Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
03.12.2023 03 grudnia 2023

PSE i Lasy Państwowe podpisały list intencyjny i porozumienie o współpracy przy budowie linii przesyłowych

   Powrót       21 sierpnia 2023       Energia   

Troska o polskie lasy przy budowie linii przesyłowych to główne przesłanie, które wynika z porozumienia podpisanego 18 sierpnia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Dokument określa zasady współpracy między tymi podmiotami podczas budowy infrastruktury przesyłowej PSE na nieruchomościach znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych. Pozwoli to usprawnić proces realizacji inwestycji kluczowych dla bezpieczeństwa energetycznego kraju przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony zasobów leśnych.

Czytaj: Stan sieci zagraża realizacji projektów OZE

Podpisane porozumienie potwierdza dobre praktyki, które wypracowano w czasie dotychczasowej współpracy, a także uzgodnione rozwiązania formalno-prawne. Określa m.in. ramowe zasady, dzięki którym strategiczne inwestycje w sieci przesyłowe w możliwie najmniejszym stopniu będą wpływać na obszary leśne. Przewiduje ono także sposób, w jaki obie instytucje będą współpracować na poszczególnych etapach realizacji inwestycji, od projektowania, poprzez prace budowlano-montażowe aż po eksploatację linii.

Podpisanie porozumienia poprzedziło podpisanie listu intencyjnego, wyrażającego wspólne dążenie do ustalenia zasad współpracy w zakresie przygotowywania i realizacji strategicznych inwestycji w obszarze sieci przesyłowych najwyższych napięć z poszanowaniem i ochroną zasobów leśnych. Sygnatariuszami listu intencyjnego są: Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska, Wiceminister Klimatu i Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa Edward Siarka, Prezes PSE Tomasz Sikorski oraz Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

- PSE realizują największy w historii spółki program inwestycyjny, który zakłada budowę do roku 2036 m.in. ponad 5,2 tys. km torów linii 400 kV, 27 nowych stacji i blisko 800 km linii prądu stałego. Taka skala wymaga wypracowania z innymi instytucjami wspólnych standardów, usprawniających proces rozwoju sieci przesyłowych. Podpisane z Lasami Państwowymi porozumienie odpowiada na to wyzwanie – powiedziała Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.

- Zarówno energetyka, jak i ciepłownictwo stoją przed ogromnymi wyzwaniami. Wypracowaliśmy porozumienie, które będzie wzorcem postępowania przy realizacji najważniejszych inwestycji dla państwa – dodał Edward Siarka, wiceminister Klimatu i środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Leśnictwa i Łowiectwa.

- Ochrona środowiska naturalnego jest dla PSE priorytetem przy prowadzeniu inwestycji w infrastrukturę przesyłową. Porozumienie z Lasami Państwowymi tworzy ramy naszej współpracy, dzięki którym będziemy mogli skutecznie budować linie elektroenergetyczne w obszarach leśnych minimalizując ich wpływ na zasoby i gospodarkę leśną – podkreślił Prezes PSE Tomasz Sikorski.

- Lasy to nasze dobro narodowe, dlatego dla leśników tak ważna jest ochrona i dbałość o trwałość lasu. Niezmiernie cieszy mnie fakt, że podobne spojrzenie, jak leśnicy, mają Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Nasza współpraca pozwoli na synergiczne działanie instytucji wspólnie realizujących kluczowe działania, tak istotne dla Polski. Cieszy nas osiągnięcie porozumienia w zakresie lokalizacji infrastruktury liniowej z wykorzystaniem technologii nadleśnej, co pozwoli na zachowanie dużych powierzchni kompleksów leśnych. Tym samym nie zakłóci to modelowego prowadzenia rzeczywistej gospodarki leśnej – zaznaczył Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Józef Kubica.

Czytaj: [Wywiad] Wiatraki ponad koronami drzew

Źródło: MKiŚ

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

OX2: Chcemy utrzymać tempo rozwoju OZE w Polsce (28 listopada 2023)Stać nas na 40% OZE w 2030. Rekomendacje Forum Energii w związku z RED III (24 listopada 2023)Energia i klimat po wyborach. Najważniejsze wnioski od Forum Energii (15 listopada 2023)Sprawiedliwa transformacja dla pracowników z Wielkopolski Wschodniej. Organizacje apelują do KE (08 listopada 2023)Linia bezpośrednia – idea słuszna, praktyka zweryfikuje jakość regulacji (24 października 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony