Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
17.06.2024 17 czerwca 2024

Palenie liści to ostateczność

Opadłe z drzew liście najlepiej oddać firmie odbierającej odpady lub samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zanim zdecydujemy się je spalić – warto zapoznać się z obowiązującymi w naszej gminie przepisami.

   Powrót       14 listopada 2016       Odpady   

Często można spotkać się z opinią, że palenie liści jest korzystnym dla środowiska sposobem pozbywania się odpadów zielonych. Tymczasem prawo dopuszcza takie działanie tylko na zasadzie wyjątku i przy spełnieniu określonych w przepisach wymogów.

Krok pierwszy: przeczytaj lokalne przepisy

Art. 31 ust. 7 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach dopuszcza spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza wyspecjalizowanymi instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania. Informacje o obowiązku selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych znajdziemy w uchwalanym przez radę gminy regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Jeżeli taki obowiązek został przewidziany w regulaminie – nie możemy spalać np. liści, gałęzi, traw, drzewek czy krzewów „na własną rękę”.

Krok drugi: oceń ryzyko

Jeżeli gmina nie określiła zasad selektywnego zbierania odpadów zielonych „u źródła”, spalenie odpadów zielonych jest prawnie dopuszczalne. Paląc liście narażamy się jednak na ryzyko skargi ze strony sąsiadów. Mają oni bowiem prawo bronić się w sądzie przed tzw. immisjami, czyli np. nieprzyjemnym zapachem i zakłócającym korzystanie z sąsiedniej działki dymem. Jeżeli dym przedostaje się na ulicę w ilości, która ogranicza widoczność kierowcom i zagraża bezpieczeństwu, możemy spodziewać się również interwencji ze strony policji lub straży miejskiej. Takie wizyty mogą skończyć się dla nas karą nagany, grzywny lub w skrajnych przypadkach nawet aresztem.

Należy ponadto pamiętać o tym, że palenie liście jest szkodliwe dla środowiska i powoduje wydzielanie się węglowodorów, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Poza tym - cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizująco, podrażniają i uszkadzają płuca oraz tworzą w powietrzu szkodliwe substancje, m.in. kwasy azotowe.

Oddaj odpady w ręce profesjonalistów

Znacznie bezpieczniejszym (choć bardziej uciążliwym) sposobem zagospodarowania odpadów wydaje się zostawienie ich w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Należy przy tym pamiętać, że takie punkty nie przyjmują odpadów zmieszanych oraz odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.  Opadłe liście można także zebrać i składować w przygotowanym w tym celu kompostowniku. Wywóz liści można także zlecić niektórym firmom ogrodniczym, które zajmują się ich składowaniem i utylizacją.

Kamil Szydłowski: Dziennikarz, prawnik

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Powstał model zanieczyszczenia oceanów plastikiem (29 maja 2024)Segregacja BiR niekoniecznie u źródła i więcej środków dla samorządów. Projekt w RCL (30 kwietnia 2024)Ambitne cele PPWR są osiągalne? Szwedzka instalacja rozdziela tworzywa na 12 frakcji (30 kwietnia 2024)Aby Polska stała się liderem recyklingu w regionie potrzeba wspólnej mobilizacji (22 kwietnia 2024)O systemie kaucyjnym z pogodą ducha. Debata na Targach Ekotech m.in. o płatnościach zbliżeniowych (19 kwietnia 2024)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony