Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
25.04.2024 25 kwietnia 2024

Partnerstwo Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC i UNEP/GRID - Warszawa

   Powrót       28 listopada 2023       Planowanie przestrzenne       Artykuł promocyjny   

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC oraz UNEP/GRID-Warszawa podpisały umowę o współpracy. Organizacje będą podejmować wspólne inicjatywy na rzecz zrównoważonego budownictwa w oparciu o cele zrównoważonego rozwoju.

Wspólne przedsięwzięcia będą realizowane w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla środowiska”. Instytucje będą wzajemnie wspierać się w działaniach w obszarze wydarzeń, projektów i inicjatyw dla promowania zrównoważonego budownictwa i architektury, zrównoważonego podejścia w tworzeniu przestrzeni miast, przeciwdziałaniu zmianie klimatu.

- Zawieranie partnerstw i wzajemna współpraca to jeden z elementów realizacji strategii PLGBC. Dzięki partnerstwom mamy większe szanse wykorzystania potencjałów naszych organizacji, wymiany wiedzy merytorycznej i lepszej edukacji, rozszerzenia sieci wpływów i przede wszystkim inspirowania się. Te kwestie pozwalają nam na szybsze i bardziej rewolucyjne wprowadzanie zmian, aby transformacja naszego otoczenia odbywała się skuteczniej i bardziej sprawiedliwie - mówi Marcin Gawroński, Prezydent PLGBC.

Główną przesłanką partnerstwa była wspólna troska o poszanowanie środowiska naturalnego i ochronę klimatu wynikająca z celów statutowych obu organizacji.

Czytaj też: ESRS E4, czyli bioróżnorodność i ekosystemy w raportowaniu zrównoważonego rozwoju

Współpraca obejmie przede wszystkim współorganizację konferencji, seminariów oraz szkoleń czy też patronaty nad branżowymi inicjatywami. Organizacje chcą upowszechniać wiedzę związaną ze zrównoważonym rozwojem, aby promować ekologiczne rozwiązania architektonicznie, budowlane, urbanistyczne i te związane z planowaniem przestrzennym.

- Szacuje się, że za blisko 40% globalnej emisji CO2 odpowiada budownictwo. Dlatego tak ważna jest edukacja i rozwój innowacji zmniejszających presję branży budowlanej na środowisko. Współpraca w tym zakresie to priorytet w działaniach podejmowanych z organizacjami branżowymi takimi, jak PLGBC - podkreśla Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa.

Porozumienie podpisano we wrześniu br.

O UNEP/GRID-Warszawa

Zostało ustanowione 17 września 1991 roku na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Programem ONZ ds. Środowiska (UN Environment Programme, UNEP) a Rządem Polskim reprezentowanym przez ministerstwo właściwe ds. ochrony środowiska. Od tego czasu realizuje w Polsce misję Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska (UNEP), działając na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Funkcjonuje jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowa baza danych o zasobach Ziemi) utworzonej przez UNEP w celu wzmocnienia efektywnego zarządzania zasobami środowiska. Swoje działania realizuje we współpracy z organizacjami i instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi. Jest partnerem jednostek samorządowych, oświatowych oraz firm wdrażających politykę społecznej odpowiedzialności biznesu. UNEP/GRID-Warszawa ma status organizacji pozarządowej i działa w strukturze Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska.

https://www.gridw.pl/

O Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC (Polish Green Building Council) jest organizacją pozarządową, która od 2008 roku realizuje działania dla transformacji budynków, miast i ich otoczenia w takim kierunku, aby sposób ich planowania, projektowania, wznoszenia, użytkowania, modernizowania, rozbierania i przetwarzania był jak najbardziej zrównoważony.

Organizacja wspiera tworzenie zrównoważonych budynków dla wszystkich poprzez:

  • powstrzymanie zmian klimatu oraz adaptację do nowych warunków,
  • stosowanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym,
  • podnoszenie poziomu dobrostanu, jakości życia i zdrowia społeczeństwa,
  • zwiększanie bioróżnorodności.

PLGBC stanowi część globalnej społeczności ponad 75 organizacji green building councils skupionych w ramach World Green Building Council.

https://plgbc.org.pl

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Lekkie i zrównoważone budownictwo szansą na sprostanie wyzwaniom klimatycznym i demograficznym (19 lutego 2024)Ślad węglowy a rynek nieruchomości (06 lutego 2024)Efektywność energetyczna i wymogi ESG to priorytety w branży deweloperskiej (17 stycznia 2024)Dyrektywa ws. efektywności energetycznej budynków z porozumieniem Rady i Parlamentu (08 grudnia 2023)Zrównoważone budownictwo w praktyce, czyli innowacje w produkcji materiałów ceramicznych (04 września 2023)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony