Robots
Cookies

Ustawienia cookies

Strona Teraz Środowisko wykorzystuje cookies. Część z nich jest niezbędna do funkcjonowania strony. Inne służą poprawianiu jakości naszych usług.
Więcej  ›
23.10.2021 23 października 2021

Pierwszy powiat w Polsce z programem niskowęglowego rozwoju

   Powrót       15 lipca 2015       Powietrze i klimat   

Powiat starogardzki ma swój program niskowęglowego rozwoju. Jest to pierwszy tego typu dokument poświęcony gospodarce niskoemisyjnej sporządzony w skali powiatu w Polsce.

Zawarte w nim propozycje działań mają prowadzić region Kociewia w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, niskowęglowej – czyli takiej, w której ogranicza się zużycie paliw kopalnych, powiększając jednocześnie zdolność przyrody do pochłaniania CO2.

Konkretne cele odnośnie redukcji emisji

Celem „Pilotażowego programu niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego” jest m.in. ograniczenie emisji gazów cieplarnianych z terenu powiatu - przewiduje on, że do roku 2020 uda się w stosunku do roku 2005 ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 17,2 proc., a do roku 2030 – o 18,6 proc. Program ma też umożliwić skuteczną absorpcję środków unijnych oraz wypracowanie formuły współpracy pomiędzy gminami i powiatem w zakresie gospodarki niskoemisyjnej.

Działania w kilku obszarach połączone z budowaniem świadomości

Opracowanie ma charakter strategiczny i zawiera kierunki działań przeznaczone dla samorządów, przedsiębiorstw komunalnych i prywatnych oraz każdego mieszkańca powiatu z osobna.

Jako kluczowe obszary dla powodzenia budowania gospodarki niskowęglowej w powiecie określono transport, energetykę, przedsiębiorczość, tereny wiejskie (w tym leśne), gospodarkę komunalną i gospodarkę odpadami. Działania w tych obszarach muszą być wspierane budowaniem świadomości – zarówno samorządowców i przedsiębiorców, jak i kształtowaniem indywidualnych postaw proekologicznych.

Opracowanie zaleca m.in. odejście od paliw kopalnych, za to wzrost produkcji i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych - wiatru, słońca, wody, biomasy roślinnej, odpadów produkcji rolnej, hodowlanej i przetwórstwa rolno-spożywczego. Sugeruje m.in. wykorzystanie mobilności przyjaznej środowisku, ograniczenie emisji z rolnictwa i gleb. Dokument wskazuje też na wykorzystanie odpadów komunalnych, metanu z oczyszczalni ścieków czy osadów ściekowych do produkcji energii, zaleca także recykling surowców. Zakłada ponadto wykorzystanie miejscowego planowania do kształtowania struktur przestrzennych energooszczędnych i transportooszczędnych oraz zwartych, przez co ograniczone zostanie rozproszenie zabudowy.

Realizacja do 2020 roku

Horyzont czasowy programu wybiega do roku 2030, choć zasadnicza część programowa została opracowana do realizacji przed rokiem 2020.

„Pilotażowy program niskowęglowego rozwoju powiatu starogardzkiego” powstał we współpracy z Instytutem na rzecz Ekorozwoju i Związkiem Powiatów Polskich z wykorzystaniem doświadczeń Community Energy Plus z Wielkiej Brytanii.

Jest wynikiem działań projektu „Dobry klimat dla powiatów” finansowanego z  instrumentu finansowego LIFE+ Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ewa Szekalska: Dziennikarz

Polecamy inne artykuły o podobnej tematyce:

Gliwice: Dopłaty do ogrzewania dla mieszkańców pozbywającym się kopciuchów (13 października 2021)Konferencja pt. Czyste powietrze kluczowym elementem PEP 2040 już za dwa tygodnie (06 października 2021)Krosno: Zmodernizowana i rozbudowana instalacja będzie przetwarzać odpady z 28 podkarpackich gmin (06 października 2021)Do 14 października konsultacje drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami (04 października 2021)Redukcja emisji z sektora transportu. Polskie miasta robią dużo, ale to wciąż za mało (28 września 2021)
©Teraz Środowisko - Wszystkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie i publikacja tekstów, zdjęć, infografik i innych elementów strony bez zgody Wydawcy są zabronione.
▲  Do góry strony