Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
05.12.2023 05 grudnia 2023

Co ma polski zakaz handlu w niedzielę do umów PPA?

Na rynku zauważalny jest trend poszukiwania finansowania energetyki odnawialnej poza systemem aukcyjnym. W przypadku PPA gracze korporacyjni kierują oczy ku Polsce, ale są bariery. Umowy negocjuje się dwa razy dłużej niż w USA.

   Powrót       23 września 2019       Energia   

Podczas II edycji seminarium "Corporate Power Purchase Agreement (cPPA)" organizowanego przez CBE Polska eksperci przedstawili szerokie spektrum zagadnień dotyczących umów corporate PPA, począwszy od kwestii prawnych, a skończywszy na konkretnych przykładach inwestycji zrealizowanych w tej formule w Europie. Francesca Tedeschi z Poyry Management Consulting w Oxfordzie, będąca dyrektorem ds. rynku energii elektrycznej w Polsce, stwierdziła, że „PPA to doskonałe narzędzie, ale nie we wszystkich sytuacjach i nie dla każdego”.

Bariery prawne

Rafał Hajduk, radca prawny i partner w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, jako praktyczną wskazówkę podał m.in. wzory umów dla obrotu energią elektryczną, gazem ziemnym oraz innymi towarami i instrumentami rynku energetycznego proponowane przez European Federation of Energy Traders(1) (EFET). Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dwujęzycznej wersji angielsko–polskiej oraz Guidance Note dotyczącej stosowania tego wzoru na rynku polskim. Na pewno będzie to pomocne, bo negocjowanie umów PPA to trudna sztuka, szczególnie w polskich warunkach. Umowy PPA to umowy długoterminowe, zawierane na okres 10-15 lat, więc wymagają pewnej elastyczności i dużego zrozumienia stron. Mec. Hajduk stwierdził, że z jego doświadczenia wynika, że większość prowadzonych przez niego umów PPA podlegała zmianom w trakcie trwania kontraktu.

Z kolei dr Rafał Rzeszotarski, główny menedżer w Sun Investment Group, przedstawił przykłady zrealizowanych projektów cPPA z sektora handlu detalicznego i przemysłu na Litwie. Podkreślił, że duże znaczenie ma profil klienta, np. stałe zapotrzebowanie na energię ma większe uzasadnienie ekonomiczne w tego typu kontraktach. - W Polsce jak dotąd nie przeprowadziliśmy jeszcze żadnego projektu, ponieważ polskie środowisko prawne jest „pełne kotwic”. Na Litwie jest znacznie łatwiej – podkreślił.

Polska smacznym kąskiem

- Zmiana struktury wsparcia zainicjowała nowe kierunki rozwoju. Kończy się wsparcie dla OZE, a ceny certyfikatów narażone są na zmienność. Europa budzi się i patrzy na najbardziej zaawansowany rynek amerykański - stwierdziła Annika Yule, Cleantech Client Manager w Schneider Electric Energy&Sustainability Services. Wskazała, że gracze korporacyjni kierują oczy na Polskę. Wykazują zainteresowanie z kilku powodów: generowanie oszczędności, akcentowanie kwestii CSR i dzięki temu budowanie przewagi konkurencyjnej. Z perspektywy deweloperów PPA to z kolei sposób na pozyskanie pewnego finansowania (umowa zawierana z wiarygodnym partnerem). Kontrakty pojawiają się zatem jako opcje zapasowe na wypadek zmiany klimatu politycznego (im mniej publicznych zachęt dla OZE, tym lepiej dla PPA). Z jej wieloletniego doświadczenia wynika, że w Polsce umowy PPA negocjowane są dwa razy dłużej, niż na rynku amerykańskim.

Zakaz handlu w niedzielę a PPA

Podczas seminarium padło pytanie o to, jak zachowa się PPA na wypadek cen ujemnych? Annika Yule stwierdziła, że ryzyko cen ujemnych powinien ponosić deweloper, bo ma odpowiednie narzędzia technologiczne, które np. pozwolą wyłączyć instalację OZE w odpowiednim momencie. Jednak te kwestie koniecznie powinny zostać zawarte w kontrakcie. Przy tej okazji przywołano casus Polski, gdzie wprowadzono zakaz handlu w niedzielę, co zmieniło zapotrzebowanie na energię w obiektach wielkopowierzchniowych. Z punktu widzenia PPA takie decyzje mogą mieć ogromne konsekwencje.

Katarzyna Zamorowska: Dyrektor ds. komunikacji

Przypisy

1/ Wzory są dostępne pod adresem:
https://efet.org/standardisation/cppa/

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Strategie ESG nie obronią się bez energii odnawialnej (28 listopada 2023)Energia i klimat po wyborach. Najważniejsze wnioski od Forum Energii (15 listopada 2023)Rada UE wypracowała wspólne stanowisko w sprawie reformy rynku energii elektrycznej (24 października 2023)Duże zmiany na rynku energii. Nowelizacja ustawy o OZE wchodzi w życie. (03 października 2023)Rozumiemy potrzeby biznesu i społeczności lokalnych (25 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony