielony Ład: Odbudowa zasobów przyrodniczych do 2050 r. i redukcja o połowę stosowania pestycydów do 2030 r. (23 czerwca 2022)Ustawa odległościowa: Ograniczenia w pobliżu linii najwyższych napięć i obszarów ochrony przyrody (21 czerwca 2022)MKiŚ: zmiany w rozporządzeniu o ochronie przed hałasem (21 czerwca 2022)Rząd chce podwyższyć kary za wykroczenia i przestępstwa przeciwko środowisku (15 czerwca 2022)„Dbaj o klimat z normami” X konkurs „Normalizacja i ja” rozstrzygnięty (08 czerwca 2022)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony