Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
02.10.2023 02 października 2023

Kolejny konieczny etap dla PEP2040 to transparentne konsultacje

Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. przewiduje m.in. uruchomienie w 2033 r. pierwszego bloku elektrowni jądrowej oraz wzrost znaczenia biomasy, biogazu, geotermii oraz pomp ciepła. Podkreśla się rolę OZE, głównie offshoru.

   Powrót       09 września 2020       Energia   
ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU OZE WE WSZYSTKICH SEKTORACH I TECHNOLOGIACH. Cel: co najmniej 23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto w 2030 r.

Rozwijać się będzie także energetyka rozproszona oparta o wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, sprzedaż, magazynowanie lub uczestnictwo w programach DSR (ang. Demand Side Response) przez podmioty indywidualne (np. aktywnych odbiorców, prosumentów energii odnawialnej i innych) i społeczności energetyczne (np. klastry energii, spółdzielnie energetyczne). Przewiduje się do 2030 r. ok. 5-krotny wzrost liczby prosumentów i zwiększenie do 300 liczby obszarów zrównoważonych energetycznie na poziomie lokalnym. Dla bezpieczeństwa pracy KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny) w przyszłości przyłączenie niestabilnego źródła energii będzie powiązane z obowiązkiem zapewnienia bilansowania w okresach, gdy OZE nie dostarcza energii elektrycznej do sieci.

Czytaj: Budżet unijny 2021-2027 silnie powiązany z ochroną klimatu. Mniej pieniędzy dla regionów górniczych

III filary, osiem celów szczegółowych

Przedstawione przez Ministerstwo Klimatu zaktualizowane założeniach PEP2040(1) opierają się na trzech filarach: sprawiedliwa transformacja; budowa równoległego, zeroemisyjnego systemu energetycznego oraz dobra jakość powietrza. Wyróżniono także osiem celów szczegółowych(2). Projekt PEP2040 zostanie opublikowany po uzyskaniu pozytywnej opinii Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju pod przewodnictwem Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

- Transformacja będzie obejmować wiele sektorów, jednak to energetyka odgrywa szczególnie ważną rolę w procesie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Zaktualizowana „Polityka energetyczna Polski do 2040 r.” uwzględnia to w swoich założeniach, na równi z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, sprawiedliwej transformacji, odbudowy po pandemii koronawirusa, stabilnego rynku pracy, trwałego rozwoju gospodarki i wzmocnienia jej konkurencyjności - wskazuje Michał Kurtyka, Minister Klimatu.

Realizacja założonych celów ma doprowadzić do tego, że będziemy mieli w Polsce nie więcej niż 56 proc. udziału węgla w wytwarzaniu energii elektrycznej w 2030 r., co najmniej 23 proc. OZE w końcowym zużyciu energii brutto w2030 r., w 2033 r. zostanie uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej oraz ograniczymy emisje gazów cieplarnianych (GHG) o 30 proc. do 2030 r. (w stosunku do 1990 r.).

Czytaj: Polska energetyka jądrowa. Trwają konsultacje publiczne aktualizacji programu

Obecność Złoczewa i Ościsłowa niepokoi

W ocenia dr. Andrzeja Kassenberga z Fundacji Instytut na rzecz Ekorozwoju mimo powoływania się na Porozumienie Paryskie i przyjęty cel przez UE uzyskania neutralności klimatycznej do 2050 roku, prezentowane w PEP2040 zapisy w wielu miejscach stoją w sprzeczności z tymi zobowiązaniami. - Przykładem jest zapis o ograniczeniu emisji GHG w okresie 1990-2030 o 30 proc. do wielkości 332 mln ton COeq, tj. ok. 13 proc. mniej niż dzisiaj. Aby uzyskać w roku 2050 neutralność klimatyczną, emisja ta w ciągu 20 lat powinna spaść 16-krotnie! Kolejny przykład to uzależnienie zmniejszenia udziału węgla w produkcji elektryczności od ceny uprawnień do emisji. Czyli znowu chęć przypodobania się lobby energetyczno-węglowemu, a nie rzeczywista transformacja energetyczna – ocenia Kassenberg.

Dalej wskazuje, że kuriozalnym jest stwierdzenie, że złoża węgla brunatnego Złoczew i Ościsłowo mają perspektywiczne i strategiczne znacznie, ale ich eksploatacja będzie zależna od decyzji inwestorów, czyli w przypadku Złoczewa od Państwa, które jest właścicielem PGE. Powyższe przykłady wyraźnie pokazują, że brak jest odwagi co do określenia daty odejścia od węgla. Stanowi to znowu przykład kupowania czasu i trwania w pułapce politycznej (dyktat związków zawodowych i wyborów).

Czytaj: Nie ma sprawiedliwej transformacji energetycznej bez wyznaczenia daty odejścia od węgla

Dobre wieści: kierunek OZE

- Z zainteresowaniem przyglądamy się nowemu projektowi PEP2040 i dostrzegamy w nim zmiany na lepsze. Najważniejsza to strategia zastępowania węgla w gospodarstwach domowych czystymi źródłami ciepła – stwierdza Joanna Maćkowiak-Pandera, prezes Forum Energii. Wskazuje, że ta przełomowa i potrzebna zmiana była postulowana przez Forum Energii od kilku lat. - Nie mamy wątpliwości, że źródła odnawialne są przyszłością polskiej transformacji. W sprawie atomu trudno zająć jednoznaczne stanowisko i jego przyszłość to dla nas zagadka. Zmiany w energetyce są nieuchronne. Teraz potrzebna jest transparentna i otwarta dyskusja na temat szczegółów projektu – konkluduje Maćkowiak-Pandera.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Dokument tutaj:
https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/9202-PEP2040-streszczenie.pdf
2/ Cele szczegółowe to: optymalne wykorzystanie własnych surowców energetycznych, rozbudowa infrastruktury wytwórczej i sieciowej energii elektrycznej, dywersyfikacja dostaw i rozbudowa infrastruktury sieciowej gazu ziemnego, ropy naftowej i paliw ciekłych, rozwój rynków energii, wdrożenie energetyki jądrowej, rozwój odnawialnych źródeł energii, rozwój ciepłownictwa i kogeneracji oraz promowanie poprawy efektywności energetycznej.

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Agrofotowoltaika w Polsce bez podstaw do rozwoju (28 września 2023)Wystartowała Akademia Energii! (12 września 2023)NGO: Nie palmy drzew w elektrowniach. Dalszy ciąg kontrowersji wokół biomasy leśnej (06 września 2023)Rosnące zapotrzebowanie na chłód wymaga efektywności energetycznej (24 lipca 2023)PEJ z pozytywną decyzją zasadniczą ws. budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce (13 lipca 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony